W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Program „Czyste powietrze” – podstawowe zasady korzystania

02.12.2021

24 listopada br. z inicjatywy Burmistrza Miasta Hajnówka odbyło się spotkanie informacyjno – promocyjne o Programie Czyste Powietrze dedykowane mieszkańcom regionu. Prezentujemy najważniejsze zasady

W trakcie spotkania - uczestnicy słuchają treści prezentacji

Prelegent – Pan Daniel Płoński z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku szczegółowo przedstawił najważniejsze zasady korzystania z programu,  wyjaśnił procedurę ubiegania się o dofinansowanie oraz pokrótce omówił wypełnienie formularza wniosku.

Czyste powietrze – zbiór najważniejszych informacji

Program „Czyste Powietrze” skierowany jest do właścicieli/współwłaścicieli budynku mieszkalnego – czyli domu jednorodzinnego z maksymalnie dwoma wydzielonymi lokalami wyodrębnionych księgą wieczystą (tzw. czworaki na ten moment nie kwalifikują się do Programu, traktowane są jako integralny budynek).  Od maja 2020 r. o dofinansowanie nie mogą ubiegać się właściciele domów nowobudowanych - dla nich dedykowany będzie program „Moje ciepło”, pozostający jeszcze w fazie opracowania.

Program Czyste Powietrze obejmuje dwie grupy beneficjentów:

 • W grupie podstawowej  – o dofinansowanie może ubiegać się wnioskodawca, którego dochód nie przekracza 100 000 tys. zł (w sytuacji gdy dochód małżonka przekracza kwalifikujący próg, ale Twój dochód jest mniejszy niż wymagane 100 tys. zł i nie rozliczyliście się wspólnie z Urzędem Skarbowym [każde z Was złożyło odrębny PIT, rozliczając się samodzielnie]– możecie skorzystać z dofinansowania. W takiej sytuacji wnioskodawcą będzie ten z małżonków, który – 1) jest współwłaścicielem/właścicielem budynku 2) spełnia kryteria dochodowe): Kwota maksymalnego dofinansowania w grupie podstawowej sięga 25 tys . zł plus dodatkowo 5 tys. na fotowoltaikę.
 • Na większe dofinansowanie, bo sięgające maksymalnej kwoty 32 tys. zł i dodatkowo 5 tys. na fotowoltaikę mogą liczyć Ci z wnioskodawców, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

1564 zł – w gospodarstwie wieloosobowym
2189 zł – w gospodarstwie jednoosobowym.

Zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym musi być aktualne na dzień złożenia wniosku, można je uzyskać w Gminnym/Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – w zależności od miejsca zamieszkania.

Dofinansowanie – maksymalne widełki nie zawsze i nie na wszystko

Wielkość maksymalnych kwot dofinansowania to całkowita suma, jaką możemy uzyskać aplikując o zwrot kosztów. Katalog przedsięwzięć, na które możemy pozyskać dofinansowanie:
a)    W przypadku podstawowego poziomu finansowania (25 tys. + 5 tys. na fotowolatikę):

 • Wymiana źródła ciepła na pompę ciepła
 • Wentylacja
 • Termomodernizacja

(np. ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna, stolarka drzwiowa. Uwaga! Podejmując zamiar wymiany stolarki okiennej i/lub drzwiowej bądź docieplenia bryły budynku należy wziąć pod uwagę współczynnik przenikania ciepła zgodnie z warunkami technicznymi. Widełki znajdują się na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W przypadku okien i drzwi powinniśmy się zatroszczyć o deklarację od producenta; w przypadku materiałów możemy skorzystać z kalkulatora grubości izolacji – link w załączeniu)

 • Dokumentacja (koszt wykonania branżowej dokumentacji projektowej dotyczącej np. przebudowy konstrukcji dachu pod ocieplenie, modernizacji instalacji wewnętrznej c.o. lub c.w.u., wymiany źródła ciepła,, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Uwaga!  Gdy planujemy wymianę źródła ciepła na inne niż pompa ciepła (typu powietrze/woda lub gruntowa), zmieniają się maksymalne widełki dofinansowania: na 20 tys. plus 5 tys. na fotowoltaikę.

b)    w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania (32 tys. zł i dodatkowo 5 tys. na fotowoltaikę):

