W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Powiat Hajnowski rozwija współpracę z partnerami z Polski i zagranicy

12.09.2022

Oświata, pomoc społeczna, kultura, sport, edukacja, turystyka, gospodarka – współpraca Powiatu Hajnowskiego z partnerami z kraju i zagranicy rozwija się w różnych kierunkach. Choć dotychczas pandemia uniemożliwiła bezpośrednie kontakty, w tym roku gościliśmy naszych partnerów bądź wizytowaliśmy zaprzyjaźnione regiony, promując Powiat Hajnowski i zacieśniając współpracę.

Wizyta w partnerskim regionie w Północnej Fryzji (Niemcy) w dniach 08-13.08 2022 r. Uczestnicy pozują wspólnie do zdjęcia

W celu promocji środowiska sportowego z regionu, delegacja Powiatu Hajnowskiego uczestniczyła w Spartakiadzie Sportowo – Rekreacyjnej organizowanej przez Powiat Częstochowski (maj 2022) oraz XXV Ogólnopolskich Igrzyskach LZS w Słubicach (sierpień 2022). W czerwcu br. odbył się Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej w Muszynie, zorganizowany przez partnera Powiatu Hajnowskiego – Powiat Nowosądecki. Nasi młodzi piłkarze mieli możliwość zaprezentowania się i zagrania z zespołami m.in. z Rumunii, Słowacji, Niemiec, Powiatu Wejherowskiego oraz Powiatu Nowosądeckiego. Powiat Hajnowski współpracuje z Powiatem Nowosądeckim od 2016r. W ramach współpracy miały miejsca wizyty studyjne samorządowców celem wymiany doświadczeń oraz poznania reprezentowanych regionów. Podpisane porozumienie umożliwia uczestnictwo w projektach i inicjatywach promujących sport, kulturę i turystykę.

Także w czerwcu (a dokładnie w dniach 22-25.06.2022) samorząd Powiatu Hajnowskiego gościł zaprzyjaźnionych partnerów z Niemiec: Urząd Nordsee – Treene oraz Stowarzyszenie „Przyjaciele Hajnówki”, z którymi prowadzi owocną współpracę już od ponad 20 lat. Był to czas przepełniony rozmowami nt. kierunków dalszej współpracy oraz prezentacji walorów turystycznych regionu.  Niemieccy partnerzy spotkali się z przedstawicielami samorządu Powiatu Hajnowskiego oraz tradycyjnie wzięli udział w zakończeniu roku w jednej z trzech szkół średnich, w trakcie którego przekazali nagrody trzem uczniom – tym razem z II LO z DNJB.

Rewizyta miała miejsce w sierpniu br. Na zaproszenie naszych niemieckich partnerów, delegacja Powiatu Hajnowskiego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wraz z rodzinnym domem dziecka z Czeremchy, wychowującą sześcioro dzieci, uczestniczyła w wyjeździe do regionu partnerskiego w Północnej Fryzji (Niemcy). Tematyką spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej oraz funkcjonowania samorządu w kontekście globalnych wydarzeń (pandemia, kryzys energetyczny, konflikt na Ukrainie). Z naszymi partnerami rozmawialiśmy również o planach dalszej współpracy. Wyjazd sprawił wiele radości małym podopiecznym z rodzinnego domu dziecka, którym gospodarze zapewnili wiele atrakcji.

W lipcu br. gościliśmy niemieckich partnerów z „Fundacji 100 procent energii odnawialnej”. Powiat Hajnowski kontynuując działania w kierunku rozwoju technologii OZE w regionie, wspólnie z niemieckim partnerem realizuje projekt „Odnawialne źródła energii Power- to- Heat w Hajnówce”. Celem projektu jest opracowanie projektu technicznego i studium wykonalności inwestycji współpracującej z istniejącą siecią c.o. Miasta Hajnówka. Projekt ma charakter innowacyjny, gdyż zakłada opracowanie nowego, modelowego rozwiązania produkcji ciepła z odnawialnych źródeł energii, którego zastosowanie będzie miało pozytywne oddziaływanie na środowisko naturalne, gospodarkę regionalną oraz lokalny rynek pracy. To kolejny krok ku niezależności energetycznej regionu. Z niemieckimi partnerami spotkali się przedstawiciele samorządu powiatu i miasta oraz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Hajnówce w celu omówienia aktualnego stanu ogrzewania w mieście.

W lipcu również delegacja z Powiatu Hajnowskiego uczestniczyła w Dniach Miasta Krasław (Łotwa). Uczestnictwo w obchodach było okazją do poznania topografii miasteczka, jego zabytków i polskich śladów w mieście Krasław – bo pomimo 244 lat oderwania od Rzeczypospolitej, krasławscy Polacy dbają do dziś o ojczystą kulturę, język i pamięć o rodzie Platerów.  Główne uroczystości związane z Świętem Miasta Krasław odbyły się na zabytkowym dziedzińcu kompleksu zamkowego należącego niegdyś do tego polskiego rodu. Spotkanie z przedstawicielami miasta i regionu Krasław  było okazją do rozmowy na wielu płaszczyznach, w tym na temat współpracy kulturalnej oraz pomocy społecznej. Rewizyta miała miejsce we wrześniu 2022 r. – nasi łotewscy przyjaciele z Krasławy na zaproszenie Wójta Gminy Narewka uczestniczyli w wydarzeniu Folklor i Tożsamość Pogranicza. Udział w imprezie był okazją do rozmów nt. kierunków współpracy w przyszłości oraz wymiany kulturalnej - na scenie wystąpiły łotewskie zespoły, prezentując lokalny, barwny folklor.

Współpraca to ważny element rozwoju. Wymiana doświadczeń, możliwość poznania i promocji dorobku regionu sprzyjają budowie pozytywnego wizerunku samorządu oraz kraju. Region Puszczy Białowieskiej to miejsce atrakcyjne turystycznie, atrakcyjne gospodarczo, posiadające bogate dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe. Jako samorząd mamy się czym pochwalić – pozyskując fundusze, rozwijajmy gospodarkę, oświatę, pomoc społeczną, stwarzamy warunki do rozwoju kapitału ludzkiego, ale jednocześnie nadal chcemy poznawać i unowocześniać naszą lokalną rzeczywistość.  Wymiana doświadczeń i współpraca zewnętrzna to bodźce, które to umożliwiają – mówi Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Katarzyna Miszczuk

Zdjęcia (11)

{"register":{"columns":[]}}