W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o naborze wniosków: Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

09.11.2022

Starostwo Powiatowe w Hajnówce informuje o naborze wniosków w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Termin realizacji Programu zaplanowano od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.

Informacja -uniwersalna grafika wiadomości. Na niebieskim tle herb Powiatu Hajnowskiego oraz biały napis.

Cele Programu

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Adresaci Programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

  2. osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu, nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), inne usługi finansowane ze środków Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

Osobie, której zostanie przyznana pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę w ramach Programu.

Osoby zainteresowane wsparciem mogą składać Kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 , której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu wraz z Kartą pomiaru niezależności funkcjonalnej stanowiącej załącznik nr 6 do Programu, którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce do godz. 12.00 dnia 10 listopada 2022 r.

Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać w PCPR w Hajnówce, tel. 856823642 lub na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

W załączeniu:

  1. Wzór Karty zgłoszenia
  2. Kartą pomiaru niezależności funkcjonalnej do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023
  3. Klauzula RODO

Materiały

Opieka wytchnieniowa - informacje na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
Karta zgłoszenia - opieka wytchnieniowa
karta.docx 0.03MB
Klauzula RODO
Klauzula​_RODO​_-​_opieka​_wytchnieniowa.DOCX 0.02MB
Załącznik nr 6
załącznik​_do​_informacji​_o​_opiecie​_wytchnieniowej.docx 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}