 • wymiana źródła ciepła (nie ma znaczenia na jakie)
 • wentylacja mechaniczna
 • termomodernizacja
 • dokumentacja

Wartość dofinansowania dla poszczególnych działań jest różna – kwota  udzielonej dotacji jest zależna do faktycznie poniesionych przez wnioskodawcę kosztów, przy uwzględnieniu widełek programowych. Przykładowo zakupując tylko pompę ciepła:

 • przy poziomie podstawowym: maksymalna intensywność dofinansowania to 30%, ale nie większa niż 9000 tys. zł.
 • Przy poziomie podwyższonym:  maksymalna intensywność dofinansowania to 60% - po uwzględnieniu wartości kosztów poniesionych przez wnioskodawcę,  maksymalna wartość dofinansowania dla tego zadania to 18 000, 00 zł.

Tabele wartości maksymalnego dofinansowania dla poszczególnych kosztów kwalifikowalnych: źródeł ciepła, opracowania dokumentacji i termomodernizacji znajdują się w załączeniu.  

Ważne: z programu Czyste Powietrze można ubiegać się o dofinansowanie do montażu instalacji fotowoltaicznej tylko w przypadku, gdy wymieniamy źródło ciepła. Kolejna sprawa – jeśli nie chcemy wymieniać obecnie używanego źródła ciepła, możemy ubiegać się wyłącznie o dofinansowanie do: wentylacji mechanicznej, termomodernizacji, dokumentacji – ale wyłącznie pod warunkiem, że aktualne źródło ciepła spełnia wymagania Programu, czyli posiadamy Certyfikat 5 klasy (dotyczy także kopciuchów).

c) W przypadku braku zmiany źródła ciepła, zmianie ulegają maksymalne kwoty dofinansowania:

 • dla podstawowego poziomu – to 10 000,00 zł
 • dla podwyższonego poziomu – 15 000,00 zł.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć tylko raz – stąd warto dokładnie przemyśleć nasze zamiary i spróbować ubiegać się o dofinansowanie na więcej niż jedno przedsięwzięcie, tym bardziej, że możemy złożyć trzy wnioski o płatność, przy czym w pierwszym rozliczeniu należy rozliczyć wymianę źródła ciepła (o ile o to wnioskowaliśmy). W razie braku środków własnych na pokrycie zaplanowanych działań w stu procentach, istnieje możliwość ubiegania się o kredyt. Obsługą programu zajmują się: Alior Bank, Bank Ochrony Środowiska S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. i Credit Agricole Bank Polska S.A. Wówczas dotacja jest kapitałem na spłatę pożyczki.

Maksymalny termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia wynosi 30 miesięcy od daty złożenia wniosku. Ale dofinansowaniem mogą zostać objęte także trwające inwestycje – ale tylko te rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Koszty poniesione wcześniej, a także przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze, tj. 15.05.2020 r. uznane będą za niekwalifikowalne.  

Składanie wniosku

Wniosek o dofinansowanie można złożyć:

 • w postacie elektronicznej poprzez aplikację internetową (Portal Beneficjenta), dostępnej na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (NFOŚiGW)
 • poprzez serwis gov.pl
 • w wersji papierowej składanej do WFOŚiGW w Białymstoku lub Urzędu Miasta Hajnówka(uwaga- dotyczy budynków zlokalizowanych na terenie miasta Hajnówka)

Nabór do Programu prowadzony jest w trybie ciągłym – wnioski rozpatrywane są średnio 30 dni roboczych.
Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Skorzystaj z pomocy naszych ekspertów!

By umożliwić skorzystanie z programu jak najszerszemu gronu mieszkańców, samorządy – miejski i powiatowy utworzyły Gminny Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Programu Czyste Powietrze – to siedziba Centrum Energii Odnawialnej (ul. 3 Maja 25A, 17-200 Hajnówka. Kontakt: 508 378 275, dlink@centrumenergii.com). Nasi eksperci podzielą się swoją wiedzą oraz pomogą uzupełnić wniosek o dofinansowanie.

Katarzyna Miszczuk
Konsultacja merytoryczna: Michał Rusak

 

Materiały

Punkt konsultacyjny Programu "Czyste Powietrze" - podstawowe informacje wraz z kalkulatorami
Strona Centrum Energii Odnawialnej
{"register":{"columns":[]}}