W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Kontakt do Wydziałów

Skontaktuj się z nami!

Wydział Organizacyjno-  Administracyjny

Nazwisko: ROLA
Imię: DANUTA
Stanowisko: NACZELNIK WYDZIAŁU - Sekretarz Powiatu
e-mail: sekretarz@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 48 37
Pokój: 17

Nazwisko: PIETRUCZUK
Imię: WŁODZIMIERZ
Stanowisko: ZASTĘPCA NACZELNIKA
e-mail: wpietruczuk@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 30 47
Pokój: 8

Nazwisko: KIĘDYŚ
Imię: JOANNA
Stanowisko: sekretarka
Kompetencje: Obsługa sekretariatu
e-mail: sekretariat@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 27 18, 682 93 70
Pokój: 19

Nazwisko: BOROWIK
Imię: BOŻENA
Stanowisko: inspektor
Kompetencje: Inspektor ds. pracowniczych, szkoleń i bhp
e-mail: kadry@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 33 71
Pokój: 22

Nazwisko: SZYMANIUK
Imię: SAMUEL
Stanowisko: Główny specjalista
Kompetencje: Główny specjalista ds. administracyjno - gospodarczych, zarządzania kryzysowego
e-mail: sszymaniuk@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 51 63
Pokój: 4/1                                           

Nazwisko: ŁAWNICKA
Imię: EWA
Stanowisko: inspektor
e-mail: elawnicka@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 33 71
Pokój: 22

Kompetencje i zadania Wydziału:

 • Zapewnienie właściwej organizacji pracy oraz sprawnego i prawidłowego funkcjonowania Starostwa,
 • Prowadzenie kancelarii i obsługa sekretariatu Starosty, zapewnienie właściwej informacji w Starostwie,
 • Prowadzenie spraw pracowniczych, socjalnych, szkoleń, bhp oraz p.poż,
 • Prowadzenie archiwum zakładowego, Administrowanie budynkiem Starostwa i lokalami powiatu,
 • Współdziałanie z PUP w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu,
 • Realizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Wydział Informatyczny

Nazwisko: OLESZOW
Imię: ALEKSANDER
Stanowisko: Naczelnik Wydziału
Telefon: (85) 682 51 55
Pokój: 28

Nazwisko: KONDRATIUK
Imię: IGOR
Stanowisko: informatyk
e-mail: informatyk@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682-51-63
Pokój: 4

Nazwisko: MISZCZUK
Imię: KATARZYNA
Stanowisko: inspektor, koordynator dostępności

redakcja Gazety Hajnowskiej, Administrator BIP, Administrator strony www, administrator Facebook powiatu
e-mail: redakcja@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682-51-63
Pokój: 4

Wydział Finansowo - Budżetowy

Nazwisko: MAJEWSKA
Imię: Aniela
Stanowisko: Skarbnik Powiatu -NACZELNIK WYDZIAŁU
e-mail:
amajewska@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 51 31, 682 93 74
Pokój: 3a

Nazwisko: NIKONIUK
Imię: ANDRZEJ
Stanowisko: główny ksiegowy
e-mail:
anikoniuk@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 48 33
Pokój: 3b

Nazwisko: NOWIK
Imię: ELWIRA
Stanowisko: inspektor
Telefon: (85) 682 48 33
Pokój: 3b

Nazwisko: ŚWIĘTOCHOWSKA
Imię: GRAŻYNA
Stanowisko: inspektor
e-mail:
gswietochowska@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 48 32
Pokój: 3c

Nazwisko: SOCHACKA
Imię: ŁUCJA
Stanowisko: inspektor ds. naliczania płac i rozliczeń z ZUS
e-mail:
lsochacka@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 48 32
Pokój: 3c

Nazwisko: KARPIUK
Imię: IRENA
Stanowisko: podinspektor
e-mail:
ikarpiuk@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 48 33
Pokój: 3c

Do zakresu działania Wydziału Finansowo - Budżetowego należy:

 • Zapewnienie obsługi finansowo księgowej Starostwa,
 • Organizacja i nadzór prawidłowości prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne powiatu,
 • Sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań budżetowych, Opracowywanie projektu budżetu powiatu oraz dokonywanie analiz wykonania budżetu,
 • Nadzorowanie prawidłowości opracowania i zatwierdzenia planów finansowych jednostek powiatowych,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu,
 • Prowadzenie ewidencji i windykacja należności powiatu i Skarbu Państwa,
 • Prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania podzielonych środków,
 • Prowadzenie dokumentacji płacowej i swiadczeń z ubezpieczenia społecznego,
 • Prowadzenie obsługi kasowej Starostwa,
 • Obsługa Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • Obsługa pożyczek i kredytów zaciągniętych przez powiat hajnowski,
 • Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • Współdziałanie z bankami, Urzędem Skarbowym i ZUS,
 • Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,
 • Przygotowania instrukcji dotyczącej przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
 • Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania
 • Prowadzenie obsługi finansowej gospodarstwa pomocniczego - Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 • Sprawowanie kontroli finansowej
Wydział Spraw Społecznych

