W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Powiat Hajnowski beneficjentem rządowego programu Aktywna Tablica

01.10.2021

Do budżetu powiatu trafią kolejne środki z przeznaczeniem na rozwój edukacji.

Powiat Hajnowski beneficjentem rządowego programu Aktywna Tablica

Nie tak dawno informowaliśmy o pozyskaniu przez samorząd Powiatu Hajnowskiego dodatkowych środków w ramach subwencji oświatowej  z przeznaczeniem na przeprowadzenie zajęć wyrównawczych w szkołach ponadpodstawowych, dla których powiat jest organem prowadzącym; dziś informujemy o kolejnym finansowym grancie! Powiat Hajnowski został beneficjentem rządowego programu Aktywna Tablica. W ramach tego, na potrzeby szkoły branżowej I stopnia oraz technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce zakupione zostaną laptopy z przeznaczeniem do użytku uczniom. Całkowita wartość zadania to 35 tys. zł, przy czym dofinansowanie z rządowego programu wynosi 28 tys. zł, pozostałe 7 tys. zł to wkład własny Powiatu Hajnowskiego. 

Zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej to największa część ogółu wydatków przewidzianych w budżecie samorządu powiatu - na dzień 30.09.br. to kwota ponad 17,9 mln zł.  Środki są przeznaczone przede wszystkim na pokrycie kosztów bieżącej działalności edukacyjnej oraz projekty dla uczniów i nauczycieli. A tych hajnowskie szkoły średnie oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Hajnówce realizują sporo. Uczniowie już na etapie nauki mają możliwość zarobienia pierwszych pieniądzy, poznania świata i kultur w ramach wymiany młodzieży: to umożliwiają projekty realizowane m.in. w ramach Programu ERASMUS+ - w I LO im. Marii Skłodowskiej – Curie, jak też w Zespole Szkół Zawodowych. Ponadto wspólnie z Białowieskim Parkiem Narodowym i II LO z DNJB zaangażowaliśmy się w realizację transgranicznego projektu edukacyjnego z białoruskimi partnerami, zaś na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Hajnówce zaadoptowany zostanie budynek z przeznaczeniem na mieszkania treningowe – tym samym oferta edukacyjna placówki zostanie poszerzona w przyszłości o nowe formy terapii. To tylko niewielki fragment codzienności naszych szkół, które rękami dyrekcji, kadry pedagogicznej i rodziców wkładają wiele wysiłku w trud wychowania przyszłych pokoleń. Cieszę się, że samorząd Powiatu Hajnowskiego ma swój wkład w procesie kształcenia – nie tylko poprzez nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawowych obowiązków w zakresie oświaty, ale też możliwość sukcesywnego pozyskiwania funduszy oraz wspieranie uczniów poprzez finansowanie powiatowego stypendium im. prof. Simony Kossak. W miarę możliwości będziemy aplikować o kolejne granty – mówi Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Katarzyna Miszczuk

{"register":{"columns":[]}}