W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Powiat Hajnowski rozwija dostępność

Samorząd Powiatu Hajnowskiego podejmuje działania celem zwiększenia dostępności usług administracji publicznej.

Powiat Hajnowski rozwija dostępność: cyfrową, komunikacyjną i architektoniczną

Samorząd Powiatu Hajnowskiego podejmuje działania celem zwiększenia dostępności usług administracji publicznej. Tym samym realizuje zadania, jakie na podmioty publiczne nałożyły ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019, poz. 848) oraz ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020, poz. 1062).

Uczymy się dostępności – realizacja projektu szkoleniowego

Dostępność to szerokie zagadnieniem związane z cyfryzacją, komunikacją i architekturą celem zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości swobodnego poruszania się w przestrzeni publicznej, w tym kontaktu z urzędem. W ramach przygotowania standardów i opracowania dobrych praktyk, Powiat Hajnowski w 2022 r. przystąpił do realizacji projektu „Dostępne Podlaskie - szkolenia i doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego”. Przedsięwzięcie było współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, a jego realizacją zajmują się w partnerstwie: firma edukacyjna Open Education Group z siedzibą w Białymstoku oraz Uniwersytet w Białymstoku. Starostwo Powiatowe w Hajnówce było jednym z 56 parterów z Województwa Podlaskiego, do którego były adresowane działania w ramach projektu. Okres realizacji przedsięwzięcia to 01.02.2021 r. – 31.05.2022 r.  W ramach projektu:

  • powołani przez Starostę Hajnowskiego Koordynatorzy Dostępności - Panie Jolanta Prusinowska (Powiatowy Koordynator) i Katarzyna Miszczuk (Koordynator w Starostwie Powiatowym) wzięły udział w cyklu szkoleń nt. dostępności, poznając oblicza niepełnosprawności, rodzaje dostępności oraz zasady i dobre praktyki mające na celu niwelowanie barier (bo wiedza to podstawa!),
  • opracowaliśmy i przyjęliśmy w Urzędzie standardy obsługi osób ze szczególnymi potrzebami,
  • dysponujemy kompleksowym audytem dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjno – informacyjnej Urzędu, co w przyszłości pozwoli nam skutecznie aplikować o fundusze na rozwój dostępności,
  • skorzystaliśmy ze wsparcia finansowego przewidzianego w projekcie i poprawiliśmy dostępność cyfrową i komunikacyjno – informacyjną Urzędu. Efekt poniżej w postaci filmu instruktażowego.

Inicjatywy na rzecz dostępności – dostępność cyfrowa i komunikacyjna

Ale działania zwiększające dostępność powiatowej administracji mają miejsce już teraz. W celu zapewnienia dostępności cyfrowej, Powiat Hajnowski na podstawie umowy z Ministrem Cyfryzacji dołączył do serwisu Portal RP. „Portal RP” zlokalizowany pod adresem gov.pl jest głównym serwisem polskiego rządu – centralną bramą do cyfrowych informacji i usług państwa, tworzonym we współpracy z całą administracją publiczną, a docelowo ma pełnić funkcję katalogu wszystkich usług, informacji i podmiotów administracji publicznej – przy zachowaniu standardów dostępności cyfrowej.  Natomiast mając na względzie dostępność komunikacyjną  w starostwie, osoby głuche mogą skorzystać z pomocy pracownika posługującego się językiem migowym w stopniu elementarnym.  

Dostępność architektoniczna – nowe rozwiązania

W celu zapewnienia dostępności architektonicznej Urzędu, Powiat Hajnowski zakończył realizację projektu „Likwidacja barier w poruszaniu się w budynku Starostwa Powiatowego w Hajnówce”. Na ten cel samorząd pozyskał środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W efekcie w Urzędzie przeprowadzono gruntowny remont łazienki uwzględniający adaptację pomieszczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych (przyznana dotacja obejmuje działania na rzecz likwidacji barier) oraz zakup schodołazu gąsienicowego (to mobilny transporter osób przeznaczony do jazdy po schodach). Tym samym budynek Starostwa Powiatowego stał się bardziej dostępny dla osób niepełnosprawnych. Całkowita wartość projektu zamknęła się w kwocie 70 893,37 zł, dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to 9 972, 66 zł.

Łazienka dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością znajduje się także w Centrum Turystyki i Promocji Kraina Żubra.

Dostępny samorząd - granty. Nowy projekt

Na tym nie koniec działań – 97 275,60 zł to wartość przedsięwzięcia grantowego, które pozyskał samorząd powiatu hajnowskiego na rzecz poprawy dostępności usług publicznych. Dotacja została przyznana z projektu „Dostępny samorząd – granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). W ramach grantu poprawie ulegnie dostępność architektoniczna, cyfrowa oraz informacyjno – komunikacyjna Urzędu oraz wskazanych jednostek.

W ramach otrzymanego grantu zaplanowano:

  • na rzecz poprawy dostępności architektonicznej: wymianę drzwi wejściowych w Starostwie Powiatowym, zakup wózka ewakuacyjnego na potrzeby starostwa oraz wykonanie trzech miejsc parkingowych przy budynku będącym siedzibą Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR),
  • na rzecz poprawy dostępności cyfrowej - realizację filmów w PJM, z lektorem i napisami przybliżających katalog wniosków, które można załatwić w starostwie i PCPR
  • na rzecz poprawy dostępności informacyjno – komunikacyjnej -  zakup 3 pętli indukcyjnych (urządzenie służące wzmocnieniu słuchu) na potrzeby Starostwa, Powiatowego Urzędu Pracy i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Hajnówce.

Inne działania

Równolegle Powiat Hajnowski wspiera samorządy i osoby fizyczne w likwidacji barier. Powiat realizuje "Program wyrównywania różnic między regionami III" - tym samym samorządy, zarządcy wielorodzinnych budynków mieszkalnych i organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie wniosków w zakresie poprawy dostępności. W 2021 r. aplikować zdecydowała się gmina i miasto Kleszczele – na zakup 9-osobowego samochodu.

"Program wyrównywania różnic między regionami III" był realizowany także w 2020 r., całkowita wartość środków przekazanych przez PFRON to 99 077 zł. Skorzystali – Powiat Hajnowski (remont łazienki/zakup schodołazu), II Liceum Ogólnokształcące z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego (likwidacja barier architektonicznych) oraz Dom Pomocy Społecznej ROKITNIK (likwidacja barier transportowych).

Ponadto, dzięki środkom PFRON przyznawanych w ramach alogrytmu oraz programu "Aktywny samorząd", mieszkańcy powiatu z szczególnymi potrzebami mogą starać się o wsparcie finansowe.

Materiały

Deklaracja dostępności dla strony Powiatu Hajnowskiego
Dostępność - informacje Biuletynie Informacji Publicznej
Zarządzenie Nr 14/2022 Starosty Hajnowskiego z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia procedur dotyczących obsługi klientów ze szczególnym potrzebami w Starostwie Powiatowym w Hajnówce

Wideo

{"register":{"columns":[]}}