W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nabór do Centrum Integracji Społecznej

04.08.2021

2,5 mln na realizację projektu Centrum Integracji Społecznej w Powiecie Hajnowskim

Logotypy projektu: ikona Fundusze Europejskie, Województwo Podlaskie, flaga Unii Europejskiej, nazwa projektu

Centrum Integracji Społecznej to  "forma reintegracji społecznej i pracy socjalnej powiązana z doradztwem zawodowym mająca na celu skuteczne zorganizowanie działań o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym" – tyle z definicji, bo dla 39 uczestników CIS i ich rodzin to prostu szansa na lepsze życie.

Uczestnictwo w CIS ma na celu rehabilitację społeczną i zawodową – praca wykonana z uczestnikiem w ramach zajęć w CIS ma wesprzeć go w dążeniu do poprawy warunków życiowych a także umożliwić powrót na rynek pracy – tłumaczy Wicestarosta Joanna Kojło, od początku zaangażowana w rozwój CIS w regionie.

CIS w Powiecie Hajnowskim to jedna z wielu tego typu placówek w Województwie, powołana  w 2019 r. w ramach projektu „Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”. Liderem przedsięwzięcia jest miasto Łomża, partnerami w naszym regionie - Starostwo Powiatowe w Hajnówce, Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych oraz Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce (na poziomie województwa, w projekt zaangażowane są powiaty łomżyński, siemiatycki, zambrowski, wysokomazowiecki, koleński i gmina Boćki). Z pomocy CIS mogą skorzystać osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostające bez zatrudnienia w tym m.in. osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej. Kluczowymi celami, dla których powołano Centra Integracji Społecznej w Województwie Podlaskim jest podniesienie kompetencji w obszarze społecznym i zawodowym.

Po pierwsze – rehabilitacja społeczna

Praca w CIS przebiega dwuetapowo - uczestnicy CIS zaczynają od zajęć aktywizacji społecznej; biorą udział w indywidualnych i grupowych warsztatach umiejętności społecznych oraz treningach rozwoju osobistego pod opieką psychoterapeutów, socjoterapeutów i doradców zawodowych. Uczestnicy uczą się umiejętności negocjacyjnych, skutecznej komunikacji, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów – w sytuacjach osobistych i zawodowych. Dla osób borykających się z uzależnieniem lub/i z problemami wynikającymi z aktualnej sytuacji życiowej, przewidziano wsparcie psychologiczne i pomoc – wystarczy odważyć się i postawić ten pierwszy krok – zgłosić się do CIS. Sekret skuteczności CIS kryje się w indywidualnym podejściu do uczestnika – bowiem dla każdego z nich opracowany jest indywidualny program wsparcia w oparciu o diagnozę sytuacji życiowej danej osoby, jej potencjału i potrzeb. Przy wsparciu terapeutów pokonują swoje słabości, nabywają umiejętności, przydatne w życiu społecznym i zawodowym.  

Po drugie – rehabilitacja zawodowa

Kolejnym krokiem jest rehabilitacja zawodowa obejmująca naukę praktycznych umiejętności jak nauka pisana CV, kurs przedsiębiorczości oraz kursy zawodowe, które zakończą się egzaminem w Cechu Rzemiosł Rożnych w Hajnówce, a kursanci otrzymają certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje. Uczestnicy w stawianiu pierwszych kroków w nowych realiach już nie są sami, bo otrzymają i wsparcie, i realną pomoc

Praca w CIS się opłaca

Zajęcia w CIS odbywają się codziennie 5 dni w tygodniu, wyłącznie dla uczestników CIS w powiecie hajnowskim przewidziano dodatkowe formy wsparcia: świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, ubezpieczenie NNW, jeden ciepły posiłek dziennie przez okres pobytu w CIS, dojazd do CIS, materiały szkoleniowe, badania lekarskie, szkolenie BHP, ubrania ochronne.
Pomocą objęci są również członkowie rodziny uczestnika – dla dzieci i osób dorosłych przewidziano zajęcia z animatorami i streetworkerami, w tym warsztaty artystyczne czy organizacja wycieczek.

