W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nagroda za najwyższą jakość prac scaleniowych należy do Powiatu Hajnowskiego!

22.12.2021

Projekt „Scalanie gruntów” na obiekcie Eliaszuki i inne - gmina Narewka realizowany przez Powiat Hajnowski od 2018 r. zajął pierwsze miejsce w XLV Ogólnopolskim Konkursie Jakości Prac Scaleniowych organizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Projekt „Scalanie gruntów na obiekcie Eliaszuki i inne" laureatem XLV Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych

Główny Sąd Konkursowy po dokonanej ocenie nadesłanych projektów scaleń gruntów, wykonanych przez Biura Geodezji i Terenów Rolnych, postanowił przyznać pierwsze miejsce zespołowi geodetów Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku za wykonanie projektu scalenia gruntów – obiekt Eliaszuki i inne, gm. Narewka, pow. hajnowski, pow. obiektu: 2534,7719 ha

To kolejna nagroda dla naszego projektu - w 2019 r. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku zdobyło III miejsce za projekt scalenia gruntów obiektu „Kotłówka i inne” (gmina Narew, powiat hajnowski).  

Seminarium podsumowujące tegoroczną, XLV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych odbyło się w listopadzie 2021 r. w Wieliczce. Uroczyste podziękowania  miały miejsce podczas XXIV sesji Rady Powiatu Hajnowskiego 16 grudnia 2021 r.

Powiat Hajnowski od wielu lat współpracuje z Wojewódzkim Biurem Geodezji w zakresie realizacji scaleń gruntów. Współpraca rozpoczęła się w „starej” perspektywie PROW 2007-2014 od bardzo małego obiektu scaleniowego „Olchówka”, który liczył zaledwie 365 ha. Kolejna perspektywa [Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przyp. red.] pokazała Nam, że powiat jest w stanie realizować większą ilość scaleń gruntów o łącznej powierzchni ponad 6 tys. ha. Współpraca z Powiatem Hajnowskim przebiega bardzo pomyślnie, świadczy o tym nagroda, którą wspólnie otrzymaliśmy od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W konkursie biorą udział projekty scaleń gruntów i założeń do projektów scalenia z całej Polski. Biur jest 13, konkurencja jest bardzo duża. Pierwsze miejsce to ogromne wyróżnienie, ponieważ pierwszy raz w historii Wojewódzkiego Biura Geodezji zajęliśmy tak wysoką notę – podkreśliła zaproszona na XXIV sesję Rady Powiatu Magdalena Borowska Dyrektor Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku.

Tegoroczna nagroda to nasz wspólny sukces – korzystając z okazji, chciałbym podziękować wszystkim stronom, zaangażowanym w realizację każdego z czterech projektów scaleniowych, aktualnie realizowanych przez powiat hajnowski: Członkom Zarządu Województwa Podlaskiego, Pani Dyrektor Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku i jej zespołowi, radnym powiatowym i gminnym, wójtom, pracownikom starostwa powiatowego, sołtysom i mieszkańcom. Scalenia gruntów to bardzo trudna tematyka, o ogromnym wysiłku administracyjnym i finansowym. Warto było podjać trud, bo są to jednocześnie działania służące rozwojowi podlaskiej wsi – mówi Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Scalenia gruntów to ważny proces z perspektywy gospodarki przestrzennej. Prace podjęte w ramach scaleń mają na celu poprawę  struktury  użytkowania gruntów i rozłogu gospodarstw, osiągniętego poprzez m.in.:

  • zaprojektowanie działek o regularnych kształtach zapewniających racjonalne użytkowanie,  
  • utworzenie większych powierzchniowo gospodarstw rolnych,
  • likwidację szachownicy gruntów,
  • likwidację wspólnot gruntowych,
  • zamianę działek pomiędzy uczestnikami scalenia,
  • obrót cywilno-prawny pomiędzy uczestnikami scalenia.  

Ważnym procesem na gruncie projektów scaleniowych są również prace związane z zagospodarowaniem poscaleniowym, w ramach których, dokonuje się modernizacji dróg wraz z elementami infrastruktury drogowej, tj. rowami, zjazdami i przepustami drogowymi.

Powiat Hajnowski realizuje aktualnie cztery projekty scaleniowe. Zaawansowane prace poscaleniowe trwają na  obiektach „Tarnopol” i „Kotłówka” – u schyłku 2021 r. odebrano pierwsze km dróg (w tym na obiekcie Tarnopol 3 grudnia 2021 z udziałem przedstawicieli samorządu Województwa Podlaskiego). Przygotowania do prac poscaleniowych trwają na obiekcie „Eliaszuki i inne” - gmina Narewka:  aktualnie jesteśmy na etapie przygotowania przetargu na dokumentację projektową. Z kolei na obiekcie „Dubicze – Istok”  trwają prace scaleniowe, których zakończenie przewidziane jest do 30.11.2022.
Całkowita wartość projektów scaleniowych to ponad 51,6 mln zł.

Katarzyna Miszczuk

 

{"register":{"columns":[]}}