W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Powiat Hajnowski z dofinansowaniem w ramach konkursu Cyfrowy Powiat

03.11.2022

Powiat Hajnowski otrzymał środki w wysokości 125 973,00 zł w ramach konkursu grantowego Cyfrowy Powiat.

125 973,00 zł dla Powiatu Hajnowskiego w ramach konkursu grantowego "Polska Cyfrowa". U góry logotypy projektu - Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Spójności

Starostwo Powiatowe w Hajnówce dąży do świadczenia usług na wysokim poziomie, by obsługa mieszkańców i przedsiębiorców była realizowana w sposób profesjonalny i nowoczesny. Pandemia COVID-19 pokazała, jak ważną kwestią pozostaje cyfryzacja usług publicznych. Celem podniesienia standardu pracy Urzędu oraz zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych, samorząd zdecydował się aplikować o kolejne fundusze. Z sukcesem - w ramach konkursu „Cyfrowy Powiat” , powiat hajnowski otrzymał 125 973,00 zł. W ramach grantu w Starostwie Powiatowym w Hajnówce zrealizujemy:

  • modernizację sieci komputerowej - w ramach tego zadania zostanie doposażona serwerownia i rozbudowana wewnętrzna sieć LAN,
  • zwiększymy poziom cyberbezpieczeństwa poprzez zakup specjalistycznych urządzeń (chodzi o zabezpieczenie brzegowe sieci) – tym samym powiększymy poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych!
  • diagnozę cyberbezpieczeństwa - w ramach diagnozy zostanie dokonana ocena dostosowania Urzędu do działań wskazanych w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Całkowita wartość zadania to 175 973,00 zł, projekt będzie realizowany w terminie 12.10.2022-12.10.2023.Realizacja grantu jest finansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

Katarzyna Miszczuk

{"register":{"columns":[]}}