W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Powiat Hajnowski członkiem Partnerstwa Południowo – Wschodniego Podlasia

11.06.2021

W Województwie Podlaskim powstanie Centrum Doradcze Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia, którego członkiem a jednocześnie współinicjatorem jest Powiat Hajnowski.

Starosta Hajnowski i Starosta Bielski podpisują porozumienie

W Województwie Podlaskim powstanie Centrum Doradcze Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia, którego członkiem a jednocześnie współinicjatorem jest Powiat Hajnowski. W ramach szerokiej współpracy obejmującej samorząd województwa podlaskiego (w roli koordynatora) oraz gminy i samorządy powiatowe: bielski, siemiatycki i hajnowski, powstanie wspólna Strategia Terytorialna wraz z pakietem projektów kluczowych dla rozwoju obszaru Partnerstwa Południowo – Wschodniego Podlasia.   

Centrum Doradcze powstało na kanwie projektu Pilotaż-Centrum Wsparcia Doradczego, realizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR). W pilotażu Centrum Wsparcia MFiPR, do tej pory uczestniczyły trzy partnerstwa z Podlaskiego: „Ziemia Wysokomazowiecka”, „Wiele gmin – jeden cel” i Porozumienie Terytorialne „Augustowsko-Biebrzański Park Turystyczny”. Dla czwartego, z zawiązanych w regionie partnerstw, czyli Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia, samorząd województwa utworzy teraz oddzielne centrum doradcze, które pomoże przygotować mu strategię terytorialną wraz z pakietem projektów kluczowych.

Doradztwo w zakresie przygotowania Strategii Terytorialnej wraz pakietem projektów kluczowych dla obszaru „Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia” finansowane będzie z budżetu województwa podlaskiego. Koszt to około 140 tys. zł. Dzięki otrzymanemu wsparciu Powiat Hajnowski w porozumieniu z samorządami powiatów: bielskiego, siemiatyckiego oraz z gminami z obszarów z południowo – wschodniego obszaru województwa podlaskiego, opracują Strategię Terytorialną oraz pakiet projektów kluczowych dla rozwoju lokalnego. Dokument umożliwi skuteczne aplikowanie po kolejne fundusze zewnętrzne.

Partnerstwo Południowo-Wschodnie Podlasia powstało z inicjatywy samorządów, które podpisały list intencyjny – było to aż 31 samorządów. Intencją jest pobudzenie rozwoju społeczno – gospodarczego regionu w oparciu o innowacje oraz istniejące zasoby. Współpraca oraz wypracowane rozwiązania na forum między samorządowym z pewnością wpłyną na stabilny i równoczesny rozwój każdego z partnerujących samorządów, m.in. poprzez uwspólnianie organizacji świadczenia usług publicznych na obszarze partnerstwa – wyjaśnia Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko, a jednocześnie Przewodniczący Partnerstwa, zawiązanego na mocy listu intencyjnego podpisanego w dniu 28 kwietnia 2021 r.

Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie współpracy pomiędzy gminami i powiatami, a także wzmocnienie kompetencji samorządów  do zarządzania strategicznego i kreowania rozwoju lokalnego.

Członkami partnerstwa są: Powiat Hajnowski, Gmina Miejska Hajnówka, Gmina Hajnówka, Gmina Kleszczele, Gmina Białowieża, Gmina Dubicze Cerkiewne, Gmina Czyże, Gmina Czeremcha, Gmina Narew, Gmina Narewka, Gmina Michałowo, Gmina Gródek, Powiat Bielski, Gmina Bielsk Podlaski, Gmina Brańsk, Miasto Bielsk Podlaski, Miasto Brańsk, Gmina Boćki, Gmina Orla, Gmina Wyszki, Gmina Rudka, Gmina Drohiczyn, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Miasto Siemiatycze, Gmina Siemiatycze, Gmina Mielnik, Gmina Nurzec-Stacja, Gmina Dziadkowice, Gmina Milejczyce, Gmina Grodzisk.

Prace administracyjne w sprawie przygotowania Strategii Terytorialnej Partnerstwa Południowo – Wschodniego Podlasia we współpracy z Urzędem Marszałkowskim, Partnerami i Wykonawcą będzie wypełniał Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

 Składam podziękowania Zarządowi Województwa Podlaskiego - za dotychczasowe  wsparcie naszego regionu i sprzyjanie wszelkim inicjatywom służącym dobru społeczności lokalnych. Podziękowania kieruję także do kolegów - samorządowców z partnerskich powiatów i gmin za współpracę i chęć uczestnictwa w projekcie - mówi Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Katarzyna Miszczuk, Walentyna Pietroczuk

W tekście wykorzystano materiały informacyjne Urzędu Marszałkowskiego

Zdjęcia (2)

{"register":{"columns":[]}}