W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Projekty profilaktyczne w SP ZOZ w Hajnówce

11.06.2021

W SP ZOZ w Hajnówce trwają przygotowania do realizacji projektów profilaktycznych, których realizacja została odłożona w czasie przez pandemię koronawirusa.

Bezpłatna mammografia, bezpłatna kolonoskopia dla mieszkańców Powiatu Hajnowskiego z gmin: Narew, Narewka i Czeremcha

Choć profilaktyka i promocja zdrowia w zabieganej codzienności każdego z nas traktowane są po macoszemu, świadomość i wiedza potrafią uratować zdrowie i życie. Dieta, ruch i regularne badania – niewiele trzeba, by zadbać o swój organizm. Ideę promocji zdrowia realizuje SP ZOZ. Placówka we współpracy z Białostockim Centrum Onkologii przystępuje do realizacji dwóch projektów: „Zrób mammografię w trosce o siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka piersi w województwie podlaskim„ oraz „Zrób kolonoskopię w trosce o siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka jelita grubego w Województwie Podlaskim”, współfinansowane z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Bezpłatna mammografia

Projekt dotyczący badań mammograficznych skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonywały badania mammograficznego w ramach krajowego programu profilaktycznego finansowanego przez NFZ bądź też kobiet, których matki siostry lub córki miały zdiagnozowany nowotwór piersi i które nie wykonywały badania mammograficznego w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W ramach realizacji programu profilaktycznego zakwalifikowane do projektu kobiety otrzymają możliwość uzyskania porad informacyjno-edukacyjnych dotyczących profilaktyki raka piersi oraz skierowanie na wykonanie mammografii (ośrodek wykonujący – Białostockie Centrum Onkologii, ul. Ogrodowa 12) – badanie będzie bezpłatne. Kwalifikacja do projektu zostanie przeprowadzona przez położne POZ wśród pacjentek na obszarze gminy Czeremcha, Narewka oraz Narew – bo te placówki POZ wyraziły zainteresowanie w projekcie i zostały zakwalifikowane do udziału. Projekt realizowany będzie w okresie od V.2021 – XII.2022 r. Szkolenie kadry medycznej zostało zorganizowane w kwietniu br.

Osobami do kontaktu w sprawach realizacji Projektu są:   

  • w przypadku obszaru gminy Narewka oraz Narew Pani Małgorzata Nowicka, tel. kont. 720 852 999
  • w przypadku obszaru gminy Czeremcha Pani Jolanta Trusiewicz, tel. kont. 720 872 999

Bezpłatna kolonoskopia

Z kolei badania kolonoskopowe wykonywane w ramach kolejnego projektu dedykowane są: osobom w wieku 50-65 lat; w wieku 40-49 lat, ale mających krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego; w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha. Kwalifikacja do projektu zostanie przeprowadzona analogicznie jak w przypadku badań mammograficznych – przez pielęgniarki POZ wśród pacjentów z gminy Narew i Narewka (te placówki POZ wyraziły zainteresowanie w projekcie i zostały zakwalifikowane do udziału). Aktualnie trwają przygotowania do szkolenia kadry.

Profilaktyka chorób odkleszczowych

Na tym nie koniec profilaktycznych nowości – w ramach „Projektu profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego”, określone grupy zawodowe będą miały możliwość otrzymania bezpłatnego pakietu szczepionki przeciwko KZM a także wezmą udział w bezpłatnych szkoleniach nt. profilaktyki od-kleszczowej.  Działania w projekcie adresowane są do pracujących w sekcjach najbardziej narażonych na ukąszenie przez kleszcza – tj. rolnictwo, rybactwo i łowiectwo w wieku 18-64 lata (osób fizycznych i podmiotów gospodarczych), a także pracowników sektora podstawowej opieki zdrowotnej – lekarzy POZ  i lekarzy medycyny pracy.

Udział w projekcie ma zwiększyć świadomość nt. negatywnych skutków występowania chorób odkleszczowych – za sprawą szkoleń adresowanych do kadry medycznej POZ oraz spotkań szkoleniowych (odbywających się woj. w trakcie eventów) dla pracujących w sektorach łowiectwo, rybactwo i rolnictwo. Ponadto wśród osób z wytypowanych sektorów będą przeprowadzane porady profilaktyczne połączone z ankietami mających na celu ocenę zagrożenia pokłucia przez kleszcze. Ankieta będzie przeprowadzana w POZ, tak aby w przypadku rozpoznania osoby z grupy ryzyka możliwe było natychmiastowe skierowanie uczestnika na wizytę lekarską i ewentualne poddanie szczepieniu ochronnemu przeciwko KZM. Mieszkańcy powiatu hajnowskiego spełniający kryteria  włączenia do projektu – a więc rolnik, myśliwy, rybak w wieku 18-64 lata, po uzupełnieniu ankiety w POZ, zostaną zakwalifikowani do bezpłatnego szczepienia przeciwko KZM. Udział w projekcie kwalifikuje do bezpłatnego otrzymania trzech dawek szczepienia, gdzie cena rynkowa jednej dawki waha się od 110 do 130 zł. Możliwość otrzymania bezpłatnego pakietu szczepionki przeciwko KZM przyczyni się do poprawy stanu zdrowia populacji woj. podlaskiego, zmniejszając zagrożenie choroby. Brak odpłatności za szczepienia to istotna zmiana – w poprzedniej odsłonie projektu uczestnik miał ponieść koszt w wysokości 30 zł (10 zł za jedną dawkę).

Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, partnerem – SP ZOZ w Hajnówce przy współpracy z Powiatem Hajnowskim. Realizacja projektu – pierwotnie zaplanowana na rok 2020 r., ze względu na sytuację epidemiologiczną została przesunięta w czasie. O terminie realizacji i rozpoczęciu działań poinformujemy.

Katarzyna Miszczuk

{"register":{"columns":[]}}