W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Przegląd inwestycji na drogach powiatowych

16.07.2021

Ponad 19,2 mln zł – to wartość zaplanowanych i częściowo już zrealizowanych inwestycji drogowych przez samorząd Powiatu Hajnowskiego. Wartość tej imponujące kwoty to suma funduszy zewnętrznych i środków własnych, jakie powiat planuje przeznaczyć na rozwój sieci dróg w regionie.

Na niebieskim tle biały napis: 19,2 mln zł na rozwój infrastruktury drogowej w Powiecie Hajnowskim. W lewym rogu plakatu - herb Powiatu Hajnowskiego.

Wicestarosta Joanna Kojło oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych a jednocześnie radny wojewódzki Mikołaj Janowski dokonali objazdu dróg zaplanowanych do remontu oraz przeglądu już zrealizowanych inwestycji. Na początek dobre wieści dla przedsiębiorców i mieszkańców z gminy Narewka: zakończono remont odcinków dróg powiatowych nr 1635B (w miejscowości Lewkowo Nowe – Lewkowo Stare do końca trasy plus skrzyżowanie w stronę Eliaszuk) oraz 1638B (w miejscowości Lewkowo Stare wraz z wykonaniem nakładek na parkingach do zjazdu do OSP w kierunku końca trasy oraz zjazdów na tym odcinku) metodą nakładki asfaltowej. W efekcie trasa prowadząca do zakładów produkcyjnych w Powiecie Hajnowskim (Ceramika Budowlana Lewkowo Spółka z o.o., Old Polish Vodka Sp. z o. o.) a także Dziennego Domu Opieki Pomocy w Lewkowie Starym zyskała nowe oblicze – pozbawione ubytków nawierzchni, przez co bardziej bezpieczne i komfortowe dla uczestników ruchu drogowego. Wartość przedsięwzięcia  to 595 712,89 zł,  inwestycja została zrealizowana ze środków budżetu powiatu.
Na tym nie koniec – inwestycyjny plan na wakacje jest bardzo ambitny:

Do sierpnia [br. przyp.red.] planujemy wykonanie remontu odcinków dróg powiatowych metodą nakładki o grubości 4 cm: 1628B - Chrabostówka - Łosinka, 1619B - Łosinka - Trywieża , 1625B we wsi Gorodzisko, 1623B we wsi Puciska, 1620B Kuraszewo – Kamień.  Chcemy dokończyć zapoczątkowaną w ubiegłym roku modernizację odcinków dróg pełniących rolę  objazdu w kierunku Białegostoku, tym bardziej, że ich stan jest alarmujący – tłumaczy Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Mikołaj Janowski.

Na realizacje tego celu Powiat Hajnowski otrzymał finansowe wsparcie od samorządu Województwa Podlaskiego w wysokości 1,2 mln zł.  W ramach jednego zadania wyremontowanych zostanie 34295 m2 odcinków powiatowych dróg.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Kolejne 4,9 mln zł  to wartość dofinansowania trzech inwestycji drogowych, które pozyskał Powiat Hajnowski w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD, dawniej Fundusz Dróg Samorządowych). Na liście zakwalifikowanych projektów znalazły się trzy inwestycje, o które aplikował samorząd Powiatu Hajnowskiego:

  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1779B na odcinku od drogi krajowej nr 66 do ul. Topolowej w Czeremsze,
  • Przebudowa dróg powiatowych nr 1623B ul. Targowej oraz 2329B ul. Poddolnej,
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1481B w miejscowości Puchły.

Szacowana całkowita wartość trzech inwestycji to ponad 9,8 mln zł! Inwestycje są w trakcie realizacji procedur przetargowych, mających na celu wyłonienie wykonawców poszczególnych inwestycji.  

Powiat inwestorem dróg gminnych

Powiat Hajnowski inwestuje nie tylko w drogi powiatowe - w ramach prac poscaleniowych (aktualnie realizowane są cztery projekty scaleń gruntów, ich całkowita wartość przekracza 51mln zł!) wykonana zostanie przebudowa dróg dojazdowych do pól w obrębie obiektów scaleniowych: Kotłówka (wartość zadania to ponad 4,4 mln zł) i Tarnopol (koszt ponad 2,8 mln zł). Przebudowanych zostanie łącznie 7,7 km dróg, inwestorem jest Powiat Hajnowski. Aktualnie trwają prace związane z procedurą przetargową celem wyłonienia wykonawców.

