W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o naborze wniosków - ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" edycja 2023

09.11.2022

Starostwo Powiatowe w Hajnówce informuje o naborze wniosków w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Informacja -uniwersalna grafika wiadomości. Na niebieskim tle herb Powiatu Hajnowskiego oraz biały napis.

Termin realizacji Programu zaplanowano od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej, jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, którego adresatami są n/w osoby:

• dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

• osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi do w/w wymienionych, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.).

Osoby zainteresowane wsparciem mogą składać zgłoszenia do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 , osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce do godz. 12.00 dnia 10 listopada 2022 r., lub telefonicznie: 856823642 

Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać w PCPR w Hajnówce, tel. 856823642 lub na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Materiały

Infromacja o naborze na stronie ministerstwa
Karta zgłoszenia do Programu
Karta​_.DOCX 0.04MB
Klauzula informacyjna
Klauzula​_informacyjna​_RODO​_w​_ramach​_Programu​_Asystent​_osobisty​_osoby​_niepełnosprawnej​_edycja​_2023.DOCX 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}