W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Program Współpracy

Wyniki konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”

Konsultacje przeprowadzono w trybie Uchwały Nr XXXI/221/10 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2010 r. Nr 267, poz. 3299).

Treść projektu programu została umieszczona na stronie internetowej powiatu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu w dniu 26.09.2022 r. Projekt programu był również dostępny do wglądu w Wydziale Spraw Społecznych. Podmioty mogły wyrażać swoje opinie w terminie od 26.09.2022 r. do 9.10.2022 r. w formie pisemnej na ,,Formularzu zgłaszania uwag i wniosków do projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi i wnioski dotyczące projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.

Z up. Starosty ina Łukasik Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Materiały

Wniosek - konsultacje 2022
wniosek​_2022.docx 0.01MB
Program wspólpracy na 2023 rok
Program​_współpracy​_na​_2023​_rok.doc 0.10MB
{"register":{"columns":[]}}