W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Powiat Hajnowski realizuje nowy projekt promujący OZE!

19.09.2022

Transformacja energetyczne miasta Hajnówka – tak w wielkim skrócie można opisać efekty projektu, który realizuje Powiat Hajnowski, w porozumieniu z niemieckim partnerem - Fundacją 100 prozent erneuerbar.

Powiat Hajnowski Fundacja 100 prozent erneuerbar (Niemcy) realizują projekt "Renewable Power - to- Heat Hajnówka"

Zielona energia w kontekście globalnych zmian klimatycznych i geopolitycznych to bezpieczna przyszłość. Kolejne samorządy z Województwa Podlaskiego podejmują działania mające na celu wdrażanie zielonych technologii. Pierwsze kroki ku zielonej transformacji stawia też powiat hajnowski. Samorząd w oparciu o polsko – niemiecką współpracę na szczeblu lokalnym, ma za sobą realizację kluczowych projektów w obszarze promocji OZE, a od 2021 r. zaangażowany jest w kolejny.

„Odnawialne źródła energii- Power-to-Heat Hajnówka” - projekt zakłada opracowanie nowego, modelowego rozwiązania produkcji ciepła z odnawialnych źródeł energii, współpracującej z istniejącą siecią c.o. Miasta Hajnówka.

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja techniczna wraz ze studium wykonalności inwestycji. Studium wykonalności zawierać będzie analizę możliwości produkcji energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii z zastosowaniem pomp ciepła i magazynów energii, projekt zmodernizowanej sieci ciepłowniczej oraz plan inwestycyjny. Tym samym władze miasta otrzymają gotowy projekt innowacji do wdrożenia w przyszłości. – tłumaczy Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Starosta nie ukrywa, że realizacja projektu jest ważna z punktu widzenia lokalnej ekonomii i środowiska. W obliczu rosnących cen energii i dążeń do uniezależnienia się energetycznego od kapitału zewnętrznego, projekt ma wyjątkowe znaczenie, gdyż planowane rozwiązania mają się przyczynić nie tylko do zachowania standardów czystości powietrza i walorów przyrodniczych miasta powiatowego na skraju Puszczy Białowieskiej, ale również obniżyć koszty energii dla odbiorców końcowych.

Realizacja „zielonych” projektów stwarza również szansę na przyciągniecie kapitału zewnętrznego. Powiat Hajnowski to nowoczesny samorząd, jest otwarty na nowe projekty gospodarcze. Dysponujemy przygotowaną ofertą inwestycyjną, a przyszły inwestor ma sporo możliwości – także w kierunku OZE. Jako jedyny samorząd w Polsce dysponujemy „Planem energetycznym, zachowania czystości powietrza i ochrony klimatu dla Powiatu Hajnowskiego”. Jak dowodzą przeprowadzone wyniki badań odnośnie zasobów i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Powiecie Hajnowskim, tj. instalacji solarnych, fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych oraz biomasy mamy ogromny potencjał w tym zakresie. Realizacja projektu dla miasta Hajnówka – centrum administracyjnego, biznesowego i turystycznego naszego regionu to kolejny krok w budowie pozytywnego wizerunku nowoczesnego, „zielonego” samorządu– podkreśla Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Projekt „Odnawialne źródła energii- Power-to-Heat Hajnówka” jest kontynuacją wcześniejszej współpracy z partnerami niemieckimi, efektem której było opracowanie dokumentu strategicznego „Plan efektywności energetycznej i zachowania czystości powietrza dla Powiatu Hajnowskiego i jego gmin” oraz utworzenie centrum doradztwa energetycznego dla  mieszkańców. Kontynuacja współpracy polsko – niemieckiej prowadzona jest z Fundacją 100 procent energii odnawialnej z Berlina. Projekt finansowany jest przez  Ministerstwo Ochrony Środowiska Niemiec w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Ochrony Klimatu (EUKI). Okres realizacji projektu 10.11.2021 – 30.06.2023r.

Pierwsze działania już realizowane

Aktualnie trwają prace polegające na zebraniu i weryfikacji szczegółowych danych dotyczących obecnego funkcjonowania sieci ciepłowniczej oraz ich dokładnej analizie ze specjalistami. Dane te są podstawą do rozpoczęcia szczegółowych prac nad studium wykonalności.

27.06.2022 r. odbyło się spotkanie robocze specjalistów ds. pomp ciepła z Niemiec i Austrii z przedstawicielami władz lokalnych: Starostą Hajnowskim Andrzejem Skiepko i Burmistrzem Miasta Hajnówka Jerzym Sirakiem oraz kierownictwem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Hajnówce i  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, dotyczące uzyskania istotnych danych technicznych na temat  działania lokalnej sieci ciepłowniczej i wodociągów. Wizyta robocza niemieckich partnerów pozwoliła na obiektywną ocenę stanu lokalnej sieci ciepłowniczej, była to również znakomitą okazją do wymiany konkretnych informacji technicznych, ale także nasuwających się pytań i wątpliwości. Dalszym krokiem zagranicznych partnerów będzie opracowanie propozycji zastosowania pomp ciepła w lokalnej sieci grzewczej miasta.

Katarzyna Miszczuk, Lucyna Lewczuk

Materiały

Odnawialne źródła energii Power- to- Heat w Hajnówce - strona internetowa projektu
{"register":{"columns":[]}}