W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Przemoc w rodzinie. Sprawdź, gdzie szukać pomocy w Powiecie Hajnowskim

29.07.2022

Realizując ustawowy obowiązek, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce podaje do publicznej wiadomości bazę teleadresową podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

Informacja -uniwersalna grafika wiadomości. Na niebieskim tle herb Powiatu Hajnowskiego oraz biały napis.

Działania adresowane do osób stosujących przemoc w rodzinie podejmowane przez jednostki powiatowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10a, 17-200 Hajnówka tel. 856823642, tel. 856825983, tel. 858767478, e-mail: pcpr@powiat.hajnowka.pl

 1. Realizator Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
 2. Realizator Programu psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie
 • poradnictwo psychologiczne,
 • poradnictwo socjalne, rodzinne,
 • poradnictwo informacyjne.

Działania adresowane do osób stosujących przemoc w rodzinie podejmowane na terenie gmin powiatu hajnowskiego

Miasto Hajnówka
 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce,
 2. Zespół Interdyscyplinarny w Hajnówce,  17-200 Hajnówka,  ul. 11 Listopada 24, tel./fax.: 856822011,  mail: mops–hajnowka@home.pl strona internetowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • rozmowa, praca socjalna,
 • informacja o działaniach prowadzonych przez PCPR w Hajnówce (Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych )
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie
Miasto i Gmina Kleszczele
 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczelach,
 2. Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 17-250 Kleszczele ul. Maja 10, tel.: 856818069,  fax: 856818069, mail: mopskleszczele@wp.pl   strona internetowa gminy Kleszczele
 • rozmowa, praca socjalna,
 • informacja o działaniach prowadzonych przez PCPR w Hajnówce (Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych)
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie
Gmina Białowieża
 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białowieży,
 2.  Zespół Interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

17-230 Białowieża, ul. Sportowa 10, tel.:856812697, 511926847, fax: 856812679, mail: gops_bialowieza@poczta.onet.pl gops@ug.bialowieza.pl  strona internetowa gminy Białowieża

 • rozmowa, praca socjalna,
 • informacja o działaniach prowadzonych przez PCPR w Hajnówce (Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych )
 •  inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie
Gmina Czeremcha
 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeremsze,
 2. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy, 17-240 Czeremcha, ul. Duboisa 14, tel.: 856850129, 856850129, mail: gops_czeremcha@zetobi.com.pl www.gops.czeremcha.pl
 • rozmowa, praca socjalna
 • informacja o działaniach prowadzonych przez PCPR w Hajnówce (Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych )
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie
Gmina Czyże
 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach,
 2. Zespół interdyscyplinarny Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98,  tel. 856554419, fax: brak, mail: gopsczyze@wp.pl, strona internetowa gminy Czyże
 • rozmowa, praca socjalna
 • informacja o działaniach prowadzonych przez PCPR w Hajnówce (Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych )
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie
Gmina Dubicze Cerkiewne
 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dubicze Cerkiewne,
 2. Zespół Interdyscyplinarny przy Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, 17-204 Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 65, tel.: 856827991, fax: 856827980, mail: gops@dubicze-cerkiewne.pl , strona interentowa gminy
 • rozmowa, praca socjalna
 • informacja o działaniach prowadzonych przez PCPR w Hajnówce (Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych )
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie
gmina wiejska Hajnówka
 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce,
 2. Gminny Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. Zina 1, tel.: 853067831, fax: 853067809, mail: gops@gmina-hajnowka.pl , Strona internetowa Ośrodka Pomocy w Czyżach
 • rozmowa, praca socjalna
 • informacja o działaniach prowadzonych przez PCPR w Hajnówce (Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych)
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie
Gmina Narew
 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi,
 2. Zespół Interdyscyplinarny,  17-210 Narew, ul. Mickiewicza 101, tel. 856816752, fax: 858733535, mail: gops@narew.gmina.pl
 • rozmowa, praca socjalna
 • informacja o działaniach prowadzonych przez PCPR w Hajnówce (Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych)
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie
Gmina Narewka
 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narewce,
 2. Zespół Interdyscyplinarny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Narewce, 17-220 Narewka, ul. Białowieska 5, tel.: 857309463, mail: gops@ug.narewka.wrotapodlasia.pl , strona internetowa gminy
 • rozmowa, praca socjalna
 • informacja o działaniach prowadzonych przez PCPR w Hajnówce (Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych)
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie

Organizacje pozarządowe realizujące działania adresowane do osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie powiatu hajnowskiego wraz z zakresem ich oddziaływań

Hajnowskie Stowarzyszenie Abstynentów i Rodzin Klub Abstynentów „DĄB”

17-200 Hajnówka, ul. Ks. Ignacego Wierobieja 18, telefon  zaufania 537 888 518

 • poradnictwo,
 • telefon zaufania (poniedziałek, środa i sobota 15.00-18.00)
{"register":{"columns":[]}}