W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ponad 1,6 mln zł dla Powiatu Hajnowskiego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

28.02.2022

Są pieniądze na wsparcie osób z niepełnosprawnościami - ponad 1,6 mln zł, w tym 843 360,00 zł na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Hajnówce, zostało przyznane Powiatowi Hajnowskiemu w ramach algorytmu PFRON. Stosowna uchwała o podziale środków na poszczególne zadania została przyjęta w trakcie XXV sesji Rady Powiatu 24 lutego 2022. A suma środków w kwietniu jeszcze się powiększy – o fundusze przyznane w ramach Programu Aktywny Samorząd. Osoby ze szczególnymi potrzebami już mogą ubiegać się o pomoc finansową i składać wnioski!

1 645 482,00 zł ze środków PFRON na wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w Powiecie Hajnowskim

W ramach przyznanych środków samorząd wspiera osoby z niepełnosprawnością poprzez dofinansowanie:

 • wyjazdu na turnus rehabilitacyjny
 • zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
 • likwidacji barier architektonicznych (zakup urządzeń typu brodzik, umywalka, uchwyty itp.), technicznych i komunikowaniu się (np. zakup specjalistycznego sprzętu)

By zwiększyć pulę pozyskiwanych funduszy, od 2013 r. Powiat Hajnowski realizuje program „Aktywny Samorząd”. W ramach tego, w zależności od posiadanego stopnia niepełnosprawności, można ubiegać się o finansową pomoc.

W 2022 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:
W ramach „Modułu pierwszego” można ubiegać się o pomoc w likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w tym:

 • likwidację bariery transportowej (m.in. pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, pomoc w uzyskaniu prawa jazdy),
 • likwidację barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym (pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu),
 • likwidację barier w poruszaniu się (w ramach tego m.in. pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego),
 • pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Z kolei w ramach „Modułu drugiego” osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dofinansowanie wykształcenia na poziomie wyższym:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Wielkość środków przyznanych na rok 2022 r. w ramach Programu Aktywny Samorząd ostatecznie poznamy w kwietniu, niemniej wnioski można składać już teraz -  przez system przez System Obsługi Wsparcia, przygotowany przez PRFON lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce (PCPR) – jednostce budżetowej samorządu powiatu, koordynującą realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. 

Terminy:

 • Moduł pierwszy – wnioski  można składać od 01 marca br. do dnia 31 sierpnia 2022r.
 • Moduł drugi: wnioski dotyczące roku akademickiego 2021/2022- można składać w terminie 01-31 marca 2022r., zaś wnioski dotyczące roku akademickiego 2022/2023 – składamy do 10 października 2022r.

Online lub osobiście można również złożyć wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w obszarze rehabilitacji społecznej. Wnioski dostępne są na stronie internetowej PCPR (link w materiałach, pod artykułem) -  w trosce o komfort osób z niepełnosprawnościami, przygotowaliśmy wersje dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Katarzyna Miszczuk

Materiały

Aktywny Samorząd - szczegółowe informacje
Logowanie do sytemu SOW
Strona Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - wnioski i formularze
Zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w obszarze rehabilitacji społecznej w 2022 r. w powiecie hajnowskim.
{"register":{"columns":[]}}