W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Trwa realizacja "Programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych skierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie"

02.12.2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce aktualnie realizuje dwa takie programy

Informacja -uniwersalna grafika wiadomości. Na niebieskim tle herb Powiatu Hajnowskiego oraz biały napis.

Celem Programu jest edukacja w kierunku zmiany zachowań agresywnych na rzecz postawy partnerstwa i poszanowania wobec domowników, w tym nauczenia samokontroli osoby stosującej przemoc w rodzinie.

Jeden cykl prowadzony jest w warunkach „wolnościowych”, udział w nim rozpoczęło 7 uczestników, natomiast drugi cykl Programu realizowany jest z osobami osadzonymi w Areszcie Śledczym w Hajnówce - udział bierze 10 osób. Łączna liczba osób stosujących przemoc w rodzinie, która w 2021 r. przystąpiła do w/w Oddziaływań wynosi 17 osób.

Oba Programy prowadzone są według autorskiego pomysłu dr Tomasza Głowika „Rodzina”, jak: R – refleksyjność (podniesienie świadomości własnej osoby i poziomu empatii), O – odpowiedzialność (przeniesienie ciężaru odpowiedzialności za własne myśli uczucia oraz wynikające z nich zachowania na samych uczestników), D – decyzja (podjęcie decyzji o zmianie z elementami autodiagnozy), Z – zaangażowanie (podtrzymanie decyzji o zmianie i zwiększenie możliwości do zajęcia się problemem), I – indywidualność (sformułowanie indywidualnego celu), N - non-violence (praca nad różnorodnymi umiejętnościami alternatywnymi dla przemocy).,  A – aktywność (stworzenie planu bezpieczeństwa).
W trakcie trwania Programu przewidziano 1 godzinę dydaktyczną pracy indywidualnej z uczestnikiem oraz 60 godzin dydaktycznych pracy grupowej. Zajęcia grupowe mają charakter pracy warsztatowej w trakcie, której wykorzystywane są między innymi metody wykładu interakcyjnego, filmy edukacyjne, burza mózgów, zdania kwestionariuszowe, wypełnianie ćwiczeń, dyskusja grupowa.

Program skierowany jest w pierwszeństwie do mieszkańców powiatu hajnowskiego zgodnie z zapisami zawartymi w Powiatowym Programie Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Powiecie Hajnowskim, w szczególności do:

  • osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych;
  • osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno – edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
  • osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno – edukacyjnym (w tym m.in. osoby nieradzące sobie ze złością, które rozładowują napięcia poprzez zachowania agresywne).

Zakończenie tegorocznych Programów zaplanowane zostało w drugiej dekadzie grudnia 2021 r.

Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych cyklach Programu zaplanowanych do realizacji w 2022 roku prosimy o zgłoszenie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10A, 17-200 Hajnówka.
Informacji dot. udziału w Programie udziela pracownik Centrum, w dni robocze, w godzinach: 08.00 - 15.00, Nr. telefonu: 856823642, mail: pcpr@powiat.hajnowka.pl


Hajnówka, dnia 01.12.2021 r.
Jolanta Prusinowska
Dyrektor PCPR w Hajnówce

{"register":{"columns":[]}}