W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

"Przyrodnicza skarbnica ponad granicami" - podsumowanie projektu

24.05.2022

Logo projektu "Przyrodnicza Skarbnica ponad granicami" - na białym tle grafika miodownika melisowatego i tytuł projektu

logotypy projektu

23 maja br. w II Liceum Ogólnokształcącym z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce odbyło się uroczyste podsumowanie rocznej pracy w ramach projektu „Przyrodnicza skarbnica ponad granicami” w połączeniu z wernisażem prac nadesłanych na konkursy- plastyczny i fotograficzny, prowadzonymi w ramach projektu. Spotkanie zorganizowała społeczność szkolna z II LO, partnerująca w projekcie. Nie zabrakło przedstawicieli realizatorów inicjatywy po stronie polskiej tj. Białowieskiego Parku Narodowego (beneficjent główny) i Powiatu Hajnowskiego.

Projekt o charakterze edukacyjnym, był realizowany w ramach Programu "Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020”. Choć jego realizację rozpoczęto z białoruskimi partnerami: Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Pińsk, Szkołą Średnią Nr 3 w Pińsku oraz Rezerwatem Przyrody Obwodu Brzeskiego, sytuacja geopolityczna oraz epidemiologiczna uniemożliwiła kontynuację w jego pierwotnym kształcie. Mimo że ostatecznie nie udało się pojechać na Polesie, uczniowie i nauczyciele zaangażowani w realizację projektu podkreślali różnorodność podejmowanych działań.

Przyrodnicza skarbnica ponad granicami – mowa oczywiście o Puszczy Białowiejskiej, bo to ona była osią działań projektowych. Celem projektu była edukacja przyrodnicza poprzez uświadomienie i włączenie społeczności lokalnej w procesy ochrony przyrody – tym bardziej, że zmieniający się klimat i liczebność gatunków inwazyjnych w białowieskim ekosystemie nie pozostają obojętnym na bioróżnorodność Puszczy. Z ogromnego bogactwa puszczańskiej bioróżnorodności jako przykład takiego oddziaływania wybrano rośliny zielarskie.

Działania w ramach projektu

Realizacja projektu rozpoczęła się od szkoleń – szkolili się i nauczyciele – liderzy i uczniowie – edukatorzy. W ciągu rocznej pracy odbyły się wykłady, panele dyskusyjne, warsztaty edukacyjne - wyjazdowe i online, wycieczki tematyczne oraz obóz pod hasłem „Żyj mądrze z przyrodą”, podczas których uczestnicy projektu odkrywali bogactwo puszczańskiej przyrody, sposoby jej ochrony oraz znaczenie roślin dla człowieka.
Wiedza nt. zagrożonych gatunków roślin naszego regionu oraz zagadnień z zakresu ochrony środowiska, etnobotaniki i kultury przydały się w trakcie opracowywania edukacyjnych zasobów na potrzeby Przyrodniczego Centrum Edukacyjnego w szkole. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli – liderów, samodzielnie przygotowali 10 prezentacji tematycznych nt. roślin, ich ochrony oraz wykorzystywania przez człowieka w kulturze i codziennym życiu - w kuchni czy w medycynie, opracowali zielniki oraz grę edukacyjną „Nasza przyrodnicza skarbnica”. Przygotowane materiały edukacyjne zostały wykorzystane podczas lekcji rówieśniczych: uczniowie - edukatorzy wcielili się w rolę nauczycieli i zdobytą wiedzą dzielili się ze swoimi kolegami, co, jak się dowiedzieliśmy, przysporzyło im w szkole niemałej popularności 😊. Zajęcia edukacyjne poprzedziła akcja ankietowa, sprawdzająca poziom wiedzy uczniów szkoły. Ale działania projektowe skierowane były nie tylko do młodzieży, nauczycieli czy pracowników obszarów przyrodniczo cennych – za pośrednictwem social mediów oraz stron internetowych partnerów, zaangażowani w realizację uczniowie-edukatorzy promowali wiedzę przyrodniczą wśród społeczności lokalnej, regularnie zamieszczając opracowane przez siebie prezentacje i artykuły.

Nowoczesne Centrum Przyrodnicze w II LO

Przede wszystkim jednak opracowane materiały edukacyjne i przyrodnicze zbiory posłużyły jako merytoryczne wyposażenie Przyrodniczego Centrum Edukacyjnego w szkole. Ponadto na potrzeby utworzenia Centrum w II LO zakupiono nowoczesny monitor interaktywny w połączeniu z kamerą binokularową, zakupiono kamerę do mikroskopu stereoskopowego, wskaźniki laserowe, cyfrowy rejestrator dźwięku, aparat fotograficzny z funkcją wideo, a także mikroskop terenowy i teczki wraz z artykułami papierniczymi do pracy. Całość uzupełnia system ekspozycyjny  X- banerów prezentujących przyrodniczo – kulturowe bogactwo flory Puszczy Białowieskiej. Nowocześnie wyposażone Centrum stanowi kompendium wiedzy zgromadzonej przez społeczność szkolną w czasie realizacji projektu, które będzie służyć kolejnym pokoleniom uczniów, długo po zakończeniu inicjatywy. Bo – jak deklarują uczniowie i partnerzy - choć kończy się projekt, nie kończy się aktywność społeczności szkolnej na niwie edukacji przyrodniczej.

Społeczność szkolna zgodnie stwierdziła, że czas realizacji projektu to pasjonująca edukacyjna przygoda, gdzie nauka – choć była przede wszystkim, to ilość wrażeń, ciekawych spotkań i niekończących się rozmów sprawiły, że tak naprawdę odbywała się „przy okazji”.
Projekt realizowany jest od czerwca 2021 r. do końca maja 2022 r., jego całkowita wartość to 66 768,00 €, kwota dofinansowania   59 968,76 €.

Realizacja projektu „Przyrodnicza skarbnica ponad granicami” zbliża się ku końcowi. Ale wiedza i umiejętności uczestników projektu są niezbywalne, zostaną z nimi. Wypracowane efekty projektu zostaną także w szkole i będą służyć społeczności lokalnej. Wartość edukacyjna projektu jest nie do przecenienia, ale jego realizacja to także doskonała lekcja współpracy – w imieniu Pana Starosty Andrzej Skiepko oraz własnym chciałabym podziękować za roczną pracę. Dziękuję dyrekcji BPN i pracownikom za zaufanie i wzorową współpracę. Dziękuję dyrekcji II LO oraz uczniom i nauczycielom zaangażowanym w realizację projektu, w szczególności Pani Alinie Plis oraz Agnieszce Lipińskiej. Dziękuję pracownikom Wydziału Promocji i Rozwoju Startowa Powiatowego – Pani Naczelnik Walentynie Pietroczuk oraz pani Agnieszce Łapińskiej – Chomickiej za efektywne działanie i wspieranie realizacji projektu. Myślę, że wszyscy zgodzimy się z tezą, że Puszcza Białowieska to najprawdziwsza, tytułowa „przyrodnicza skarbnica”. - powiedziała podczas uroczystości Wicestarosta Joanna Kojło.

Katarzyna Miszczuk

{"register":{"columns":[]}}