W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Przebudowa ulicy Górnej staje się faktem! Radni Powiatu Hajnowskiego podjęli stosowne zmiany w uchwałach budżetowych

20.09.2022

Na tę informację z niecierpliwością czekali mieszkańcy Hajnówki, w szczególności Ci zamieszkujący ulicę Górną i okolicę – podczas XXIX sesji Rady Powiatu, zwołanej w trybie nadzwyczajnym, radni powiatowi jednogłośnie dokonali zmian w budżecie na 2022 rok i Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2022-2034.

2,4 mln zł na realizację przebudowa ulicy Górnej (etap I) w Hajnówce Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla Powiatu Hajnowskiego

Jesteśmy po przeprowadzonych przetargach i ich rozstrzygnięciach na realizację dwóch inwestycji na jednej drodze powiatowej - ul. Górnej. Prace zostały podzielone na dwa etapy ze względu na zakres zaplanowanych działań oraz koszty. Pierwszy etap obejmuje odcinek od ulicy Bielskiej do torów, zaś drugi - od torów do ulicy Wrzosowej. Pierwszy etap - więc ten obejmujący odcinek od drogi wojewódzkiej - tj. ulicy Bielskiej do torów, będzie realizowany do października 2023 roku. Kolejny rozpocznie się z końcem etapu pierwszego. Aby obie inwestycje na tej drodze mogły zostać rozpoczęte, potrzebne były stosowne zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2022-2034 – WPF stanowi instrument wieloletniego planowania finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Zarząd Powiatu Hajnowskiego, któremu mam zaszczyt przewodniczyć, zawnioskował do Wysokiej Rady o zmiany w załączniku inwestycyjnym w Wieloletniej Prognozie Finansowej samorządu – wyjaśnia Starosta Andrzej Skiepko. - Ponadto, wnioskowaliśmy o zmiany w budżecie na 2022 r., z tego względu że wydatki na budowę ulicy Górnej w ramach I etapu były zapisane na 2022 rok, a inwestycja rozpocznie się w 2023 r. Te formalności są konieczne do rozpoczęcia prac w terenie.

Przebudowa ulicy Górnej – kolejna, duża inwestycja samorządu powiatu w tej kadencji

Ulica Górna - droga powiatowa nr 2323B, jest kolejną w bogatym kalendarzu inwestycyjnym w aktualnej, VI kadencji Rady. Dzięki staraniom samorządu powiatu, od 2019 r. systematycznie modernizowane są kolejne kilometry dróg powiatowych z wykorzystaniem pozyskanych funduszy zewnętrznych. Nie inaczej jest w przypadku ulicy Górnej – realizacja I etapu będzie możliwa dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Samorząd powiatu otrzymał 2 456 434,53 zł (kwota dofinansowania wynosi 70% kosztów kwalifikowalnych deklarowanej wartości zadania), zaś całkowita wartość przebudowy w ramach I etapu, na którą składają się koszty prac budowlanych, koszty nadzoru inwestorskiego i tablicy informacyjnej, zamknie się w kwocie 5 218 668,34 zł. Z kolei drugi etap będzie finansowany z rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Wartość dofinansowania wynosi 9 974 000,00 zł, z kolei całkowita wartość II etapu rozbudowy to koszt 11 727 843,03 zł.

Przebudowa i rozbudowa ulicy Górnej w ramach  I etapu będzie realizowana do października 2023 roku, a następnie, w ramach etapu drugiego, do 31.10.2024.

Kompleksowa przebudowa i rozbudowa ulicy Górnej będzie polegała na wykonaniu: nawierzchni jezdni i ścieżki rowerowej, rozbiórki istniejącego mostu i budowie przepustu (I etap), przebudowy obustronnych chodników, przebudowy kanalizacji deszczowej, oświetlenia przejść dla pieszych.

Rozbudowa i przebudowa ulicy Górnej etap I to kolejna inwestycja realizowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Tylko z tego instrumentu finansowego w VI kadencji Rady Powiatu zrealizowaliśmy dotąd 7 inwestycji. W latach 2019-2020, gdy Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg funkcjonował pod nazwą Funduszu Dróg Samorządowych, za pozyskane środki zrealizowaliśmy rozbudowę odcinka drogi powiatowej nr 1774B na odcinku granica powiatu w Miedwieżykach – droga krajowa, rozbudowę ulicy Pałacowej w Białowieży i remont drogi powiatowej nr 1628B w miejscowości Kutowa. W kolejnych latach - przebudowa drogi powiatowej nr 1481B na odcinku granica powiatu – Puchły – Trześcianka, remont drogi powiatowej nr 1779B na odcinku drogi krajowej nr 66 do ul. Topolowej w Czeremsze, a także aktualnie realizowane: remont drogi powiatowej Nr 1646B ul. Lipowej w miejscowości Siemianówka oraz przebudowa odcinków dróg powiatowych 1623B i 2329B ul. Targowej i Poddolnej w Hajnówce – wymienia radny wojewódzki a jednocześnie Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Mikołaj Janowski. –  Całkowita wartość tylko tych inwestycji to blisko 16,5 mln zł, z czego 8 mln zł to wartość dofinansowania z zewnątrz, które trafiły do budżetu powiatu w ramach Funduszu. Tylko w ramach Funduszu udało się zrealizować inwestycje drogowe na wartość 16,5 mln zł, nie licząc przebudowy ul. Górnej, której całkowity koszt  to łącznie drugie tyle. A przecież to tylko fragment inwestycji drogowych, jakie miały i mają miejsce w VI kadencji Rady. Realizujemy inwestycje także z Polskiego Ładu – nie tylko etap II ul. Górnej, ponadto pozyskaliśmy 1,4 mln zł na remont odcinków dróg z Funduszu Gmin i Powiatów; kolejne 2 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych dla gmin popegeerowskich. Ale nasza „drogowa codzienność” to nie tylko wielkie inwestycji i projekty. Także pozostałe działania, podejmowane  w ramach bieżącego utrzymania dróg mają wielkie znaczenie- bo służą utrzymaniu bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg. Ja i moi pracownicy dokładamy wszelkich starań, by wspierać samorządy Powiatu Hajnowskiego – Pana Starostę, radnych i wójtów w inicjowaniu działań na rzecz rozwoju naszego regionu. Nie do przecenienia jest pomoc i wsparcie – Pana Wojewody, Pana Marszałka i członków Zarządu Województwa Podlaskiego, lokalnych samorządów, za które dziękuję. – kończy Mikołaj Janowski.

A nam pozostaje dodać, że o kolejnych inwestycjach będziemy Was systematycznie informować!

Katarzyna Miszczuk

{"register":{"columns":[]}}