W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

„Przyrodnicza skarbnica ponad granicami”– wspólnie na rzecz przyrody

01.10.2021

Transgraniczny projekt "Przyrodnicza skarbnica ponad granicami" (po stronie polskiej lider: Białowieski Park Narodowy, partnerzy: II LO z DNJB oraz Powiat Hajnowski) został Projektem Tygodnia wśród wszystkich inicjatyw realizowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014–2020. Poznaj założenia projektu i dotychczas zrealizowane zadania!

Powiat Hajnowski partnerem w projekcie edukacyjnym - "Przyrodnicza skarbnica ponad granicami", całkowita wartość projektu: 66 768,00 euro, kwota dofinansowania: 59 968,76 euro. U góry napisu logotypy partnerów: herb powiatu hajnowskiego, II Liceum z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego oraz logo Białowieskiego Parku Narodowego

logotypy projektu

Miodownik melisowaty, turówka wonna, marzanka wonna, a nawet pospolity mak czy kąkol to gatunki roślin użytkowych, które dawniej występowały pospolicie w naturze. Obecnie niektóre z nich należą do rzadko spotykanych. Dlaczego tak się stało? Do zanikania gatunków z naturalnych siedlisk przyczyniło się duże zainteresowanie roślinami w celach leczniczych, zwłaszcza u pokoleń naszych babć i pradziadków, mieszkańców  wsi i małych miejscowości sąsiadujących z lasami. Cenne właściwości lecznicze roślin nadal są nam niezbędne, jednocześnie rozwój nauk biologicznych pozwala na uprawę wartościowych roślin użytkowych bez jednoczesnego pozyskiwania ich z naturalnych siedlisk występowania. A to właśnie szansa dla nas i dla przyrody.

Ideą projektu „Przyrodnicza skarbnica ponad granicami” jest ochrona zagrożonej flory Podlasia i Polesia poprzez podniesienie świadomości społeczności lokalnych nt. potrzeby zachowania naturalnych ekosystemów przyrodniczych. W realizacji projektu bierze udział aż 6 partnerów z obu stron polsko-białoruskiej granicy. W projekcie, oprócz idei ochrony przyrody, partnerzy zwracają uwagę na aspekt kulturowy związany z roślinami w regionie Puszczy Białowieskiej i na Polesiu.

Realizacja projektu rozpoczęła się w czerwcu 2021 r. Założenia zostały zaprezentowane uczniom dwóch partnerskich szkół – to właśnie spośród tych społeczności szkolnych nauczyciele wyłonili uczestników uczniów-edukatorów, którzy stanowią trzon projektu.

W lipcu i sierpniu zorganizowano transgraniczne szkolenie dla nauczycieli oraz warsztaty dla uczniów. Ich uczestnicy poznali specyfikę przyrodniczo-kulturową obu regionów, nauczyli się oznaczać gatunki roślin użytkowych i rzadkich, poznali zagrożenia oraz możliwe sposoby zachowania roślin w naturalnych siedliskach. Dzięki nim zwiększyli też wiedzę o zagrożeniach rzadkich gatunków roślin. Jednym z istotnych dziś wyzwań są gatunki inwazyjne, które coraz częściej pojawiają się w naszym sąsiedztwie, również w Puszczy Białowieskiej oraz na Polesiu. Przykładami są: niecierpek drobnokwiatowy, nawłoć kanadyjska, rdestowiec czy róża pomarszczona. Przez nie giną rodzime gatunki roślin. Znajomość tych przyrodniczych mechanizmów skutkuje stosowaniem czynnej ochrony przyrody – na przykład mechanicznym usuwaniem gatunków inwazyjnych. Cennym elementem szkolenia były wykłady odwołujące się do wciąż silnego związku człowieka z roślinami, stanowiącego o bogactwie kulturowym terenów Podlasia i Polesia.

Z uwagi na pandemię nie udało się odbyć wspólnych wypraw terenowych. Zastąpiono je filmami dokumentującymi przyrodniczo-kulturowe zajęcia terenowe - uczestników z Polski w „Ziołowym Zakątku” w Korycinach na Podlasiu, uczestników z Białorusi w rezerwacie przyrody „Sporowsky” na Polesiu. Zajęcia w terenie, połączone z warsztatami ziołowymi, były nie tylko doskonałą lekcją botaniki, ale uświadomiły partnerom, jak bezcenna była kiedyś, ale i jest również dziś właściwa relacja człowieka z roślinami.

Szkolenie dla nauczycieli i warsztaty dla uczniów doskonale przygotowały zespół  projektowy do kolejnych działań. W partnerskich szkołach powstaną centra edukacyjne oraz wystawy. Opublikowane zostaną konspekty zajęć dla uczniów, broszura i ulotki, promujące dobre praktyki na rzecz ochrony roślin użytkowych w lokalnym społeczeństwie i wśród turystów odwiedzających Puszczę Białowieską i Polesie. Pod koniec projektu młodzi uczestnicy z obu partnerskich krajów spotkają się na Transgranicznym Obozie Przyrodniczym i tam wymienią się doświadczeniami i wcześniej zdobytą wiedzą. Podsumowanie projektu zaplanowane jest podczas przyrodniczego festiwalu w Białowieży.  

Zgodnie z umową grantową, projekt powinien zakończyć się do końca maja 2022 r.

źródło: Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014–2020

Materiały

Ogólny opis projektu na stronie Programu Wspólpracy Polska - Białoruś - Ukraina
{"register":{"columns":[]}}