W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Powiat Hajnowski wspiera rozwój sieci transportowej w regionie!

07.11.2022

Powiat Hajnowski wspiera rozwój sieci transportowej i komunikacyjnej w regionie poprzez realizację inwestycji na drogach powiatowych (ten, kto śledzi nasze media, ten wie, że powiatowy, inwestycyjny kalendarz pęka w szwach!), jak również wsparcie samorządów gminnych. Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Hajnowskiego 27 października br. radni powiatowi zdecydowali o udzieleniu pomocy gminie miejskiej Hajnówka.

497 050,00 zł z budżetu powiatu dla gminy miejskiej Hajnówka na przebudowę drogi gminnej nr 108497B– ul. Aleksego Zina

Z budżetu powiatu, w formie dotacji celowej, zostanie wydatkowana kwota w wysokości 497 050,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 108497B – ul. Aleksego Zina w mieście Hajnówce”. Inwestycja jest bardzo ważna – bo z nowo przebudowanej drogi będą korzystać wszyscy uczestnicy ruchu oraz piesi, w tym klienci obu urzędów. Z kolei miasto Hajnówka będzie partycypować w kosztach przebudowy ul. Górnej – inwestycji Powiatu Hajnowskiego, o łącznej wartości 16,8 mln zł.

Wsparcie miasta Hajnówka to niejedyne działanie samorządu powiatu mające na celu rozwój sieci dróg w regionie - Powiat Hajnowski inwestuje w drogi gminne  w ramach prac poscaleniowych (aktualnie realizowane są cztery projekty scaleń gruntów, ich całkowita wartość przekracza 55,8 mln zł!). Prace poscaleniowe obejmują remont istniejących dróg gminnych wraz z rowami i istniejącymi zjazdami oraz remont istniejących przepustów drogowych położonych na obszarze obiektów scaleniowych. W 2021 r. dokonano urządzenia dróg dojazdowych do pól w obrębie obiektów scaleniowych: „Kotłówka” (zostały zrobione 4 odcinki dróg asfaltowych łącznie: 3,566 km, wartość zadania to ponad 4,1 mln zł) i „Tarnopol” (łączna długość urządzonych dróg to 5,06 km, wartość zadania to ponad 4,5 mln zł). W 2022 r. kontynuowane są działania na drogach na obiekcie "Tarnopol" – w listopadzie zakończą się prace na trzech odcinkach dróg gminnych o nawierzchni żwirowej,  o łącznej długości 1695 m. Koszt prac poscaleniowych, obejmujących prace budowalne na drogach na obiekcie Tarnopol to 2 031 545,70 zł. Równocześnie opracowujemy dokumentację projektową na urządzenie kolejnych dróg w obrębach „Eliaszuki”, „Planta” i „Mikłaszewo”.

Współpraca jest podstawą skutecznego działania w każdej sferze – zwłaszcza , gdy mówimy o skutecznej realizacji działań służących rozwojowi społeczności lokalnej, a modernizacja lokalnej sieci transportowej do takich należy. Mówiąc o współpracy, nie do przecenienia jest finansowy wkład samorządów gminnych w zakresie realizacji inwestycji na drogach powiatowych. Nie będzie przesady w stwierdzeniu, że wielu inwestycji, które zrealizowaliśmy w ciągu VI kadencji, nie byłoby lub ich realizacja byłaby utrudniona, gdyby nie wsparcie gmin z Powiatu Hajnowskiego. W latach 2019 – 2022 łączna suma wsparcia, jaką otrzymaliśmy od samorządów gminnych na realizację różnych inwestycji na drogach powiatowych to 4,6 mln zł. Dziękuję wójtom wszystkich gmin z naszego powiatu za okazane wsparcie. Niezmiernie cieszy mnie, że współpraca ma dwuwektorowy wymiar, jest wzajemna, bo samorząd powiatu również modernizuje drogi gminne - poprzez realizację projektów scaleniowych lub bezpośrednie wsparcie, jak w przypadku gminy miejskiej Hajnówka – mówi Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Katarzyna Miszczuk

Zdjęcia (2)

{"register":{"columns":[]}}