W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Hajnowskim w 2023

10.01.2023

Znalazłeś się w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w rozłożeniu długu na raty, w spłacie pożyczek „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, masz problemy z pracodawcą, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc lub masz inne problemy związane ze sprawami życia codziennego? Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego lub mediacji. Darmową pomoc uzyskasz także w punktach w Powiecie Hajnowskim.

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie. Porady prawne, mediacje, doradztwo obywatelskie. Na mapie powiatu zaznaczono miejscowości, w których znajdują się punkty: Narewka i Hajnówka.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

Hajnówka

  1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym nieodpłatnych porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Białymstoku oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku, na podstawie umów zawartych z Powiatem Hajnowskim – w budynku przy Marszałka Józefa Piłsudskiego 8 lok. 9 (dawna siedziba Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej przy przychodni HAJMED), 17-200 Hajnówka:
  • poniedziałek – wtorek w godz. od 8.00 do 12.00 – porad prawnych udzielają radcowie prawni,
  • środa – piątek w godz. od 8.00 do 12.00 – porad prawnych udzielają adwokaci,
  1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, którego prowadzenie Powiat Hajnowski powierzył Stowarzyszeniu SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu ul. Lwowska 11, wyłonionemu w otwartym konkursie ofert – w następujących lokalizacjach: w budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8 lok. 9, 17-200 Hajnówka:
  • poniedziałek – środa w godz. od 12.00 do 16.00 – porad udzielają adwokat oraz radca prawny,
  • piątek w godz. od 12.00 do 16.00 – porad udziela doradca obywatelski,

Narewka

  • Urząd Gminy w Narewce, 17-220 Narewka, ul. Białowieska 1: czwartek w godz. od 12.00 do 16.00 – porad udziela radca prawny.

Z nieodpłatnej mediacji można skorzystać:

  • w punkcie prowadzonym przez radców prawnych w każdy poniedziałek w godz. od 8.00 do 12.00,
  • w punkcie prowadzonym przez adwokatów w każdy czwartek w godz. od 8.00 do 12.00,
  • w punkcie prowadzonym przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA w każdy piątek w godz. od 12.00 do 16.00,

po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby i w indywidualnie ustalonym terminie.

Rodzaje pomocy

W zależności od potrzeb, możesz skorzystać z pomocy prawnika, doradcy, mediatora.

Prawnik udzieli nieodpłatnej pomocy prawnej i przygotuje projekt potrzebnego pisma – ale tylko w tych sprawach, które nie toczą się przed sądem. Jeżeli sprawa jest już w sądzie, w ramach nieodpłatnej pomocy możesz wnioskować o pomoc w sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych, ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego.

Do doradcy obywatelskiego świadczącego pomoc w zakresie poradnictwa obywatelskiego mogą zgłosić się np. osoby zadłużone po porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Doradca po zapoznaniu się z sytuacją zgłaszającego poinformuje o przysługujących prawach i obowiązkach, a biorąc pod uwagę indywidulaną sytuację osoby zgłaszającej się po pomoc, wesprze w samodzielnym rozwiązywaniu problemu poprzez opracowanie planu działania i pomoc w jego realizacji, skierowanie do instytucji lub placówek nieodpłatnej pomocy bądź zaproponuje mediację.

Jeżeli pozostajesz w sporze (z inną osobą, grupą osób lub instytucją, jak np. bank, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia itd.) a chciałbyś dojść do porozumienia – skorzystaj z nieodpłatnej mediacji. Rolą mediatora jest przeprowadzenie mediacji celem polubownego rozwiązania sporu. Uwaga: Z usługi nieodpłatnej mediacji wyłączone są mediacje prowadzone ze skierowania sądu oraz sprawy, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Jeśli nie jesteś pewien, który rodzaj oferowanej pomocy – mediacja, poradnictwo obywatelskie lub nieodpłatna pomoc prawna znajdzie zastosowanie do twojej sprawy – zgłoś się do naszych punktów po informacje! Z porad może skorzystać każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą – która złoży oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Zapisz się na wizytę!

Na wizytę można umówić się samodzielnie: elektronicznie za pośrednictwem systemu do zapisów  on – line (link u dołu) lub ustalić termin telefonicznie pod nr 85 682 48 36, osobiście w pok. nr 9 Starostwa Powiatowego w Hajnówce od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 – 15.30 lub pod adresem e-mail: sprawy.spoleczne@powiat.hajnowka.pl.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Katarzyna Miszczuk

Materiały

Link do zapisów
Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Hajnowskim
{"register":{"columns":[]}}