Nazwisko: Łukasik
Imię: Nina
Stanowisko: Naczelnik Wydziału
e-mail: nlukasik@powiat.hajnowka.pl
telefon:85 682 56 61, 85 682 93 76
Pokój: 8

Nazwisko:  SZWARC
Imię: BOŻENA
Stanowisko: główny specjalista ds. kultury, kultury fizycznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi
e-mail: bszwarc@powiat.hajnowka.pl
telefon: (85) 682 48 36
Pokój: 9

Nazwisko: SIEROCKA
Imię: MAGDALENA
Stanowisko: główny specjalista ds. edukacji
e-mail: oswiata@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 48 36
Pokój: 9

Nazwisko: ŁUGOWOJ
Imię: DANUTA
Stanowisko: Inspektor Zdrowia
e-mail: dlugowoj@powiat.hajnowka.pl
telefon: (85) 682 30 45
Pokój: 21

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Nazwisko: Andrzejuk
Imię: KATARZYNA
Stanowisko: NACZELNIK WYDZIAŁU
e-mail: kandrzejuk@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 53 70
Pokój: 24

Nazwisko: PAWLUCZUK
Imię: MARTA
Stanowisko: podinspektor
e-mail: mzienczuk@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 30 50
Pokój: 24

Nazwisko: POLAK
Imię: JULIA
Stanowisko: inspektor
e-mail: jpolak@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 30 50
Pokój: 24

Nazwisko: CIEŚLIK
Imię:  EWA
Stanowisko: ZASTĘPCA NACZELNIKA
e-mail: ecieslik@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 50 19
Pokój: 10

Nazwisko:  SAKOWSKA
Imię: MAŁGORZATA
Stanowisko: inspektor
Kompetencje: Prowadzi sprawy z zakresu przepisów: o ochronie przyrody; o łowiectwie; o lasach;
e-mail: msakowska@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 50 19
Pokój: 10

Nazwisko:  MARTYNIUK
Imię: ANNA
Stanowisko: inspektor
Kompetencje: Prowadzi sprawy z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa geologicznego i górniczego;
e-mail: amartyniuk@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 50 19
Pokój: 10

Wydział Geodezji Katastru i Nieruchomości

Nazwisko: LESZCZYŃSKA
Imię: HALINA
Stanowisko: NACZELNIK WYDZIAŁU- Geodeta Powiatowy
Telefon: (85) 682 20 29,e-mail: hleszczynska@powiat.hajnowka.pl
Pokój: 23

Nazwisko: OSTAPCZUK
Imię: MARZENA
Stanowisko: ZASTĘPCA NACZLNIKA WYDZIAŁU
Telefon: (85) 682 31 70, e-mail: mostapczuk@powiat.hajnowka.pl
Pokój: 29

Nazwisko: MIELNIK
Imię: EWELINA
Stanowisko: podinspektor

Kompetencje: gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa
Telefon: (85) 682 20 29
email: emielnik@powiat.hajnowka.pl
Pokój: 23

Nazwisko: ZABROCKA
Imię: KATARZYNA
Stanowisko: inspektor
Kompetencje: Ewidencja gruntów miasta Hajnówka
e-mail: kzabrocka@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 62 66
Pokój: 29

Nazwisko: SAWCZUK
Imię: ANNA
Stanowisko: inspektor
Kompetencje: Ewidencja gruntów miasta Hajnówka; wspólnoty gruntowej,nadawanie na własność działek pod budynkami i działek dożywotniego użytkowania
e-mail: asawczuk@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 62 66
Pokój: 29

Nazwisko: PANFILUK
Imię: ADAM
Stanowisko: inspektor
Kompetencje: klasyfikacja gruntów, scalanie i wymiana gruntów, gospodarka nieruchomościami powiatu
e-mail: apanfiluk@powiat.hajnowka.pl
Telefon: 85 682 31 70
Pokój: 29

Nazwisko: Kraśko
Imię: Anna
Stanowisko:
Kompetencje: Ewidencja gruntów gm. Czyże i Narewka
e-mail: akrasko@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 60 89
Pokój: 30

Nazwisko: Skiepko
Imię: Justyna
Stanowisko:
Kompetencje: Ewidencja gruntów gm. Białowieża i Narew
e-mail: jskiepko@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 60 89
Pokój: 30

