W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Podlaskie niezależne energetycznie? Samorząd powiatu hajnowskiego udowadnia, że to może się udać!

12.07.2022

Artykuł ukazał się na stronie Rynek Inwestycji w ramach kampanii "Tak dla zielonej energii w Powiecie Hajnowskim", realizowanej przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce.

Farma fotowoltaiczna okolice Hajnówki

Energia odnawialna w kontekście zmian geopolitycznych, klimatycznych i wyczerpujących się zasobów naturalnych to bezpieczna przyszłość. Poszczególne kraje na szczeblu centralnym oraz lokalnym podejmują działania wspierające rozwój OZE. W kontekście rozwoju zielonej energii wyjątkowymi miejscami pozostają obszary przyrodniczo cenne. W regionie Puszczy Białowieskiej – na skraju najstarszego lasu Europy − lokalne samorządy realizują projekty wspierające rozwój technologii OZE. Sukcesami w tym zakresie może pochwalić się samorząd powiatu hajnowskiego.

Powiat niezależny energetycznie

Powyższy podtytuł to nie mrzonka, lecz fakt. Od 2015 r. samorząd powiatu hajnowskiego rozwija polsko-niemiecką współpracę w dziedzinie rozwoju energii odnawialnej, która zaowocowała konkretnymi przedsięwzięciami. W ramach tej współpracy powiat hajnowski jako jedyny samorząd powiatowy w Polsce dysponuje „Planem Energetycznym zachowania czystości powietrza i ochrony klimatu dla regionu”.  Ten dokument analityczny wskazuje najkorzystniejsze „zielone rozwiązania” dla powiatu, biorąc pod uwagę uwarunkowania przyrodnicze, społeczne i ekonomiczne.

Podstawą planu energetycznego jest integracja rozwoju gospodarczego z postępem OZE, dających możliwość produkcji energii na miejscu. Plan wskazuje konkretne działania i technologie OZE, których wykorzystanie pozwoli na efektywne zarządzanie energią oraz niezależność energetyczną regionu. Dokument jest podstawą do podejmowania decyzji samorządów w zakresie wdrażania inwestycji na bazie odnawialnych źródeł energii i ubiegania się o ich dofinansowanie ze środków unijnych i krajowych.

Bezpłatne doradztwo OZE

Wytyczne zawarte w Planie są wykorzystywane w praktyce – w 2019 r. w wyniku kontynuacji polsko-niemieckiej współpracy Powiat Hajnowski utworzył Centrum Energii Odnawialnej. Mieszkańcy, samorządy i przedsiębiorcy z regionu korzystają w nim z nieodpłatnej pomocy w zakresie zastosowania OZE, wymiany źródeł ciepła, systemów wentylacji oraz aplikacji o dofinansowanie ze środków krajowych i unijnych. Centrum wykonuje nieodpłatne audyty energetyczne oraz sporządza kompleksowe koncepcje instalacji źródła ciepła/energii, dostosowanej do indywidualnych potrzeb.

Utworzenie nieodpłatnego punktu konsultacyjnego procentuje – liczba instalacji OZE w regionie systematyczni rośnie. Dzieje się tak za sprawą programów Czyste Powietrze i Mój Prąd oraz projektów z udziałem funduszy unijnych.  Dzięki dotacjom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 5 gmin powiatu hajnowskiego finansuje zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych na budynkach mieszkalnych. Instalacje OZE są montowane także na budynkach użyteczności publicznej. W regionie zmienia się również krajobraz inwestycyjny – powstaje coraz więcej farm fotowoltaicznych.

Rok 2022 – kontynuacja polsko-niemieckiej współpracy

Równocześnie trwa polsko-niemiecka współpraca w zakresie rozwoju technologii OZE w regionie Puszczy Białowieskiej. Od 2021 r. hajnowski samorząd współpracuje z Fundacją 100 procent energii odnawialnej z Berlina.

W ramach projektu do 2023 r. ma powstać projekt techniczny i studium wykonalności inwestycji „Power to heat”, współpracującej z istniejącą siecią c.o. miasta Hajnówka. Projekt zakłada opracowanie nowego, modelowego rozwiązania produkcji ciepła z odnawialnych źródeł energii. Zastosowanie go będzie miało pozytywny wpływ na środowisko naturalne, gospodarkę regionalną oraz lokalny rynek pracy.

Edukacja i rozwój kapitału ludzkiego podstawą produkcji zielonej energii

Miasto Hajnówka to jeden z głównych lokalnych partnerów samorządu powiatu, promujący rozwój zielonej energii. Poza dokumentacją strategiczną i wspieraniem mieszkańców w procesie ubiegania się o dofinansowanie, oba samorządy podejmują działania na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego w kierunku technologii OZE.

Miasto Hajnówka pozyskało ponad 15 mln zł w ramach Funduszy Norweskich i EOG na realizację wieloaspektowego projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja”. W ramach projektu w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce, kształcącej techników w różnych branżach, powstaną oddziały specjalizujące się w tematyce niskiej emisji i OZE. Uczniowie będą kształcić się w utworzonej pracowni demonstracyjnej – prototypowni demonstrującej zielone technologie.

Innowacyjność w połączeniu z uwarunkowaniami przyrodniczymi i zasobami ludzkimi tworzą dobry klimat do inwestycji w regionie. Zwiększanie udziału OZE w procesie pozyskiwania i wykorzystywania energii korzystnie wpływa na wizerunek regionu Puszczy Białowieskiej oraz jego gospodarczy potencjał.

Katarzyna Miszczuk

Materiały

Podlaskie niezależne energetycznie? Samorząd powiatu hajnowskiego udowadnia, że to może się udać. Artykuł na stronie Rynek Inwestycji
TAK dla zielonej energii w Podlaskiem! Powiat Hajnowski promuje OZE. Artykuł promujący region ukazał się na stronie ZielonySwiat.tech
Tak dla zielonej energii w Podlaskiem! Powiat hajnowski promuje OZE. Artykuł promujący region ukazał się na stronie Rynek Inwestycji
{"register":{"columns":[]}}