Poza inwestycjami – także bieżące utrzymanie dróg

Równolegle drogowcy z powiatu hajnowskiego dokonują prac w ramach bieżącego utrzymania dróg. Bo inwestycje drogowe – choć ważne dla rozwoju regionu, nie są jednymi działaniami, jakie realizuje samorząd w zakresie infrastruktury drogowej. Istotnym zadaniem jest bieżące utrzymanie dróg powiatowych – mimo że takie czynności jak utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, likwidacja wyrw na przepustach i w poboczach dróg, odkrzaczanie dróg czy koszenie traw, nie mają tak wielkiego rozmachu –  mimo to decydują o naszym codziennym bezpieczeństwie na drodze. W ramach bieżącego utrzymania, w wyniku współpracy z gminą Dubicze Cerkiewne regeneracji poddane zostały m.in. drogi powiatowe na odcinkach dróg powiatowych:

  • Dr Nr 1655 B Stary Kornin - Dubicze Cerkiewne
  • Dr Nr 1654 B Dubicze Cerkiewne – Werstok
  • Dr Nr 1669 B dr Nr 1654 B – Czechy Orlańskie
  • Dr Nr 1667 B Dubicze Cerkiewne – Witowo
  • Dr Nr 1652 B w miejscowości Piaski, w miejscowości Zabagonie, Długi Bród – Wiluki.

Docelowo na terenie gminy Dubicze Cerkiewne zaplanowano regenerację na odcinkach o łącznej długości ponad 12 km dróg, w tym remont drogi powiatowej Nr 1655B w miejscowości Stary Kornin w istniejących pasach drogowych (wraz z skrzyżowaniem DP 1670B i 1671B) metodą nakładki asfaltowej o grubości 4 cm. Na ten cel gmina Dubicze Cerkiewne przekazała do powiatowego budżetu środki w wysokości 300 000, 00 zł. Zadanie ma zostać zrealizowane w trakcie wakacji, realizuje je Zarząd Dróg Powiatowych – jednostka budżetowa powiatu hajnowskiego:

Zarząd Dróg Powiatowych – ja i moi pracownicy stale monitorujemy stan dróg powiatowych, staramy się reagować na wszystkie sygnały. Nasza codzienność to nie tylko wielkie inwestycje, to przede wszystkim dbałość o stan powiatowych dróg. Podejmowane przez nas wysiłki regeneracji kolejnych odcinków nawierzchni czy likwidacji ubytków, choć nie są tak szumne, tak uroczyste a dla wielu wręcz niewidoczne, mają duże znaczenie dla „życia” drogi a tym samym finansów powiatu. Cieszę się, że nasze starania i współpraca – z władzami gminnymi oraz wojewódzkimi, są efektywne. Jestem także wdzięczny moim pracownikom - pomimo trudnych warunków atmosferycznych – także tegorocznych upałów, cały czas działają w terenie – podkreśla Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Mikołaj Janowski.

Powiat Hajnowski sprawuje nadzór nad 81 drogami o statusie powiatowych. To ponad 476 km dróg.

Sieć dróg powiatowych,  stanowiących uzupełnienie regionalnej i krajowej sieci dróg, wpływa decydująco na spójność przestrzenną i rozwój regionu – bo drogi powiatowe łączą siedziby powiatów z gminami, stanowią podstawową obsługę komunikacyjną w codziennym funkcjonowaniu człowieka. Dlatego też wkładamy wiele wysiłku finansowego, aktywnie zabiegamy o fundusze zewnętrzne, celem modernizacji kolejnych odcinków dróg – tłumaczy Wicestarosta Joanna Kojło.- Potrzeby są duże, zdajemy sobie z tego sprawę, stąd od początku kadencji konsekwentnie zwiększamy nakłady finansowe na inwestycje w infrastrukturę. Dziękuję samorządowi województwa podlaskiego,  dziękuję Panu Wojewodzie, Panu Radnemu Wojewódzkiemu Mikołajowi Janowskiemu, wójtom oraz mieszkańcom za dotychczasową współpracę i wspieranie naszych działań.

O wszelkich innych inwestycjach realizowalnych na drogach powiatowych będziemy systematycznie informować – zwłaszcza, że mamy w zanadrzu jeszcze kilka inwestycyjnych nowinek. Więcej niebawem.

Katarzyna Miszczuk

{"register":{"columns":[]}}