Nazwisko: JAŃCZUK
Imię: NINA
Stanowisko: inspektor
Kompetencje: Ewidencja gruntów m. Kleszczele, gmina Czeremcha, Kleszczele
e-mail: njanczuk@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 63 58
Pokój: 31

Nazwisko: PARFIENIUK
Imię: KATARZYNA
Stanowisko: podinspektor
Kompetencje: Ewidencja gruntów gm. Hajnówka i Dubicze Cerkiewne
e-mail: kparfieniuk@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 63 58
Pokój: 31

Nazwisko: BURA
Imię: RENATA
Stanowisko: geodeta
Kompetencje: mapa zasadnicza
e-mail: rbura@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 31 94
Pokój: 28

Nazwisko: KIERDELEWICZ
Imię: IRENA
Stanowisko: inspektor
Kompetencje: ochrona gruntów rolnych, rekultywacja gruntów, uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacja celu publicznego
e-mail: ikierdelewicz@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 31 80
Pokój: 28

Nazwisko: ANTOWSKA
Imię: JOLANTA
Stanowisko: inspektor
Kompetencje: obsługa geodetów, narady koordynacyjne
e-mail: jantowska@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 31 80
Pokój: 28

Nazwisko: PRZYBYLSKA
Imię: EDYTA
Kompetencje: sprzedaż kopii map
Telefon: (85) 682 51 55
e-mail: mapy@powiat.hajnowka.pl

Nazwisko: PILUCIK
Imię: MONIKA
Kompetencje: cyfryzacja zasobu geodezyjnego
Telefon: (85) 682 51 55
e-mail: mapy@powiat.hajnowka.pl
Pokój: 28

Wydział Komunikacji i Dróg

Nazwisko: TICHONIUK
Imię: WIESŁAW
Stanowisko: NACZELNIK WYDZIAŁU
mailto: komunikacja@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 46 15
Pokój: 1

Nazwisko: BIEGLUK
Imię: IWONA
Stanowisko: Zastępca Naczelnika
Kompetencje: rejestracja pojazdów
e-mail: ibiegluk@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 21 39
Pokój: 2

Nazwisko: ACKIEWICZ
Imię: MARTA
Stanowisko: podinspektor
Kompetencje: wydawanie praw jazdy, wydawanie zezwoleń na reguralne przewozy osób
Telefon: (85) 682-41-34
email: mackiewicz@powiat.hajnowka.pl
Pokój: 5

Nazwisko: KOJŁO
Imię: EWA
Stanowisko: inspektor
Kompetencje: wydawanie praw jazdy,wydawanie międzynarodowych praw jazdy
Telefon: (85) 682-41-34
email: ekojlo@powiat.hajnowka.pl
Pokój: 5

Nazwisko: WIEREMCZUK
Imię: BEATA
Stanowisko: inspektor
Kompetencje: rejestracja pojazdów
Telefon: (85) 682 21 39
email: bwieremczuk@powiat.hajnowka.pl
Pokój: 2

Nazwisko: KARPIUK
Imię: JOLANTA
Stanowisko: inspektor
Kompetencje: rejestracja pojazdów
Telefon: (85) 682-21-39
email: jkarpiuk@powiat.hajnowka.pl
Pokój: 2

Nazwisko:  KOŁOMYCKA
Imię: ANNA
Stanowisko: Samodzielny referent
Kompetencje: wydawanie dowodów rejstracyjnych, rejestracja pojazdów, przyjmowanie zgłoszeń zbycia/nabycia pojazdu, dopisane współwłaściciela pojazdu
Telefon: (85) 682-61-35
email: akolomycka@powiat.hajnowka.pl
Pokój: 6

Nazwisko: DMITRUK
Imię: JOLANTA
Stanowisko: podinspektor
Kompetencje:  wydawanie praw jazdy, wydawanie jednostkom zezwoleń na prowadzenie szkoleń kandydatów na kierowców, wydanie zezwolenia na przewozy regularne, wydawanie licencji na krajowy transport drogowy w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wpis w rejestrze przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, wydanie uprawnień diagnosty, wpis do rejestru OSK, ewidencja instruktorów nauki jazdy, wydawanie licencji
Telefon: (85) 682 41 34
email: jdmitruk@powiat.hajnowka.pl
Pokój: 5

Wnioski przyjmowane są w godzinach 07.30-14.30

Wydział Promocji i Rozwoju

Wydział Promocji i Rozwoju mieści się w Centrum Turystyki i Promocji „Kraina Żubra”, Budy Leśne 1A, 17-200 Hajnówka

