W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Porozumienie o współpracy między hajnowskimi szkołami w ramach Programu „Rozwój Lokalny”

15.06.2022

Powiat Hajnowski wspiera gminę miejską Hajnówka w realizacji projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” z Programu „Rozwój Lokalny”- w roli partnera. Przypomnijmy – miasto Hajnówka pozyskało ponad 15 mln zł z Funduszu Norweskiego (EOG 2014-2020) oraz z budżetu państwa. Działania zaplanowane w projekcie obejmują m.in. hajnowskie szkoły średnie, dla których Powiat Hajnowski jest organem prowadzącym. W związku z tym 14 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Hajnówce odbyło się uroczyste podpisanie trójstronnego porozumienia pomiędzy hajnowskimi szkołami średnimi.

Moment podpisana porozumienia przez dyrektorów szkół

logotypy projektu

W ramach porozumienia dyrektorzy hajnowskich placówek oświatowych zobowiązali się do skoordynowanej współpracy  na rzecz sprawnej realizacji zadań, jakie stoją przed samorządem powiatu w ramach projektu. Głównym zadaniem Powiatu Hajnowskiego w projekcie jest podniesienie kwalifikacji kadr szkół ponadpodstawowych w Hajnówce, dostosowanie poziomu i kierunków kształcenia do wymagań Przemysłu 4.0, unowocześnienie bazy oświatowej oraz podniesienie atrakcyjności  i konkurencyjności szkół.

Zmiany dzieją się już! Dokonano diagnozy potrzeb z zakresu szkoleń i potrzeb szkół dot. podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, a w najbliższym czasie, w ramach projektu, zaplanowano realizację szkoleń dla kadry pedagogicznej. II LO z DNJB planuje zacieśnić współpracę z Politechniką Białostocką, co wiązało by się z organizacją dodatkowych zajęć z wykładowcami akademickimi i z dostępem uczniów szkoły do zasobów uczelni jeszcze na etapie nauki w szkole średniej. Trwają rozmowy w tej sprawie, na szczegóły jeszcze przyjdzie czas. A już teraz, w nowym roku szkolnym 2022/2023 w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce zaplanowano wdrożenie poszerzonej oferty dydaktycznej o praktyczne umiejętności: przyszli mechanicy w ramach przedmiotu „Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych” będą uczyć się spawać metodami TIG i MIG/MAG, z kolei technicy budownictwa - montażu i uruchamiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Wprowadzenie do oferty programowej nowych przedmiotów stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie lokalnego i globalnego rynku pracy. Spawacz to jeden z najbardziej poszukiwanych i opłacanych zawodów, z kolei produkcja zielonej energii w kontekście zmian klimatycznych i geopolitycznych to bezpieczna przyszłość. Przy okazji przypominamy, że w ramach  projektu norweskiego, mieszkańcy Hajnówki w powiatowym Centrum Energii Odnawialnej mogą skorzystać z bezpłatnego doradztwa w zakresie opracowania koncepcji instalacji fotowoltaicznej, grzewczej czy termomodernizacyjnej a także pomocy w złożeniu i rozliczeniu wniosku do programu „Czyste powietrze” a także audytu zużycia energii. Ale z pomocy w wyżej wymienionym zakresie mogą skorzystać także mieszkańcy gmin Powiatu Hajnowskiego – Starostwo Powiatowe poszło o krok dalej i wystartowało z kampanią „Tak dla zielonej energii w Powiecie Hajnowskim”. W ramach kampanii cyklicznie organizujemy „Dni Otwarte z OZE” , na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką zielnej energii. Drugi dzień otwarty z OZE już 17 czerwca (w Centrum Energii Odnawialnej, ul. 3 Maja 25a, 17-200 Hajnówka, telefon:+48 508 378 275, 85 682 21 69, godz. 10.00-12.00).

W ramach projektu „Rozwój lokalny” wspólnie podążamy za światowymi trendami, dostosowując naszą lokalną rzeczywistość do zmian globalnych a jednocześnie, poprzez profesjonalizację kadr, budujemy potencjał gospodarczy i społeczny regionu.  Zainicjowana współpraca między szkołami ma służyć wymianie doświadczeń i uatrakcyjnieniu oferty dydaktycznej. Podpisane porozumienie będzie obowiązywać w czasie realizacji projektu tj. do 2024 r. Uczestnictwo szkół w projekcie pozwoli uczniom i nauczycielom uczestniczyć w innych działaniach, zaplanowanych w ramach projektu.  Obecna na spotkaniu Pani Magdalena Chirko, Kierownik Referatu Rozwoju Urzędu Miasta Hajnówka, zapowiedziała organizację konkursu na opracowanie biznesplanu, skierowanego do uczniów szkół średnich. Jego organizacja ma na celu naukę i rozwój przedsiębiorczości wewnątrz społeczności lokalnej.

Katarzyna Miszczuk

Zdjęcia (6)

{"register":{"columns":[]}}