W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Powiat Hajnowski pozyskał dodatkowe środki na rozwój edukacji

26.11.2021

Staraniem samorządu do budżetu powiatu trafią kolejne środki z przeznaczeniem na rozwój edukacji.

Powiat Hajnowski beneficjentem "Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025". Pozyskaliśmy kolejne fundusze na rozwój edukacji w powiecie

Do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Hajnówce, funkcjonującej w ramach powiatowego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego trafi grant w wysokości 3200,00. W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Powiat Hajnowski pozyskał dofinansowanie w wysokości 2500,00. Wkład własny to 700,00.  Środki mogą zostać wykorzystane za zakup książek, elementów wyposażenia bibliotek szkolnych ( w tym kupno sprzętu komputerowego, oprogramowania) oraz promocję czytelnictwa.

Otrzymane dofinansowanie to niejedyne rządowe środki, jakie trafiły do samorządu w ostatnim czasie - Powiat Hajnowski w roku szkolnym 2021/2022 pozyskał także dodatkowe fundusze w ramach subwencji oświatowej  z przeznaczeniem na przeprowadzenie zajęć wyrównawczych w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19. Tym samym uczniom ze szkół ponadpodstawowych, dla których Powiat Hajnowski jest organem prowadzącym, stworzono możliwość wyrównania edukacyjnych szans, a które powstały w wyniku zamknięcia szkół w trakcie pandemii. Zajęcia edukacyjne trwają w miesiącach IX – XII, wartość środków przyznanych samorządowi Powiatu Hajnowskiego to 42 700,00 zł.

Ponadto samorząd powiatu został beneficjentem rządowego programu Aktywna Tablica. W ramach tego, na potrzeby szkoły branżowej I stopnia oraz technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce zakupione zostaną laptopy z przeznaczeniem do użytku uczniom. Całkowita wartość zadania to 35 tys. zł, przy czym dofinansowanie z rządowego programu wynosi 28 tys. zł, pozostałe 7 tys. zł to wkład własny Powiatu Hajnowskiego.

Zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej to największa część ogółu wydatków przewidzianych w budżecie samorządu powiatu - na dzień 31.10. to kwota ponad 13,8 mln zł.  Środki są przeznaczone przede wszystkim na pokrycie kosztów bieżącej działalności edukacyjnej oraz projekty dla uczniów i nauczycieli. A tych hajnowskie szkoły średnie oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Hajnówce realizują sporo. Uczniowie już na etapie nauki mają możliwość zarobienia pierwszych pieniędzy, poznawania świata i kultur w ramach wymiany młodzieży: to umożliwiają projekty realizowane m.in. w ramach Programu ERASMUS+ - w I LO im. Marii Skłodowskiej – Curie, jak też w Zespole Szkół Zawodowych. Ponadto wspólnie z Białowieskim Parkiem Narodowym i II LO z DNJB zaangażowaliśmy się w realizację transgranicznego projektu edukacyjnego z białoruskimi partnerami, zaś na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Hajnówce zaadoptowany zostanie budynek z przeznaczeniem na mieszkania treningowe – tym samym oferta edukacyjna placówki zostanie poszerzona w przyszłości o nowe formy terapii. To tylko niewielki fragment codzienności naszych szkół, które rękami dyrekcji, kadry pedagogicznej i rodziców wkładają wiele wysiłku w trud wychowania przyszłych pokoleń. Cieszę się, że samorząd Powiatu Hajnowskiego ma swój wkład w procesie kształcenia – nie tylko poprzez nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawowych obowiązków w zakresie oświaty, ale też możliwość sukcesywnego pozyskiwania funduszy oraz wspieranie uczniów poprzez finansowanie powiatowego stypendium im. prof. Simony Kossak. W miarę możliwości będziemy aplikować o kolejne granty – mówi Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Katarzyna Miszczuk

{"register":{"columns":[]}}