W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Pierwsze drogi wykonane w ramach prac poscaleniowych w Tarnopolu otwarte!

07.12.2021

3 grudnia 2021 dokonano oficjalnego otwarcia dróg urządzonych w pierwszym etapie w ramach zagospodarowania poscaleniowego w zakresie przebudowy dróg dojazdowych do pól na obiekcie „Tarnopol”. Przed nami kolejne inwestycje – bo Powiat Hajnowski realizuje aktualnie cztery projekty scalenia gruntów.

Uroczyste otwarcie drogi - uczestnicy przecinają wstęgę

W piątkowej uroczystości udział wzięli – przedstawiciele samorządu województwa podlaskiego w osobach:  Członka Zarządu Wiesławy Burnos oraz radnego wojewódzkiego Mikołaja Janowskiego, dyrektor Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku Magdalena Borowska, członkowie Zarządu Powiatu Hajnowskiego: Wicestarosta Joanna Kojło oraz Roman Ostapczuk – zaangażowany w realizację projektów scaleniowych w regionie,  przedstawiciele samorządu gminy Narewka z wójtem Jarosławem Gołubowskim na czele, pracownicy Starostwa Powiatowego oraz przedstawiciele firm i instytucji zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia.

Wszystkich obecnych przywitał Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko, który w krótkim przemówieniu podziękował za wsparcie i zaangażowanie w realizację projektu oraz pokrótce przedstawił założenia projektu scalenia. Umowa na operację pn. „Realizacja projektu scalenia gruntów wraz zagospodarowaniem poscaleniowym  obiektu „Tarnopol” gm. Narewka, pow. hajnowski, woj. podlaskie”, w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, została podpisana przez Powiat Hajnowski podpisana z Samorządem Województwa w dniu 29 września 2016r.

 • Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym: 1 046,9598 ha
 • w tym pow. gruntów rolnych: 330,3647 ha
 • pow. gruntów leśnych: 494,9325 ha

Beneficjentowi - Powiatowi Hajnowskiemu, na realizację operacji, została przyznana pomoc w wysokości:  7 869 802,49 zł, w tym:

 • koszty prac scaleniowych: 2 032 692,04 zł.,
 • koszty zagospodarowania poscaleniowego: 5 837 110,45 zł.

Proces scaleń gruntów „od kuchni” – czym jest i czemu służy?

Scalania gruntów są istotne z punktu widzenia gospodarki powiatu, zważywszy, że użytki rolne stanowią ok. 39 % jego powierzchni.  Scalenia wpływają na eliminacje niekorzystnego zjawiska, jakim jest duże rozdrobnienie użytków rolnych a które charakteryzujące nasz powiat. W wyniku zmniejszania liczby działek ewidencyjnych uzyskuje się poprawę efektywności gospodarowania poprzez zmniejszenie kosztów transportu oraz ułatwienie mechanizacji upraw polowych, jednocześnie zapewniając każdej z poscaleniowych działek ewidencyjnych dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej – tłumaczy Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Te wszystkie działania mają na celu polepszenie warunków pracy rolników. Sprawniejszy dojazd do pól i łąk to oszczędność czasu, ale także zmniejszenie kosztów transportu. Nowe drogi dojazdowe są też bardziej przyjazne dla nowoczesnego sprzętu, którym nasi gospodarze dysponują – mówiła podczas uroczystości Wiesława Burnos, odpowiedzialna w zarządzie województwa m.in. za prace geodezyjne.  

Prace scaleniowe realizowane są w celu:

 • poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych, oraz gruntów leśnych,
 • zmniejszenia ilości działek ewidencyjnych w poszczególnych gospodarstwach rolnych i likwidacji szachownicy działek,
 • dostosowania granic działek do systemu urządzeń melioracji wodnych oraz rzeźby terenu, likwidacji współwłasności i wspólnot gruntowych, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowanie na rynek, a także zróżnicowanie produkcji rolnej.

