W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ponad 11,2 mln zł na inwestycje drogowe w 2022 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla Powiatu Hajnowskiego

21.02.2022

Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2022 rok. Powiat Hajnowski skutecznie pozyskał kolejne środki na modernizację kolejnych dróg w regionie!

Ponad 11,2 mln zł na inwestycje drogowe w 2022 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla Powiatu Hajnowskiego

flaga i godło Polski

Remont ul. Lipowej w Siemianówce oraz rozbudowa ul. Górnej i Wrzosowej – te inwestycje będą realizowane w 2022 r. Jednocześnie Powiat kontynuuje realizację dwóch innych przedsięwzięć z udziałem środków z Funduszu Rozwoju Dróg tj. kompleksową przebudowę dróg powiatowych nr 1623B ul. Targowej oraz nr 2329B ul. Poddolnej w Hajnówce, obejmującą m.in. przebudowę  jezdni, budowę i przebudowę zjazdów, budowę chodników, ścieżki rowerowej i miejsc postojowych, a także remont odcinka drogi powiatowej 1779B od drogi krajowej 66 do ul. Topolowej w Czeremsze.

Informacja o kolejnych przyznanych środkach na inwestycje drogowe była miłym zaskoczeniem. Dziękuję Panu Wojewodzie jako przedstawicielowi Prezesa Rady Ministrów w terenie za owocną współpracę i kolejne finansowe wsparcie dla naszego regionu. Podziękowania kieruję także do pracowników Zarządu Dróg Powiatowych z Panem Mikołajem Janowskim na czele za przygotowanie wniosków i monitoring stanu dróg. Podziękowania należą się także członkom Zarządu i Radnym za wspieranie naszych działań, jak również pracownikom Starostwa – wspólnie inicjujemy i realizujemy kolejne przedsięwzięcia na rzecz społeczności lokalnej. Realizacja inwestycji drogowych jest ważna z punktu widzenia rozwoju gospodarczego. Rozwój transportu, turystyki i inwestycji jest ściśle związany z dostępnością infrastrukturalną regionu. Rozumiejąc to, samorządy z regionu Puszczy Białowieskiej intensywnie pozyskują fundusze na rozwój lokalnej sieci dróg, uzupełniając budowane korytarze komunikacyjne, biegnące prze Województwo Podlaskie: linię kolejową Rail Baltica oraz europejską międzynarodową trasę Via Carpatia – mówi Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Całkowita wartość inwestycji, realizowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 r. to ponad 11,2 mln zł, z czego suma dofinansowania ze środków zewnętrznych przekracza 6,3 mln zł!

Katarzyna Miszczuk

Posłowie:
Drogi modernizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w Powiecie Hajnowskim w 2022 r.:
1.    Przebudowa dróg powiatowych nr 1623B ul. Targowej oraz nr 2329B ul. Poddolnej w Hajnówce
termin realizacji 06.2022-10.2023), całkowita wartość inwestycji: 5 125 770,49 zł, kwota dofinansowania: 2 562 885,24 (50%),
2.    Remont drogi powiatowej Nr 1646B ul. Lipowej w miejscowości Siemianówka na odcinku od skrzyżowania z ul. Szkolną do granicy miejscowości
termin realizacji- 10.2022, całkowita wartość inwestycji: 679328, w tym przyznana kwota dofinansowania: 339 664, 00 (50%)
3.    Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2323B ul. Górnej i ul. Wrzosowej w Hajnówce- I etap
termin realizacji 06.2022-10.2023, całkowita wartość inwestycji: 3 509 192,19, z czego przyznane dofinansowanie: 2 456 434,53 (70%)
4.    Remont drogi powiatowej nr 1779B na odcinku drogi krajowej nr 66 do ul. Topolowej w Czeremsze
Termin realizacji: 08.2021 – 06.2022, całkowita wartość – 1 956 727,05 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 978 363, 52 zł

 

{"register":{"columns":[]}}