W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Promocja zatrudnienia w Powiecie Hajnowskim

11.06.2021

Ponad 6 mln zł na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w Powiecie Hajnowskim w 2021r.

Ponad 6 mln zł na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w Powiecie Hajnowskim w 2021 r.

Ponad 6 mln zł na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w Powiecie Hajnowskim w 2021r. -  Powiatowa Rada Rynku Pracy w Hajnówce podjęła stosowną uchwałę na posiedzeniu w dniu 25 marca br. To suma środków, na którą składają się fundusze krajowe (Fundusz Pracy) oraz unijne (Europejski Fundusz Społeczny), w tym także fundusze na przeciwdziałanie skutkom COVID-19 (uwaga - suma wartości wsparcia może ulec zmianie w związku z pracami nad Tarczą Antykryzysową 9.0).

Instrumenty rynku pracy

Wsparcie osób bezrobotnych to jedno z kluczowych przedsięwzięć sprzyjające rozwojowi gospodarczemu. Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce dysponuje narzędziami mających na celu pomoc jak największej liczbie bezrobotnych. Wg danych za 2020 r., do katalogu najpopularniejszych instrumentów wsparcia należą: staże, prace interwencyjne oraz roboty publiczne. Każda z trzech form jest korzystna zarówno dla pracodawcy, jak też dla poszukujących zatrudnienia. Dla bezrobotnego – to forma praktycznej nauki zawodu, szansa na zdobycie cennego doświadczenia i umiejętności praktycznych poprzez realizację zadań w miejscu pracy. Z kolei pracodawca zyskuje pracownika, z którego zatrudnieniem nie ponosi żadnych kosztów (staże) bądź koszty częściowe (prace interwencyjne, roboty publiczne). W minionym roku z wyżej wymienionych form zatrudnienia skorzystały łącznie 330 osoby, całkowita wartość pomocy to ponad 2,1 mln zł (staż – 156 osób, prace interwencyjne – 98 osób, roboty publiczne – 76 osób). Przedsiębiorca decydujący się na zatrudnienie bezrobotnego może ubiegać się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. W 2020 r. z tej opcji skorzystało 14 podmiotów – łączna wartość przyznanej pomocy to 270 515,50 zł.

Atrakcyjnymi formami pomocy są bony na zasiedlenie oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Bon za zasiedlenie zostaje przyznany w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. O bon za zasiedlenie mogą ubiegać się osoby bezrobotne do 30 roku życia. W ubiegłym roku z tej możliwości skorzystało 7 osób,  Powiatowy Urząd Pracy wydatkował na ten cel 56.000,00 zł. Z kolei  13 osobom przyznano jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie łącznej 283 203,00 zł. Tym samym na rynku pojawiły się nowe podmioty świadczące m.in. usługi remontowo – budowlane czy fotograficzne. O dofinansowanie mogą ubiegać się bezrobotni oraz absolwenci powiatowego Centrum Integracji Społecznej. Dotacja jest bezzwrotna, pod warunkiem, że działalność gospodarcza będzie prowadzona okres co najmniej 12 miesięcy (i nie zostanie zawieszona w tym czasie).

Realizowane programy

W celu zwiększenia puli środków na aktywizację osób bezrobotnych, Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce wykorzystuje środki unijne i krajowe. W 2020 r. w ramach Funduszu Pracy zrealizowano 5 programów z zakresu aktywizacji zawodowej obejmujących tworzenie zielonych miejsc pracy oraz regiony wysokiego bezrobocia, a także adresowane do określonych grup społecznych:  rodziców powracających na rynek pracy, bezrobotnych niepełnosprawnych, osób bezrobotnych zamieszkujących wsie. W wyniku realizacji programów łącznie zaktywizowano 104 osoby. Z kolei dwa projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) - „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie hajnowskim (VI)” oraz  „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie hajnowskim (VI)” są kontynuowane także w 2021 r.

Omówione w artykule instrumenty rynku pracy, realizowane także w ramach programów, nie wykorzystują pełnego katalogu form pomocy, jakie przysługują osobie poszukującej zatrudnienia. Więcej informacji na ten temat jest na stronie Powiatowego Urzędu Pracy (zewnętrzne okno). Dodamy jedynie, że w 2020 r. łącznie zostały zaktywizowane 434 osoby bezrobotne, zaś na finansowanie  programów promocji zatrudnienia wydatkowano łącznie blisko 2,8 mln zł. Z kolei ponad 9,3 mln zł wypłacił Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce w ramach wsparcia Tarczy Antykryzysowej (stan na XII.2020). Ze wsparcia skorzystało 1451  przedsiębiorstw i 6 organizacji pozarządowych. – Dzięki temu narzędziu finansowemu udało się ochronić 1 972 stanowisk pracy – mówi Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko. Łączna suma wydatków na wsparcie rynku pracy w 2020 r. to 12,1 mln zł.

Katarzyna Miszczuk

{"register":{"columns":[]}}