W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Podlaski Kompas Pracy – także w Powiecie Hajnowskim

20.01.2023

Promocja szkolnictwa zawodowego, wsparcie szkół i uczniów w ramach poradnictwa zawodowego, realizowanego jeszcze na etapie nauki – tak w wielkim skrócie prezentują się główne założenia projektu „Podlaski Kompas Pracy”, w którym bierze udział także Powiat Hajnowski.

Promocja i rozwój szkolnictwa zawodowego
projekt PODLASKI KOMPAS PRACY

Na początek trochę teorii - czyli co i kto?

Projekt Podlaski Kompas Pracy to inicjatywa realizowana przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, w ramach porozumienia z Marszałkiem Województwa Podlaskiego i Podlaskim Kuratorem Oświaty. Partnerem projektu jest m.in. Powiat Hajnowski – działania realizowane w naszym regionie koordynuje Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna jako konsultant.  

W ramach projektu szkoły zawodowe z Powiatu Hajnowskiego (Zespół Szkół Zawodowych i Technikum Leśne w Białowieży) zostaną włączone do tworzonej Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego wraz z 31 szkołami zawodowych z województwa podlaskiego.

Realizacja projektu - w jaki sposób?

W ramach sieci, dla każdej ze szkół opracowany zostanie zewnętrzny program wsparcia szkoły, w szkole powstanie także Punkt Informacji i Kariery, prowadzony przez przygotowanego merytorycznie nauczyciela (w ramach projektu zaplanowano szkolenia dla szkolnych doradców zawodowych). Doradztwo zostanie ukierunkowane na popytowe branże, uwzględniając specyfikę biznesową naszego regionu i potrzeby pracodawców.

Analiza potrzeb rynku została już zrealizowana (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna przeprowadziła ankiety wśród hajnowskich przedsiębiorstw) i była przedmiotem dyskusji podczas seminarium – spotkania podmiotów zaangażowanych w realizację projektu odbywały się regularnie - w kwietniu, maju, październiku i grudniu 2022 r. Ponadto w trakcie spotkań omawiano trendy na lokalnym rynku pracy, kierunki współpracy placówek edukacyjnych i biznesu oraz działania w obszarze kompetencji społecznych i przedsiębiorczości. Uczestnicy, w tym przede wszystkim szkolni doradcy zawodowi, zapoznali się m.in. z narzędziami pracy doradcy zawodowego, informacjami nt.  Polskich Ram Kwalifikacji oraz Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji zostały umieszczone dane o kwalifikacjach i Instytucjach Certyfikujących  -  wystarczy się do niej zgłosić, podejść do egzaminu, dokonać opłaty, aby finalnie otrzymać  certyfikat, który jest uznawany w Polsce i Unii Europejskiej. Co ważne, podstawą systemu jest to, co potrafimy, jakie mamy umiejętności i kompetencje, a nie to, gdzie się tego wszystkiego nauczyliśmy - zintegrowany System Kwalifikacji obejmie także wiele certyfikatów i dyplomów nadawanych poza oświatą i szkolnictwem wyższym. Każda z kwalifikacji jest dokładnie opisana - do kogo jest skierowana, co trzeba umieć, jakie są szanse na pracę, albo na ile lat wydawany jest certyfikat).

Nowoczesny model doradztwa, oparty na wiedzy i realiach rynku pracy, realnie wesprze ucznia w planowaniu swojej kariery. Co ważne, w realizację projektu zaangażowani są nie tylko partnerzy projektu, ale również podmioty okołobiznesowe – Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce, Zakład Doskonalenia Zawodowego oddział w Hajnówce oraz Cech Rzemiosł Różnych - sieć kontaktów z pewnością zostanie wykorzystana w przyszłej pracy doradcy.

W 2022 r. odbywały się prace również na poziomie subregionalnym, z przedstawicielami oświaty, pracodawców i instytucji rynku pracy  z powiatów bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego. Reprezentacja powiatu hajnowskiego uczestniczyła także w konferencja dotyczących doradztwa zawodowego, organizowanych w ramach projektu.

Wieloaspektowa i wielopoziomowa współpraca będzie kontynuowana także w 2023 r.  

Promocja szkolnictwa zawodowego

Mając na względzie potrzeby rynku pracy i niedostatek wykwalifikowanej kadry, w ramach projektu podejmowane są równocześnie działania na rzecz promocji szkolnictwa zawodowego wśród młodzieży z powiatu hajnowskiego. Uczniowie z ZSZ w Hajnówce z sukcesem wzięli udział w konkursie „Nakręć się na zawód” (film przyszłych informatyków zajął pierwsze miejsce!), uczestniczyli w targach edukacyjno – zawodowych w Bielsku Podlaskim oraz w organizacji dnia umiejętności zawodowych, adresowanego do ósmoklasistów i zorganizowanego w naszym powiecie w grudniu 2022 r.  W ramach projektu, przyszli technicy oraz uczniowie ostatniej klasy szkoły podstawowej mogli spotkać się z przedsiębiorcami, poznać realia danej branży oraz specyfikę danego zawodu. W kontekście rosnącego zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę, inicjatywy podejmowane w ramach projektu, są bardzo cenne.

Realizacja projektu potrwa do 1 października 2023 r. i nie jest jedyną inicjatywą wspierającą rozwój szkolnictwa zawodowego w naszym powiecie. Więcej info wkrótce.

 

{"register":{"columns":[]}}