W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Najlepsi uczniowie z hajnowskich szkół średnich ze stypendium od Rady Powiatu Hajnowskiego

19.10.2022

55 100,00 – to wartość tegorocznych świadczeń dla uczniów w ramach Funduszu im. Prof. Simony Kossak, ufundowanego przez Powiat Hajnowski. Decyzją Zarządu Powiatu 36 stypendystów z hajnowskich szkół średnich, dla których samorząd jest organem prowadzącym, otrzyma stypendium w łącznej kwocie 1500,00 zł (33 osoby)/1800,00 zł (2 osoby)/2000 zł (1 osoba) za rok szkolny 2022/2023

Pamiątkowe zdjęcie uczestników imprezy

Nauka to pokarm dla rozumu - twierdził Lew Tołstoj. To także klucz do sukcesu – wraz z kolejnymi tomami książkowej wiedzy, uzupełnianej o doświadczenie, młody człowiek sukcesywnie wydeptuje swoją ścieżkę kariery.

Wiedza to najcenniejsza wartość, która „pracuje” na osobisty rozwój, powodzenie zawodowe i materialne. Pracuje także na rozwój regionu – stąd wsparcie ambitnych, zdolnych mieszkańców to najważniejsze wyzwanie, jakie stoi przed samorządem. Od 2007 r. decyzją Rady Powiatu Hajnowskiego uczniowie powiatowych szkół (są to: Zespół Szkół Zawodowych, Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego, Zespół Szkół Ogólnokształcących), którzy osiągają wysokie wyniki w nauce oraz sukcesy na olimpiadach, mogą starać się o stypendium w ramach Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. prof. Simony Kossak. Ustanowienie Funduszu dyktowała troska o rozwój uzdolnionych uczniów szkół powiatowych, a także chęć uhonorowania zasług prof. Kossak dla naszego regionu.

Decyzją Zarządu Powiatu Hajnowskiego [Uchwała Nr 143/325/2022 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 8 września 2022 r., przyp. red.] stypendia zostały przyznane  7. uczniom I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie, 26. z II Liceum Ogólnokształcącemu z DNJB w Hajnówce oraz 3. z Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce.– mówi Wicestarosta Joanna Kojło.

Uroczysta ceremonia z udziałem uczniów, rodziców uczniów – abiturientów, dyrekcją hajnowskich szkół średnich i przedstawicielami powiatowych władz, odbyła się 18.10.2022 w II LO z DNJB w Hajnówce. Stypendium w wysokości 180 zł, 150 zł i 200 zł (w zależności od wyników w nauce, osiągnięć na niwie olimpijskiej, sportowej i artystycznej) przyznawane jest na czas trwania roku szkolnego, obejmującego 10 miesięcy. Głównym źródłem finansowania Powiatowego Funduszu Stypendialnego są środki budżetu powiatu. Fundusz ma jednak charakter otwarty: każdy, kto chciałby pomóc w realizacji marzeń uzdolnionych młodych ludzi może dokonać wpłaty na konto Funduszu im. prof. Simony Kossak: 54 1240 5211 1111 0000 4928 4061.

Od początku istnienia funduszu stypendialnego sięgającego 2007 r., wsparcie otrzymało 752 uczniów w kwocie 1,3 mln zł.

Utworzenie Funduszu i wspieranie kolejnych pokoleń to najlepsza inwestycja samorządu Powiatu Hajnowskiego. Nauka to klucz do przyszłego sukcesu zawodowego, źródło rozwoju każdego samorządu. Jestem dumny, że samorząd Powiatu Hajnowskiego w pewnym stopniu może przyczynić się do realizacji  marzeń i planów naszych uczniów. Zaszczytem była możliwość osobistego złożenia gratulacji oraz uściśnięcie dłoni młodym, ambitnym ludziom – puentuje Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Katarzyna Miszczuk

Zdjęcia (6)

{"register":{"columns":[]}}