W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Powiatowe Fundusze Stypendialne

Incjatywy Powiatu Hajnowskiego:

 Od 2007 r. - Powiatowy Fundusz stypendialny im. prof. Siomny Kossak

Od 2007 r. decyzją Rady Powiatu Hajnowskiego uczniowie powiatowych szkół (są to: Zespół Szkół Zawodowych, Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego, Zespół Szkół Ogólnokształcących), którzy osiągają wysokie wyniki w nauce oraz sukcesy na olimpiadach, mogą starać się o stypendium w ramach Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. prof. Simony Kossak. Ustanowienie Funduszu dyktowała troska o rozwój uzdolnionych uczniów szkół powiatowych, a także chęć uhonorowania zasług prof. Kossak dla naszego regionu.

W roku szkolnym 2023/2024 programem stypendialnym objęto 27. najzdolniejszych uczniów z trzech hajnowskich szkół średnich, dla których Powiat Hajnowski jest organem prowadzącym.

Decyzją Zarządu Powiatu Hajnowskiego [Uchwała Nr 183/408/2023 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 13 września 2023 r., przyp. red.] stypendia zostały przyznane  3. uczniom I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie, 19. z II Liceum Ogólnokształcącemu z DNJB w Hajnówce oraz 5. z Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce.– mówi Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Wśród nich są: laureat I miejsca na szczeblu centralnym Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – najlepszy w skali kraju Daniel Iwaniuk z II LO z DNJB oraz uczennica z najwyższą średnią 6,0 (już wyżej nie można!) – Karolina Ostapkowicz, także z II LO z DNJB, oraz Maja Zofia Krysztofiak z I LO im. Marii Skłodowskiej – Curie, która z kolei może pochwalić się najwyższą średnią ocen w „Polaku”.

Stypendium w wysokości 200 zł, 180 zł i 150 zł (zależności od wyników w nauce, osiągnięć na niwie olimpijskiej, sportowej i artystycznej) przyznawane jest na czas trwania roku szkolnego, obejmującego 10 miesięcy. Głównym źródłem finansowania Powiatowego Funduszu Stypendialnego są środki budżetu powiatu. Fundusz ma jednak charakter otwarty: każdy, kto chciałby pomóc w realizacji marzeń uzdolnionych młodych ludzi może dokonać wpłaty na konto Funduszu im. prof. Simony Kossak: 54 1240 5211 1111 0000 4928 4061.

Od początku istnienia funduszu stypendialnego sięgającego 2007 r., wsparcie otrzymało 779 uczniów w kwocie ponad 1,4 mln zł.

Od 2019 r. - dofinansowanie studiów na kierunkach pielęgniarskim i położniczym

W roku akademickim 2019/2020 stypendia otrzymało 13 studentów w wysokości 600,00 zł miesięcznie. Łączna kwota wypłaconych stypendiów wyniosła 70 200,00 zł  z czego 35 100,00 zł tj. 50 % dofinansowania pokrył budżet Miasta Hajnówka.

W roku akademickim 2020/2021 stypendia otrzymało 17 studentów w wysokości  500,00 zł miesięcznie. Łączna kwota wypłaconych stypendiów wyniosła 76 500,00 zł z czego 38 250,00 zł tj. 50 % dofinansowania pokrył budżet Miasta Hajnówka.

W roku akademickim 2021/2022 stypendia otrzymało 17  studentów  w wysokości  500,00 zł miesięcznie. Łączna kwota wypłaconych stypendiów wyniosła 76 500,00 zł z czego 38 250,00 zł tj. 50 % dofinansowania pokrył budżet Miasta Hajnówka.

W roku akademickim 2022/2023 stypendia otrzymało 30  studentów w wysokości  600,00 zł miesięcznie. Łączna kwota wypłaconych stypendiów wyniosła 162 000,00 zł z czego 81 000,00 zł tj. 50 % dofinansowania pokrył budżet Miasta Hajnówka.

W roku akademickim 2023/2024 stypendia otrzymało 23 studentów (3 - I roku, 7 - II roku, 8 - III roku, 5 - IV roku) w wysokości  300,00 zł miesięcznie. Przewidywana łączna kwota  stypendiów wyniesie 56 100,00 zł z czego  28 050,00 zł 50 % dofinansowania pokryje budżet Miasta Hajnówka.

 

Fundusze Stypendialne to nie jedyne inicjatywy samorządu powiatowego podejmowane na rzecz rozwoju oświaty. Starostwo Powiatowe w Hajnówce zrealizowało kilka kluczowych projektów w tym obszarze.

Są to m.in.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim”, „Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Hajnowskim” oraz „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko – białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych”.

W 2018r. powiat zrealizował projekt "Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce". Z  kolei w 2019 r. dokonano instalacji systemów ogniw fotowoltaicznych na budynkach Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Hajnówce.

W 2021 r. Powiat Hajnowski w ramach pierwszego naboru wniosków programu  "Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych" otrzymał 5 000 000, 00 zł na realizację projektu "Modernizację budynku  z lat 60-tych I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Hajnówce oraz jego otoczenia". W ramach inwestycji zaplanowano kompleksowy remont wewnątrz i zewnątrz budynku wraz z termomodernizacją. W planach m.in. wymiana ogrodzenia, naprawa dachu, modernizacja sali gimnastycznej, montaż instalacji OZE.

Jednocześnie hajnowskie szkoły także realizują szereg inicjatyw, w ramach których ucznowie wyjeżdżają za granicę w ramach projektów ERASMUS+, biorą udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych i kulturlanych. Zespół Szkół Zawodowych realizuje ponado inicjatywy służące wzmacnianiu komeptencji zawodowych uczniów techikum i szkoły branżowej.

 

{"register":{"columns":[]}}