O skuteczności CIS świadczą postępy uczestników: grupa z drugiego naboru kończy kursy zawodowe: ogólnobudowlany i magazynier z obsługą wózka widłowego i kasy fiskalnej oraz gastronomiczny, przed uczestnikami egzamin potwierdzający kwalifikacje. Grupa z trzeciego naboru realizuje program pracy ze specjalistami, a na przełomie września/października ruszają kursy: ogólnobudowlany, gastronomiczny oraz opiekun osób starszych.

Całkowita wartość projektu, w ramach którego funkcjonuje hajnowski CIS to ponad 25 mln zł, z czego dofinansowanie w ramach RPO wynosi blisko 20 mln zł. Środki zostaną rozdysponowane na potrzeby tworzenia i funkcjonowania CIS w regionach partnerskich: w ramach realizacji projektu do Powiatu Hajnowskiego trafi ponad 2,5 mln zł. Projekt będzie realizowany do 31.03.2022 r. Formularze rekrutacyjne można składać od 02.08.2021. Dokumenty rekrutacyjne do pobrania: w siedzibie MOPS Hajnówka, Powiatowym Urzędzie Pracy w Hajnówce, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce, Centrum Integracji Społecznej w Hajnówce, ul. 3 Maja 42, 17-200 Hajnówka. Dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie: MOPS w Hajnówce, PUP w Hajnówce. PCPR w Hajnówce, CIS w Hajnówce. Kontakt: CIS HAJNÓWKA, ul. 3 Maja 42 (budynek Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej) 17-200 Hajnówka, 729 888 753.
Zdecyduj się na pierwszy krok ku zmianie i aplikuj do CIS!
Katarzyna Miszczuk

Informacje o rekrutacji

Starostwo Powiatowe w Hajnówce ogłasza nabór uczestników do projektu pn. „Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej
województwa podlaskiego”.

 • Lider projektu: Miasto Łomża
 • Partner: Starostwo Powiatowe w Hajnówce
 • Partner: Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych
 • Partner: Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce
 • Okres realizacji projektu: 01.04.2019 - 31.03.2022

Uczestnikiem projektu może być: osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (art. l ust.2 ustawy z dnia 13.06.2003 o zatrudnieniu socjalnym) pozostająca bez zatrudnienia w tym m.in. osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej.

Rozpoczęcie III naboru w ramach rekrutacji uczestników do projektu.
Formularze rekrutacyjne można składać od 02.08.2021 r.

Uczestnikom projektu oferujemy:

 • spotkania z psychologiem, terapeutą, socjoterapeutą,
 • warsztaty rozwoju osobistego,
 • szkolenie zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym,
 • kurs przedsiębiorczości,
 • spotkania z doradcą zawodowym oraz pośrednikiem pracy,
 • wyjazdy/wizyty w ramach działań środowiskowych np. wyjścia do kina/teatru/galerii, warsztaty.

Dodatkowe formy wsparcia (wyłącznie dla uczestników CIS w powiecie hajnowskim): świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, ubezpieczenie NNW, jeden ciepły posiłek dziennie przez okres pobytu w CIS, dojazd do CIS, materiały szkoleniowe, badania lekarskie, szkolenie BHP, ubrania ochronne.
Dokumenty rekrutacyjne do pobrania: w siedzibie MOPS Hajnówka, Powiatowym Urzędzie Pracy w Hajnówce, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce, Centrum Integracji Społecznej w Hajnówce, ul. 3maja 42, 17-200 Hajnówka oraz na stronie : www.fir.org.pl.
Dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie: MOPS w Hajnówce, PUP w Hajnówce. PCPR w Hajnówce, CIS w Hajnówce
Kontakt: CIS HAJNÓWKA, ul. 3 Maja 42 (budynek Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej) 17-200 Hajnówka, 729 888 753

 

Materiały

Strona Centrum Integracji Społecznej
{"register":{"columns":[]}}