W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Powiat Hajnowski przystępuje do nowego projektu promującego OZE!

16.09.2021

Transformacja energetyczne miasta Hajnówka – tak w wielkim skrócie można opisać efekty projektu, którego realizację rozpoczyna Powiat Hajnowski, w porozumieniu z niemieckim partnerem - Fundacją 100 prozent erneuerbar.

Powiat Hajnowski Fundacja 100 prozent erneuerbar (Niemcy) realizują projekt "Renewable Power - to- Heat Hajnówka"

Projekt zakłada opracowanie nowego, modelowego rozwiązania produkcji ciepła z odnawialnych źródeł energii, współpracującej z istniejącą siecią c.o. Miasta Hajnówka. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja techniczna wraz ze studium wykonalności inwestycji. Studium wykonalności zawierać będzie  analizę możliwości produkcji energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii z zastosowaniem pomp ciepła i magazynów energii, projekt zmodernizowanej sieci ciepłowniczej oraz plan inwestycyjny. Tym samym władze miasta otrzymają gotowy projekt innowacji do wdrożenia w przyszłości.

Realizacja projektu jest ważna z punktu widzenia lokalnej ekonomii i środowiska. W obliczu rosnących cen energii i dążeń do uniezależnienia się energetycznego od kapitału zewnętrznego, w tym od reżimowego systemu Rosji projekt ma wyjątkowe znaczenie, gdyż planowane rozwiązania mają się przyczynić nie tylko do zachowania standardów czystości powietrza i walorów przyrodniczych miasta powiatowego na skraju Puszczy Białowieskiej, ale również obniżyć koszty energii dla odbiorców końcowych. Pierwszy etap realizacji projektu polega na zebraniu i weryfikacji szczegółowych danych dotyczących obecnego funkcjonowania sieci ciepłowniczej oraz ich dokładnej analizie ze specjalistami. Dane te są podstawą do rozpoczęcia szczegółowych prac nad studium wykonalności.

Projekt jest kontynuacją wcześniejszej współpracy z partnerami niemieckimi, efektem której było opracowanie dokumentu strategicznego „Plan efektywności energetycznej i zachowania czystości powietrza dla Powiatu Hajnowskiego i jego gmin” oraz utworzenie centrum doradztwa energetycznego dla  mieszkańców. Kontynuacja współpracy polsko – niemieckiej prowadzona jest z Fundacją 100 procent energii odnawialnej z Berlina. Projekt finansowany jest przez  Ministerstwo Ochrony Środowiska Niemiec w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Ochrony Klimatu (EUKI), jego całkowita wartość to 306 100 euro. Okres realizacji projektu 10.11.2021 – 30.06.2023r.

Katarzyna Miszczuk, Lucyna Lewczuk

{"register":{"columns":[]}}