W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Projekty realizowane w latach 2010-2011

Sztuka bez granic

Termin: 04 – 21.07.2010r.    
Całkowita wartość projektu: 16 329,90zł Kwota dofinansowania: 5988,00 zł – środki PNWM, wkład własny:10 341,90 zł
Program: Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży        
Osiągnięte rezultaty: W ramach projektu pogłębiono współpracę z niemieckimi partnerami.

Odkryj nasz region

Termin: 08.06.2011 - 31.10.2011     
Całkowita wartość projektów: 35 864,00 zł,  kwota dofinansowania: 25 000,00zł
Program: w ramach Osi  IV – Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - na lata 2007 - 2013      
Osiągnięte rezultaty: Opracowano i wydrukowano materiały promocyjne przedstawiające turystykę aktywną – rowerową, nordic walking oraz mapki regionu w wersji polskiej, angielskiej i niemieckiej. Materiały promocyjne zawierały kompleksowe informacje dotyczące tras, atrakcji oraz adresy miejsc wypożyczenia sprzętu. Publikacje posiadające angielskie i niemieckie wersje językowe pozwalają na profesjonalną obsługę turystów zagranicznych. W ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej” przygotowano dodruk materiałów, pozycje dostępne są w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, w Wydziale Promocji i Rozwoju (ul. A. Zina 1, 85 682 30 46) oraz Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej (ul. 3 Maja 45, 85 683 43 81).

Nordic Walking Park – Kraina Puszczy i Żubra

Termin: 08.06.2011- 30.06.2011      
Całkowita wartość projektu: 26 641,50zł,  kwota dofinansowania: 18 649,00zł
Program: w ramach Osi  IV – Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - na lata 2007 – 2013
Osiągnięte rezultaty: „Nordic Walking Park – Kraina Puszczy i Żubra” ma na celu rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez utworzenie tras nordic walking certyfikowanych przez Polską Federację Nordic Walking. Trasy zostały wyposażone w infrastrukturę tj. tablice poglądowe dostosowane do ogólnoeuropejskich standardów rekreacyjnych nordic walking zawierających informacje na temat zasad i techniki marszu.  Wytyczenie tras skierowanych do fanów turystyki aktywnej ma na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu Puszczy Białowieskiej.

Powiat Hajnowski – bogactwo przyrody i kultury – wydawnictwo albumowe

Termin: 08.06.2011 - 31.10.2011     
Program: w ramach Osi  IV – Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - na lata 2007 - 2013      
Całkowita wartość projektu: 40 000,00zł,   kwota dofinansowania: 25 000,00zł
Osiągnięte rezultaty: Przygotowanie i wydanie albumu promocyjnego o Powiecie Hajnowskim. Album przedstawiał ciekawe miejsca, wydarzenia i sylwetki mieszkańców utrwalonych na zdjęciach i w krótkich opisach tekstowych. Szata graficzna oraz konwencja wydawnictwa w formie albumu sprawiła, że pozycja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród turystów oraz mieszkańców powiatu. W ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej” przygotowano dodruk albumu

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce

Termin: 5.08.2010 - grudzień 2012  
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego    
Całkowita wartość projektu: 1 420 814,25zł, kwota dofinansowania: 1 065 610,69zł
Osiągnięte rezultaty: W ramach termomodernizacji dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenia piwnic, ścian i stropodachów, pokrycia dachów papą termozgrzewalną bądź blachodachówką, wykonania elewacji i obróbek blacharskich, wymiany instalacji centralnego ogrzewania i innych prac przyczyniających się do obniżenia kosztów ogrzewania w budynku głównym szkoły orasz w budynku po byłym internacie w którym mieści się obecnie Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy.

Partnerstwo samorządów – Powiat Hajnowski i Urząd Nordsee – Treene

Termin: 2010 – 27.06.2011        
Program: Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej        
Całkowita wartość projektu: 19113,23zł,  kwota dofinansowania: FWPN -4500,00zł AmtNordsee – Treene – 8372,00zł
Osiągnięte rezultaty: Celem projektu było wzmocnienie i poszerzenie współpracy między Starostwem Powiatowym w Hajnówce a Urzędem Nordsee – Treene w Niemczech. Goście spotkali się z Zarządem Powiatu Hajnowskiego, gdzie omówiono płaszczyzny współpracy i plany na przyszłość. Zwrócono uwagę na aktywizację współpracy młodzieży, strażaków i stowarzyszeń, w tym sportowych. Podczas pobytu delegacja uczestniczyła w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych oraz Społecznej Szkole Muzycznej w Hajnówce, odwiedziła Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Hajnówce oraz Gminę Narewka. Projekty realizowane z niemieckim partnerem przyczyniły się do rozwoju trwałej współpracy.

 

{"register":{"columns":[]}}