W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Projekty realizowane w latach 2014-2015

Questing – wyprawy odkrywców w Puszczy Białowieskiej

Termin: 01.02.2014 - 28.11.2014
Program: Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.    
Całkowita wartość projektu: 76 875,00 zł,kwota dofinansowania: 50 000,00 zł
Osiągnięte rezultaty: W ramach projektu przygotowano nowy produkt turystyczny, jakim są questy. Questing to edukacyjna gra terenowa, metoda odkrywania i popularyzacji lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego, polega na tworzeniu nieoznakowanych w terenie tras edukacyjno-turystycznych, które przemierza się na podstawie wskazówek zawartych w rymowanym tekście. Uczestnik, który chce przejść quest musi znaleźć się w opisywanym miejscu, czytając tekst zgaduje, gdzie dalej ma iść, liczy kroki lub pozyskuje literki potrzebne dla rozwiązania hasła. Celem gry jest znalezienie ukrytego skarbu, odgadnięcie hasła. Potwierdzeniem przejścia questu jest odbicie pamiątkowej pieczątki. Trasy wytyczono w każdej z gmin powiatu hajnowskiego.
Questy o różnorodnej tematyce – przyrodniczej, kulturowej lub historycznej powstawały w trakcie warsztatów obejmujących część teoretyczną, podczas której uczestnicy poznali podstawy questingu oraz praktyczną, obejmującą opracowanie tras oraz zajęcia terenowe. Końcowym etapem było robienie pamiątkowych pieczątek. W rymowanych wierszykach ujęto ciekawostki, opowieści, legendy o każdej z gmin powiatu hajnowskiego. W ramach promocji questingu wśród mieszkańców i turystów w 2014r. ogłoszono i przeprowadzono konkurs polegający na przejściu dwóch wybranych tras oraz napisaniu krótkiego wierszyka. Przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem.
Opracowane ulotki oraz Książka questów dostępne są w Starostwie Powiatowym w Hajnówce oraz punktach informacji na terenie powiatu hajnowskiego. Więcej o questingu na stronie Questy - wyprawy odkrywców

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1602 B- ulica w miejscowości Czyże –Etap I

Termin: 22.02.2014 - 30.06.2014
Program: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój
Całkowita wartość projektu: 820 185,00 zł 814 235,16 zł(wartość przetargu brutto na realizację zadania)  kwota dofinansowania: 616 626,00 zł
Osiągnięte rezultaty: Wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1602 B na odcinku o długości 390 m poprzez:

 • wykonanie kanalizacji deszczowej,
 • wykonanie podbudowy ulicy,
 • wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
 • wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (chodniki),
 • wykonanie obrzeży betonowych,
 • wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami z rur HDPE,
 • wjazdy i wyjazdy z bram z betonowej kostki brukowej,
 • oznakowanie poziome i pionowe,
 • humusowanie skarp z obsianie
Partnerstwo samorządów – powiat hajnowski i Urząd Nordsee – Treene

Termin: 25.06.2014 – 30.06.2014
Program: Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej
Całkowita wartość projektu: 15 700,00 zł, Kwota dofinansowania: 7 300,00 zł – FWPN, 4 300,00 zł – Amt Nordsee – Treene
Osiągnięte rezultaty: Celem projektu jest dalszy rozwój partnerstwa i wymiana doświadczeń między samorządami.

Promocja Puszczy Białowieskiej w sieci

Termin realizacji: 01.02.2014 - 31.12.2014  
Program: Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.    
Całkowita wartość projektu: 76 875,00 zł,   kwota dofinansowania: 50 000,00 zł
Osiągnięte rezultaty: Celem projektu jest promocja regionu Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem narzędzi internetowych. Zrealizowane zostały spoty promocyjne, przedstawiające wybrane atrakcje w każdej z gminy powiatu hajnowskiego. Spoty były szeroko promowane na ogólnopolskich portalach turystycznych oraz mediach. Spot do obejrzenia u dołu artykułu.

Polsko – białoruska współpraca w dziedzinie turystyki

Termin: 01.06.2014 -06.2015
Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś – Ukraina 2007-2013
Całkowita wartość projektu: 209 791,61PLN, kwota dofinansowania: 188 811,61 PLN
Założone rezultaty: Program mikro-projektu zakłada następujące działania:

 • odnowienie czerwonego szlaku rowerowego Hajnówka – Dubicze Cerkiewne – Czeremcha – Piaski (85 km) i uzupełnienie trasy o drogowskazy i tablice;
 • opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych (map, folderów i gadżetów);
 • utworzenie Polsko-Białoruskiego Punktu Informacji Turystycznej w Hajnówce i w Kamieńcu.
Rozwój turystyki aktywnej i branży turystycznej w ujęciu transgranicznym

Czas realizacji: lipiec 2014 – lipiec 2015
Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś – Ukraina 2007-2013
Całkowita wartość projektu: 209 791,61 PLN, kwota dofinansowania: 188 811,61 PLN
Założone rezultaty: Celem głównym projektu jest rozwój wspólnych, transgranicznych kontaktów, podniesienie poziomu wiedzy miejscowej branży turystycznej z Polski i Białorusi na temat regionu Puszczy Białowieskiej po obu stronach granicy oraz zainicjowanie kontaktów międzyludzkich mieszkańców regionu pod kątem uprawiania turystyki aktywnej. W ramach projektu przewidziano m.in. organizację szkoleń na przewodnika, wizyty studyjne, warsztaty kulinarne, rajd rowerowy i nordic walking na Białoruś oraz przygotowanie materiałów promocyjnych.

