W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Prace scaleniowe w Powiecie Hajnowskim

13.08.2021

W lipcu 2021 r. Starosta Hajnowski wydał decyzję o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów na obiekcie Eliaszuki i inne - gmina Narewka. To jedno z czterech postępowań scaleniowych, w jakie zaangażował się samorząd celem poprawy struktury obszarów gospodarstw rolnych. W Powiecie Hajnowskim trwa realizacja czterech, wieloletnich projektów scaleniowych o łącznej wartości ponad 51,6 mln zł.

51,6 mln zł wartość projektów scaleniowych w Powiecie Hajnowskim

Przegląd postępów z prac na obiektach

Projekt „Scalanie gruntów” na obiekcie Eliaszuki i inne - gmina Narewka to największa obszarowo inwestycja z czterech, aktualnie realizowanych postępowań scaleniowych. Obejmuje 11 miejscowości, powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym obiektu „Eliaszuki i inne” to 2 537,8696 ha. Wartość projektu pozostającego w realizacji od 2018 do 2023 roku, to 19 234 241,66 zł. Kolejnym etapem będzie realizacja prac poscaleniowych, w ramach których rolnicy skorzystają ze zmodernizowanych dróg do pól dojazdowych. Otóż w ramach projektów scaleniowych Powiat Hajnowski inwestuje w drogi gminne. Przykładowo, w wyniku  realizacji kolejnych projektów: na obiektach „Kotłówka i inne” w gm. Narew oraz „Tarnopol” w gm. Narewka, na których prace scaleniowe są już zakończone i trwają prace związane z zagospodarowaniem poscaleniowym, aktualnie, po rozstrzygnięciu wszystkich przetargów, rozpoczęte zostały prace związane z modernizacją dróg. W obrębie obiektu scaleniowego Kotłówka wartość zadania to ponad 4,2 mln zł, zaś na obiekcie Tarnopol koszt to ponad 4,6 mln zł. Przebudowanych zostanie łącznie 8,63 km dróg, których inwestorem jest Powiat Hajnowski. Dopowiemy tylko, że całkowita wartość zadania „Scalanie gruntów” w gminie Narew i gminie Narewka to 8 439 639,42 zł, prace związane z procesem scaleń gruntów na obu obiektach trwają od 2018 r.

Z kolei realizacja czwartego zadania – na obiekcie „Dubicze i Istok” gm. Dubicze Cerkiewne, pozostaje jeszcze w fazie prac scaleniowych. Projekt jest realizowany w terminie 2019-2023, obejmuje dwie miejscowości. Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym to 1 958,48 ha. Na realizację tego projektu Powiat Hajnowski docelowo otrzymał wsparcie w kwocie 17 962 450,56 zł.

Wszystkie projekty scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym są realizowane przez Powiat Hajnowski w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe”, poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Proces scaleń gruntów „od kuchni” – czym jest i czemu służy?

Scalania gruntów są istotne z punktu widzenia gospodarki powiatu, zważywszy, że użytki rolne stanowią ok. 39 % jego powierzchni.  Scalenia wpływają na eliminacje niekorzystnego zjawiska, jakim jest duże rozdrobnienie użytków rolnych a które charakteryzuje nasz powiat. W wyniku zmniejszania liczby działek ewidencyjnych uzyskuje się poprawę efektywności gospodarowania poprzez zmniejszenie kosztów transportu oraz ułatwienie mechanizacji upraw polowych, jednocześnie zapewniając każdej z poscaleniowych działek ewidencyjnych dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej – tłumaczy Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Prace scaleniowe realizowane są w celu:

  • poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych, oraz gruntów leśnych,
  • zmniejszenia ilości działek ewidencyjnych w poszczególnych gospodarstwach rolnych i likwidacji szachownicy działek,
  • dostosowania granic działek do systemu urządzeń melioracji wodnych oraz rzeźby terenu, likwidacji współwłasności i wspólnot gruntowych.

Ponadto w ramach prowadzonego scalenia zostanie wytyczona i urządzona funkcjonalna sieć dróg dojazdowych, dostosowanych do współczesnych maszyn rolniczych, zapewniająca dostęp do drogi każdej działce powstałej w wyniku scalenia. Wydzielone zostaną grunty przeznaczone na cele infrastruktury technicznej i społecznej, bez procedury wywłaszczeniowej.

Bardzo ważnym elementem postępowania scaleniowego jest opracowanie, dla scalonych gruntów, dokumentacji geodezyjnej o aktualnie wymaganych parametrach technicznych.

Proces scalania gruntów obejmuje również prace związane z zagospodarowaniem poscaleniowym, w ramach których, w celu poprawy stanu technicznego, dokonana zostanie modernizacja dróg wraz z elementami infrastruktury drogowej, tj. rowami, zjazdami i przepustami drogowymi.

Choć na papierze opis projektów scaleniowych można zmieścić w kilku zdaniach, to tematyka dotycząca scaleń nie należy do najłatwiejszych. Już sam proces kompletowania wniosku o dofinansowanie to duży wysiłek administracyjny, wymagający zaangażowania wielu stron. To wspólna praca sołtysów, wójtów oraz pracowników starostwa powiatowego. Aby powiat mógł aplikować o pozyskanie funduszy na scalenie gruntów, wnioski o wszczęcie postępowania scaleniowego powinni złożyć właściciele gruntów położonych na danym obiekcie. By móc w ogóle aplikować o fundusze, do każdego potencjalnego zainteresowanego procesem scalenia trzeba dotrzeć - stąd zbierający wnioski od mieszkańców i przygotowujący aplikację o dofinansowanie wykonują ogrom żmudnej i długotrwałej pracy administracyjnej. Dzięki zaangażowaniu wójtów i pomocy sołtysów do starostwa trafiły wnioski właścicieli gospodarstw rolnych, po czym można było przystąpić do przygotowywania i kompletowania wniosku o dofinansowanie danego projektu.
O tym, z jak trudną tematyką mamy do czynienia, świadczy zarówno okres realizacji projektu, który trwa 3 lata, poprzedzający go długi okres zbierania wniosków i  przygotowywania dokumentacji niezbędnej przy aplikowaniu o fundusze oraz złożony zakres prac, zarówno geodezyjnych w trakcie prowadzonego scalenia, jak i prac inwestycyjnych w ramach prowadzonego zagospodarowania poscaleniowego.  

Ale ciężka praca popłaca – dzięki determinacji, zaangażowaniu i woli współpracy do powiatu hajnowskiego trafi  51 637 331,64 zł – to łączna wartość czterech projektów, jakie są realizowane w regionie.
Katarzyna Miszczuk
Marzena Ostpaczuk

{"register":{"columns":[]}}