W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Powiat Hajnowski w Systemie Monitorowania Usług Publicznych

28.12.2022

Powiat Hajnowski zakończył uczestnictwo w projekcie zatytułowanym „System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP” uzyskując stosowny certyfikat i będąc jednym z pierwszych samorządów potrafiących posługiwać się nowym narzędziem. Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w partnerstwie z Głównym Urzędem Statystycznym, Związkiem Miast Polskich oraz Związkiem Powiatów Polskich.

Przyznany Certyfikat

Działania realizowane w ramach ww. projektu polegały na podniesieniu kompetencji kadry w zakresie możliwości wykorzystywania Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) w praktyce. Szkolenia prowadzili eksperci Związku Powiatów Polskich.

SMUP to nowoczesny portal statystyczny prezentujący dane o usługach publicznych realizowanych w JST. Dane zawarte w portalu mają charakter publiczny i dotyczą każdej jednostki samorządu terytorialnego.

Dotychczas w Polsce nie było spójnego systemu monitorowania usług publicznych, który umożliwiałby każdemu zainteresowanemu podmiotowi szybkie uzyskanie kompleksowej informacji na temat ilości, jakości, dostępności i efektywności finansowej realizowanych przez niego usług publicznych.

Obecnie, dzięki SMUP, podmioty odpowiedzialne za dostarczanie usług publicznych mają dostęp do odpowiedniego narzędzia, które udostępnia informacje wspierające podejmowanie decyzji zarządczych, ułatwia pomiar ich efektów, a także prowadzenie badań porównawczych służących poprawie jakości usług na poziomie danej JST. 

W tym właśnie celu powstał System Monitorowania Usług Publicznych, którego głównym zadaniem jest zapewnienie zintegrowanych, wysokiej jakości danych, które pozwalają na optymalizację procesu świadczenia usług publicznych. System umożliwia również ocenę realizowanych usług własnych wg szeregu wskaźników, w tym w porównaniu z samorządami sąsiednimi i samorządami z grupy porównawczej.

Informacja o faktach, zawarta w SMUP, pozwala na podejmowanie decyzji kluczowych dla zapewnienia coraz wyższej jakości i efektywności świadczonych usług publicznych. Analiza wyników generowanych z systemu umożliwia podejmowanie decyzji zgodnie z podejściem opartym o wymierne dane.

Pośrednio system ułatwia współudział społeczny w procesie planowania i gospodarowania środkami publicznymi – poprzez udostępnienie informacji o efektach świadczenia usług i nakładach na ten cel. W ten sposób przyczynia się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Szkolenia, w których wzięli udział przedstawiciele Powiatu Hajnowskiego, dotyczyły przedstawienia możliwości posługiwania się systemem. Udział w nich pomoże pracownikom samorządowym lepiej wykorzystywać potencjał nowo powstałego portalu, szczególnie w zakresie dokonywania analizy skuteczności dostarczania usług przez swoją JST. Szkolenie miało również na celu podniesienie kompetencji w zakresie wykorzystania informacji statystycznych w codziennej pracy. W kolejnych latach ułatwi to również wykorzystanie systemu SMUP do poprawy zarządzania kolejnymi usługami.

Projekt pn. „System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.18 POWER

Materiały

System Monitorowania Usług Publicznych
{"register":{"columns":[]}}