W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Powiat Hajnowski w setce najlepszych powiatów w Polsce!

06.05.2022

Samorząd Powiatu Hajnowskiego znalazł się setce najlepiej ocenionych samorządów w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce w zakresie gospodarki finansowej.

Powiat Hajnowski w setce najlepszych powiatów w kraju w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego

Powiat Hajnowski został sklasyfikowany na 83 miejscu wśród 314 powiatów ziemskich w kraju po wielowskaźnikowej ocenie kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Sukces jest tym większy, bo nasz powiat znalazł się w gronie dużo większych i zamożniejszych samorządów, ponadto ranking przygotowała Katedra Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, co daje gwarancję jego wysokiego poziomu merytorycznego.

Poddano ocenie:

  1. udział dochodów własnych w dochodach ogółem;
  2. relację nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem;
  3. udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem;
  4. obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
  5. relacja zobowiązań do dochodów ogółem;
  6. udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.
  7. udział środków europejskich w wydatkach ogółem - bez poręczeń.

Poza naszym samorządem, Województwo Podlaskie w kategorii powiatów, w pierwszej setce Rankingu reprezentują również: powiat łomżyński (15 miejsce), białostocki (21 miejsce), suwalski (35 miejsce), wysokomazowiecki (43 miejsce), koleński (58 miejsce) i sejeński (61 miejsce).

Budżet Powiatu Hajnowskiego

Budżet Powiatu Hajnowskiego na koniec grudnia 2021 roku po stronie dochodów wyniósł ponad 71, 6 mln zł (o 7,6 mln więcej niż zakładano na etapie jego uchwalenia), zaś po stronie wydatków 73,4 mln zł (analogicznie jak w przypadku dochodów - o 8,1 mln zł więcej niż pierwotnie zakładano w uchwale budżetowej, przyjętej przez Radę Powiatu w ustawowym terminie czyli w końcu 2020 r.).

Wzrost po stronie dochodów i wydatków to efekt podejmowania kolejnych działań prorozwojowych i związane z tym intensywne pozyskiwanie kolejnych funduszy – krajowych i unijnych.  Powiat Hajnowski intensywnie się rozwija zwiększając nakłady na oświatę, pomoc społeczną, infrastrukturę drogową i gospodarkę przestrzenną. Kreśląc „z grubsza” inwestycyjne statystyki z roku 2021, z ważniejszych przypomnijmy: 

  • 51, 6 mln zł  – to suma całkowitej wartości projektów scaleniowych, realizowanych w Powiecie Hajnowskim w 2021 r. (w 2022 wartość powiększy się o kolejne 2,3 mln zł , ponieważ pozyskaliśmy kolejne fundusze na obiekt „Nowiny – Unsarszczyzna” w gminie Narew),
  • 19,6 mln zł – suma całkowitej wartości inwestycji drogowych z udziałem funduszy zewnętrznych realizowanych w latach 2021-2022 (uwzględniono środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz finansowe wsparcie samorządu województwa i samorządów gminnych),
  • do tego 9,4 mln zł na projekty i inwestycje z zakresu rozwoju oświaty, ponad 6 mln zł na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w Powiecie Hajnowskim w 2021r., a także projekty z zakresu pomocy społecznej i rozwoju turystyki -

– bieżąca, VI kadencja Rady Powiatu Hajnowskiego to czas wielkich i małych przedsięwzięć na rzecz rozwoju lokalnego. W trakcie kolejnej sesji Rady Powiatu Hajnowskiego w czerwcu, radni przyjmą „Raport o stanie Powiatu”, dający pełen obraz sytuacji ekonomicznej powiatu w 2021 r. W Raporcie szczegółowo przedstawimy wszystkie nasze inicjatywy, a mamy się czym pochwalić 😊

Katarzyna Miszczuk

{"register":{"columns":[]}}