W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o naborze wniosków mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

30.12.2021

Tarcza Antykryzysowa

Informacja -uniwersalna grafika wiadomości. Na niebieskim tle herb Powiatu Hajnowskiego oraz biały napis.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce ogłasza nabór wniosków mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Wnioski o przyznanie dotacji mogą być składane od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 15 kwietnia 2022 r.
Dotacja udzielana jest na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia z uwzględnieniem przepisów art. 15zze4 ustawy, co oznacza, że ustawa reguluje kwestie dotyczące dotacji, które nie zostały ujęte w rozporządzeniu.

O dotację udzielaną na podstawie rozporządzenia mogą starać się mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy:

  • którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami zgodnymi z poniższą tabelą:

Lp.    Kod PKD    Nazwa kodu
1.    56.30.Z    Przygotowywanie i podawanie napojów
2.    93.29.A    Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
3.    93.29.Z    Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

  • których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w grudniu 2021 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., lub listopadzie 2021 r. Oznacza to, ze przedsiębiorca ma możliwość wykazania spadku przychodów jedynie w grudniu 2021 r., zaś miesiącem względem którego następuje porównanie przychodów może być luty 2020 r., lub wrzesień 2020 r, lub grudzień 2020 r., lub listopad 2021 r.
  • którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców nie mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 31 marca 2021 r.

Przedsiębiorcy uprawnieni do ubiegania się o dotację, to:

  1. posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy;
  2. rodzaj przeważający działalności gospodarczej oznaczonej według Polskiej;
  3. potwierdzenie, ze przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w grudniu 2021 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., lub listopadzie 2021 r.;
  4. niezawieszenie wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 31 marca 2021 r.;
  5. nienaruszenie ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.).Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jednym spośród kodów: 56.30.Z, 93.29.A, 93.29.Z, prowadzonej na dzień 31 marca 2021 r.;

Wniosek można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę: praca.gov.pi do powiatowego urzędu pracy właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Wniosek złożony w innej formie nie będzie rozpatrywany.

Wniosek musi być dokładnie i prawidłowo wypełniony i podpisany. Do wniosku należy dołączyć: egzemplarz umowy, wypełnioną Informację przedstawianą przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 oraz Klauzulę informacyjną.

W przypadku niewłaściwego wypełnienia lub niepodpisania wniosku albo braku, czy niewłaściwego wypełnienia jakiegokolwiek dokumentu z wymienionych powyżej załączników, wniosek zostanie rozpatrzony po ich uzupełnieniu lub poprawieniu. Dodatkowe informacje dotyczące wsparcia można uzyskać telefonicznie, nr tel. 856829613 lub 856829614.

{"register":{"columns":[]}}