W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Powiat Hajnowski po raz kolejny beneficjentem rządowego programu Aktywna Tablica

07.09.2022

Do budżetu powiatu trafią kolejne środki z przeznaczeniem na rozwój edukacji.

Powiat Hajnowski beneficjentem rządowego programu Aktywna Tablica

Powiat Hajnowski po raz kolejny został beneficjentem rządowego programu Aktywna Tablica! Przypomnijmy, że w 2021 r. na potrzeby szkoły branżowej I stopnia oraz technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce, zakupiono laptopy z przeznaczeniem do użytku uczniom. Całkowita wartość zadania wyniosła wówczas 35 tys. zł, przy czym dofinansowanie z rządowego programu to 28 tys. zł. Z kolei w nowym roku szkolnym (2022/2023) wsparcie otrzyma Szkoła Podstawowa Specjalna, funkcjonująca w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Hajnówce. W ramach rządowego programu zakupione zostaną nowoczesne pomoce dydaktyczne do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym ADHD), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją. Całkowita wartość grantu to 43 750,00, z czego wartość dotacji z rządowego programu to 35 000,00, pozostała część, tj. 8 750,00 to wkład własny samorządu powiatu.

Rozwój szkolnictwa specjalnego w powiecie hajnowskim na przestrzeni lat

Szkolnictwo specjalne w powiecie hajnowskim funkcjonuje od 1964 r. Od 2012 r. w nowej formule – wówczas przy wykorzystaniu środków unijnych z Programu Polska -Białoruś -Ukraina 2007-2013, powiat hajnowski utworzył Specjalny Ośrodek Szkonlo – Wychowawczy. Dziś to nowoczesna placówka dydaktyczna, wdrażająca innowacyjne metody nauczania, systematycznie doposażana w nowoczesny sprzęt i rozbudowująca swoją ofertę edukacyjną, skierowaną do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Staraniem samorządu Powiatu Hajnowskiego przy Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Hajnówce będą funkcjonować mieszkania wspomagane. W 2021 r. zakończyliśmy przebudowę budynku przeznaczonego na mieszkania wspomagane, rok 2022 r. to to czas realizacji kolejnego etapu adaptacji budynku. Na ten cel samorząd pozyskał 1,3 mln zł! W ramach tego, w nowo przebudowanym budynku zaplanowano stworzenie 6 miejsc pobytu w 3 mieszkaniach treningowych (jedno, dwu i trzyosobowych) dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczniowie znajdą bezpieczny dach nad głową, w którym jednocześnie będą uczyć się samodzielności – między innymi gospodarowania pieniędzmi, dbałości o porządek, przygotowywania posiłków. Trening wspomagany dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce będzie realizowany przez każdego z nich według potrzeb, w ramach Indywidualnego Planu Usamodzielniania.

Realizacja projektu potrwa do 2023, składa się z kilku etapów: wyposażenia mieszkań wspomaganych (treningowych), merytorycznego przygotowania kadry Ośrodka, diagnozy potrzeb uczniów, zawartych w Indywidualnym Planie Usamodzielniania oraz realizacji treningów w zakresie umiejętności społecznych i rozwijania zainteresowań.

Katarzyna Miszczuk

{"register":{"columns":[]}}