W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Powiat hajnowski w pierwszej setce w rankingu inwestycyjnym „Wspólnoty”

12.10.2022

Prestiżowe pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota” ogłosiło wyniki rankingu inwestycji samorządowych 2019-2021. Powiat hajnowski uplasował się w pierwszej setce w kraju w kategorii „powiaty”, zajmując 87 miejsce na 314 sklasyfikowanych samorządów powiatowych.

Powiat Hajnowski w setce najlepszych powiatów w kraju w Rankingu inwestycji samorządu terytorialnego „Wspólnota”

Ostanie dwa lata nie sprzyjają inwestycyjnemu klimatowi – pandemia, kryzys na granicy polsko – białoruskiej, wojna w Ukrainie, kryzys energetyczny, globalne załamanie łańcucha dostaw, silnie oddziałujące na gospodarkę w postaci słabnącego złotego i rozpędzającej się inflacji – każdy z tych czynników przekłada się na lokalną sytuację demograficzną i gospodarczą. Pomimo tego, samorząd Powiatu Hajnowskiego nie zwalnia tempa, aktywnie pozyskując fundusze na kolejne inwestycje.

Oświata, turystyka, ład przestrzenny, ochrona zdrowia i pomoc społeczna – rozpiętość tematyczna aktualnie realizowanych projektów jest ogromna. Powiat Hajnowski intensywnie się rozwija, zwiększając nakłady na poszczególne zadania, czego dobrym podsumowaniem jest  lokata w rankingu. Kreśląc „z grubsza” inwestycyjne statystyki z ważniejszych przypomnijmy: 

  • 35,9 mln zł – to całkowita wartość inwestycji drogowych realizowanych w latach 2019-2022, z czego łączna wartość pozyskanych funduszy zewnętrznych - z budżetu państwa to 22,5 mln zł.
  • 55,8 mln – to łączna wartość 5 (!) projektów scaleniowych, aktualnie realizowanych przez samorząd powiatu. Scalenia gruntów to ważny proces z perspektywy gospodarki przestrzennej. Prace podjęte w ramach scaleń mają na celu poprawę  struktury  użytkowania gruntów. Ważnym procesem na gruncie projektów scaleniowych są również prace związane z zagospodarowaniem poscaleniowym, w ramach których, dokonuje się modernizacji dróg wraz z elementami infrastruktury drogowej, tj. rowami, zjazdami i przepustami drogowymi.
  • 14,3 mln zł- to łączna wartość projektów realizowanych w ramach rozwoju oświaty w 2022 r., a wśród nich: modernizacja budynku i otoczenia  I LO im. Marii Skłodowskiej – Curie w Hajnówce, rozwój mieszkań wspomaganych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Hajnówce, programy stypendialne samorządu powiatu (fundusz stypendialny im. prof. Simony Kossak oraz stypendium dla studentów na kierunku pielęgniarskim) oraz projekt mający na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce poprzez udział uczniów w kursach zawodowych, kursach kwalifikacyjnych, dodatkowych zajęciach przedmiotowych i płatnych praktykach.

Bieżąca, VI kadencja Rady Powiatu Hajnowskiego to czas wielkich i małych przedsięwzięć na rzecz rozwoju lokalnego. Należy zaznaczyć, że wyżej wymienione kwoty to tylko ułamek samorządowej rzeczywistości i projektów, realizowanych w ramach ustawowych zadań.

Nasza obecność i wysokie lokaty w ogólnopolskich rankingach bardzo cieszą tym bardziej, że uwarunkowania geograficzne Powiatu Hajnowskiego przekładają się i na demografię, i na gospodarkę – mówi Andrzej Skiepko, starosta powiatu hajnowskiego. – Połowę powierzchni naszego powiatu zajmują lasy, lesistość naszego terenu to 50 proc., dla porównania Bielsk Podlaski ma 3 proc. Taki stan wpływa na uwarunkowania demograficzne, jak też ograniczenia inwestycyjne, co ma swoje przełożenia w budżetach powiatu i gmin. Niemniej, wykorzystujemy naturalne zasoby celem promocji turystyki, jak też rozwijamy inne sektory gospodarki, dzięki szerokiej i współpracy i aktywnemu pozyskiwaniu funduszy. Obecność w rankingach stanowi niejako potwierdzenie, że podążamy słuszną drogą – stwierdza Starosta Andrzej Skiepko.

 Jednocześnie Starosta nie ukrywa, iż w obecnej sytuacji geopolitycznej i gospodarczej samorządy znalazły się w trudnym położeniu a samo inwestowanie wymaga szczególnej ostrożności:

Sytuacja gospodarcza w kontekście skali- makro, jak też mikro oddziałuje na sytuację finansową samorządów.  Podczas ostatniego spotkania na Forum Miasteczek Polskich we wrześniu br., wspólnie z kolegami samorządowcami, przy współobecności przedstawicieli rządu, poruszaliśmy kwestie finansów samorządowych, na rosnące dysproporcje przychodów i rozchodów. Rosnące koszty energii, globalny kryzys energetyczny i wskaźniki inflacji w połączeniu z presją płacową, związaną choćby z planowanymi zmianami w systemie organizacji i finansowania szpitali powiatowych oraz dysproporcje w pomiędzy potrzebami a wysokością subwencji – ogólnej i oświatowej, nie są obojętne dla budżetu. 2023 rok będzie bardzo trudny dla samorządów, niemniej nie chcemy rezygnować z inwestycji, inicjujemy kolejne działania i zabiegamy o nowe środki. Rozumiemy, że kolejne, realizowane inwestycje to miejsca pracy oraz szansa na rozwój w przyszłości.  Aktywność samorządów w zakresie budowy kapitału gospodarczego wskazuje, że JST mają potencjał współdecydowania o kierunkach rozwoju i kreacji czytelnego prawodawstwa, umożliwiającego np. wdrażanie innowacyjnej technologii czy rozwój start-upów.

Katarzyna Miszczuk

{"register":{"columns":[]}}