Prace poscaleniowe na obiekcie Tarnopol – Powiat Hajnowski modernizuje drogi dojazdowe do pól

Ważnym procesem na gruncie projektów scaleniowych są również prace związane z zagospodarowaniem poscaleniowym, w ramach których, dokonuje się modernizacji dróg wraz z elementami infrastruktury drogowej, tj. rowami, zjazdami i przepustami drogowymi.
Na obiekcie Tarnopol w 2021 r. w pierwszym etapie prac dokonano modernizacji odcinków dróg o łącznej długości 5,06 km:

 1. Droga nr 155638B (odcinek 1A), w ramach prac przygotowano nawierzchnię poprzez czterokrotne powierzchniowe utrwalenie na długości1 387,60 m.;
 2. Droga nr 155644B (odcinek 1B), w ramach prac przygotowano nawierzchnię poprzez czterokrotne powierzchniowe utrwalenie na długości 450,90 m.;
 3.  Droga nr 107095B (odcinek 2), w ramach prac przygotowano nawierzchnię poprzez czterokrotne powierzchniowe utrwalenie na długości 652,65 m.;
 4. Droga nr 155620B (odcinek 3), w ramach prac przygotowano nawierzchnię poprzez czterokrotne powierzchniowe utrwalenie na długości 405,19 m.;
 5. Doga nr 155645B (odcinek 5), w ramach prac przygotowano nawierzchnię poprzez czterokrotne powierzchniowe utrwalenie na długości 760,20 m.;
 6. Droga gminna nr 107100B (odcinek 4) , w ramach prac przygotowano nawierzchnię z mieszanki niewiązanej kruszywem na długości 1 405,48 m.

Inwestor – Powiat Hajnowski, na realizację wyżej wymienionych prac poscaleniowych na obiekcie Tarnopol pozyskał  4,7 mln zł. Na tym nie koniec - opracowane zostały nowe projekty na drogi o łącznej długości: 7,58 km, przygotowane do realizacji w przyszłości.

Inne projekty scaleniowe realizowane przez samorząd powiatu

Realizacja projektu „Scalenia gruntów wraz zagospodarowaniem poscaleniowym  obiektu „Tarnopol” to jedno z czterech postępowań scaleniowych, w jakie zaangażował się samorząd celem poprawy struktury obszarów gospodarstw rolnych. W Powiecie Hajnowskim trwa realizacja czterech, wieloletnich projektów scaleniowych o łącznej wartości ponad 51,6 mln zł.

Równolegle, wraz z obiektem „Tarnopol”, samorząd realizował prace scaleniowe na obiekcie „Kotłówka” w gminie Narew. W ramach tego projektu, w grudniu br. zostanie odebrane  3,56 km dróg wykonanych w ramach prac poscaleniowych, a na kolejne zostały przygotowane projekty. Przygotowania do prac poscaleniowych trwają na obiekcie „Eliaszuki i inne” - gmina Narewka:  po zakończeniu i rozliczeniu w 2021 r. I etapu prac scaleniowych na obiekcie „Eliaszuki i inne” rozpoczynamy II etap – zagospodarowanie poscaleniowe. Aktualnie jesteśmy na etapie przygotowania przetargu na dokumentację projektową. Z kolei na obiekcie „Dubicze – Istok”  trwają prace scaleniowe, których zakończenie przewidziane jest do 30.11.2022.

Intensywność prac poscaleniowych i związana z nimi modernizacja dróg będzie zależała od pozyskanych środków finansowych. Podczas uroczystego otwarcia pierwszego etapu prac poscaleniowyc w Narewce, Członek Zarządu Wiesława Burnos zadeklarowała dodatkowe środki na projekty scaleniowe w Powiecie Hajnowskim.

Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko składa podziękowania Zarządowi Województwa Podlaskiego – w szczególności Panu Marszałkowi Arturowi Kosickiemu oraz Pani Wiesławie Burnos za wsparcie Powiatu Hajnowskiego w realizacji projektów scaleniowych, ponadto – Radnemu Wojewódzkiemu Mikołajowi Janowskiemu, pracownikom Wojewódzkiego Biura Geodezji, samorządowcom z gminy Narewka, radnym Powiatu Hajnowskiego, pracownikom Starostwa Powiatowego oraz mieszkańcom za merytoryczną współpracę.

Katarzyna Miszczuk
Konsultacje merytoryczna: Marzena Ostpaczuk

Zdjęcia (16)

{"register":{"columns":[]}}