W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

„Nie wyrzucaj śmieci do lasu” – podsumowanie kampanii

05.10.2021

Z końcem września Starostwo Powiatowe w Hajnówce zakończyło kampanię „Nie wyrzucaj śmieci do lasu”. Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców.

Ulotki i magnesy rozłożone w Urzędzie

W ramach kampanii pracownicy Wydziałów: Organizacyjno – Administracyjnego oraz Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego opracowali informacje prasowe nt. sensu recyklingu, zasad segregacji oraz negatywnych skutków dzikich wysypisk śmieci - prawnych i przyrodniczych. Recyklingowe kompendium wiedzy zostało ujęte w tematycznej ulotce, do której dołączyliśmy magnes autorstwa pana Tomasza Samojlika. Przygotowane „zestawy na lodówkę” (na końcu ulotki informacyjnej wygospodarowaliśmy miejsce na notatki – harmonogram odbioru śmieci) rozeszły się w błyskawicznym tempie!

Powiatowe zestawy zostały przekazane zainteresowanym nauczycielom ze szkół podstawowych, do punktu informacji turystycznej w Hajnówce (biuro Lokalnej Organizacji Turystycznej Region Puszczy Białowieskiej), Centrum Turystyki i Promocji KRAINA ŻUBRA (Budy Leśne 1), Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Hajnowskiego Domu Kultury oraz do urzędów gmin.

Ponadto w ramach kampanii za pośrednictwem Facebook przygotowaliśmy Czytelnikom konkurs z nagrodami oraz wsparliśmy inicjatywę  gminy Hajnówka i stowarzyszenia „Borysówka – wieś drewniana”, współorganizujących spotkanie nt. segregacji odpadów. Pogadanka z udziałem pracowników PUK miała miejsce 26.09.2021 w ramach realizacji projektu „Eco dywanik – warsztat recyklingu z Borysem”.

Materiały edukacyjne cieszyły się tak dużym zainteresowaniem, że gdy chciałem odebrać swój zestaw, już ich nie było  – żartuje Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko, po chwili dodając – temat powstawania dzikich wysypisk śmieci był poruszany podczas jednego z posiedzeń komisji Rady Powiatu, to wówczas zrodził się pomysł zorganizowania społecznej akcji. Poprzez organizację kampanii z jednej strony chcieliśmy uzmysłowić, że zaśmiecanie przyrody jest nie tylko karygodne ale też karalne - sprawca podlega karze aresztu albo grzywny; z drugiej zaś – pokazać sens recyklingu na konkretnych przykładach. Prawidłowo segregując śmieci wspieramy polską gospodarkę oraz chronimy przyrodę. Cieszy nas zainteresowanie tematem ze strony mieszkańców, duży odzew pokazuje, że takie mikrodziałania mają sens. Poza wielkimi projektami inwestycyjnymi, chcemy także rozmawiać o tematach bliskich naszym mieszkańcom, promować wiedzę i edukację w tych obszarach życia społecznego, które zostały ustawowo przypisane samorządowi powiatu w ramach powierzonych nam zadań – tłumaczy Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Kampania „Nie wyrzucaj śmieci do lasu” została przygotowana w ramach realizacji „Programu Ochrony Środowiska na lata 2021 – 2024”. To kolejna kampania edukacyjna Powiatu Hajnowskiego – poprzednie dotyczyły zagadnień z zakresu praw konsumenta.
Katarzyna Miszczuk

{"register":{"columns":[]}}