Modernizacja drogi powiatowej nr 1619B Dubicze Osoczne – Jagodniki

Termin: 2015 r.
Całkowita wartość projektu: 596 823, 48 zł, w tym dotacja w ramach Programu – 298 411,74 zł
Program: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II -Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój
Osiągnięte rezultaty: W ramach projektu dokonano gruntownej modernizacji drogi o długości  2,923 km,  co wpływa na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz komfort jazdy. Dokonano przebudowy związanej z wyrównaniem dotychczasowej drogi, wyremontowano zjazdy, oczyszczono i odmulono przydrożne rowy, utwardzono pobocze, wykonano zatokę autobusową, doinstalowano lamy oświetleniowe a także wymieniono oznakowania pionowe.

Modernizacja drogi powiatowej nr 1602B – ulica w miejscowości Czyże

Termin: 2015r.
Całkowita wartość projektu: 867 791,01 zł, w tym dotacja w ramach Programu – 433 894,95 zł
Program: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II -Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój
Osiągnięte rezultaty: długość przebudowanego odcinka 0,437. Prace związane były z kompleksową modernizacją drogi polegającą na m.in. podbudowie i wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej, wykonaniu nowych chodników i ustanowienia krawężników batonowych, budowie kanalizacji deszczowej oraz ustawienie oznakowania.

Modernizacja drogi powiatowej nr 2327B - ulica Prosta w Hajnówce

Termin: 2015r.
Całkowita wartość projektu: 1 626 750,29 zł, w tym dotacja w ramach Programu – 700 359, 16 zł
Program: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II -Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój
Osiągnięte rezultaty: Inwestycja wiązała się z wykonaniem przebudowy i rozbudowy drogi na łącznym odcinku o długości 718 m (w tym w drodze powiatowej 700, w drodze wojewódzkiej 685 - 18 m)poprzez wykonanie m.in.: kanalizacji deszczowej, warstwy odsączającej, podbudowy ulicy nawierzchni, chodników,wjazdów bramowych, oznakowania poziomego i pionowego.

Realizacja projektu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „OLCHÓWKA”, gm. Narewka, pow. hajnowski, woj. podlaskie o powierzchni 365 ha

Realizacja projektu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „OLCHÓWKA”, gm. Narewka, pow. hajnowski, woj. podlaskie o powierzchni 365 ha
Termin realizacji: 10.12.2012r. – 30.06.2015
Program: PROW 2007-2013 ”Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów”
Całkowita wartość projektu: 2 721 526,35 PLN, z czego 75% ze środków unijnych i 25% ze środków krajowych pokrytych przez budżet Wojewody Podlaskiego
Założone rezultaty: Aktualnie zakończono postępowanie scaleniowe. Z kolei na etapie wykonywania są prace posclaeniowe obejmujące poprawę i remont istniejącej i nowopowstałej infrastruktury  drogowej.

Projekt nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”  realizowanego w ramach Decyzji nr UDA-RPPD.04.01.00-20-002/11-00

Termin - 2012 - zakończenie rzeczowej realizacji projektu –15.07.2015r. Trwałość realizacji projektu - maj 2021 r.
Lider projektu – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Partnerzy projekty – jednostki samorządowe  (129 – powiaty, gminy, miasta, w tym powiat hajnowski)
Całkowity udział finansowy powiatu Hajnowskiego – 1 274 159,75 PLN,  w tym wkład własny 191 123,96 PLN
Założone cele: Projekt przewiduje cyfryzację obiegu informacji na linii petent – urząd oraz urząd – urząd.  W ramach projektu zrealizowane zostaną  następujące działania:

 • wdrożenie Elektronicznego Zarządzania Dokumentami w Starostwie Powiatowym w Hajnówce i jednostkach organizacyjnych;
 • Wdrożenie Cyfrowego Urzędu;
 • Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej (GIS Podlasia);
 • W ramach Podlaskiej Platformy Elektronicznej wdrożenie w Zespole szkół Ogólnokształcących w Hajnówce  e-dziennika.
 • Ponadto Starostwo Powiatowe w Hajnówce i jednostki organizacyjne w ramach projektu otrzymały 39 komputerów stacjonarnych, 13 zestawów bezpiecznego podpisu, 12 skanerów, 13 czytników kodów kreskowych, 28 laptopów, 4 serwery.

 

Wideo

{"register":{"columns":[]}}