Nazwisko: PIETROCZUK
Imię: WALENTYNA
Stanowisko: Naczelnik Wydziału
e-mail: promocja@powiat.hajnowka.pl, wpietroczuk@powiat.hajnowka.pl
Telefon:  85682 51 99

Nazwisko: LEWCZUK
Imię: LUCYNA
Stanowisko: główny specjalista
Kompetencje: Sprawy dotyczące polityki regionalnej

Centrum Energii Odnawialnej, 3 Maja 25 a, 17-200 Hajnówka
e-mail: lucyna.lewczuk@powiat.hajnowka.pl
Telefon:  +48 85 682 21 69

Nazwisko: SACZKO
Imię: ADRIANNA
Stanowisko: podinspektor
e-mail: asaczko@powiat.hajnowka.pl
Telefon:  85682 51 99

Nazwisko: ŁAPIŃSKA -CHOMICKA
Imię: AGNIESZKA
Stanowisko: inspektor
Kompetencje: Sprawy dotyczące promocji i turystyki
e-mail: a.lapinska@powiat.hajnowka.pl
Telefon:  85682 51 99

Nazwisko: BUDNIK
Imię: BARBARA
Stanowisko: podinspektor
Kompetencje: Sprawy dotyczące promocji i turystyki
e-mail: bbudnik@powiat.hajnowka.pl
Telefon:  85682 51 99

Centrum Turystyki i Promocji „Kraina Żubra”Budy Leśne 1, 17-230 Białowieża
tel. 85 682 30 46
e-mail:  krainazubra@powiat.hajnowka.pl

FB: https://pl-pl.facebook.com/krainzubra/

godz. otwarcia: w sezonie (26.04-30.09) poniedziałek-piątek 7:30-15:30; sobota 9-17; niedziela 9-15; poza sezonem poniedziałek-piątek 7:30-15:30

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Nazwisko: ŁUGOWOJ
Imię: DANUTA
Stanowisko: POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTA

rzecznik@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 30 45
Pokój: 21

Mieszkańcy Powiatu Hajnowskiego mogą zgłaszać się do Powiatowego Rzecznika Konsumentów osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od 7:30 - 15:30

Ważne informacje:

Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje swoje zadania na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2018 r. 798 tj.).

Powiatowy Rzecznik Konsumentów występuje do przedsiębiorcy dopiero po wyczerpaniu przez konsumenta drogi postępowania reklamacyjnego.

Rzecznik nie dysponuje środkami za pomocą których mógłby wymusić na przedsiębiorcy spełnienie roszczeń konsumenta. Rzecznik nie ma również kompetencji do przeprowadzania postępowania dowodowego (brak uprawnień kontrolnych oraz brak możliwości powołania rzeczoznawcy).

Jeśli przedsiębiorca odrzuci argumenty przedstawione przez rzecznika, konsumentowi – dla dalszego dochodzenia roszczeń – pozostaje droga sądowa.

Należy pamiętać, że prowadzona przez rzecznika mediacja nie przerywa biegu przedawnienia.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów rozpatruje wnioski w kolejności wpływu.

Uwaga! Powiatowy Rzecznik Konsumentów udziela pomocy tylko konsumentom. Zgodnie z art.22¹ kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Hajnówce udziela pomocy wyłącznie mieszkańcom powiatu hajnowskiego. Mieszkańcy innych miast/powiatów mogą uzyskać pomoc rzecznika konsumentów w swoim mieście/powiecie. Dane teleadresowe właściwego rzecznika należy ustalić w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta na terenie którego zamieszkuje konsument. Dane te można też znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl

Do zadań Rzecznika należy:

 • Bezpłatne poradnictwo i informacja prawna w zakresie ochrony interesów konsumentów.
 • Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
 • Wstępowanie za zgodą konsumentów do toczących się postępowań.
 • Wytaczanie powództw na rzecz ochrony zbiorowych interesów konsumentów.
 • Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcji Handlowej.
 • Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany prawa miejscowego.
 • Występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów.
 • Prowadzenie edukacji konsumenckiej.

Rzecznik ma kompetencje doradcze. Nie posiada żadnych uprawnień kontrolnych. Jest organem  który swoimi działaniami negocjacyjnymi, mediacyjnymi a czasami interwencyjnymi próbuje doprowadzić do kompromisu  pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

Rzecznik nie udziela pomocy prawnej podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą lub zawodową albowiem za konsumenta uważa się osobę fizyczną, która nabywa od przedsiębiorcy towar lub usługę ale w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego

Nazwisko: SZYMANIUK
Imię: SAMUEL
Stanowisko: Główny specjalista - stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i prowadzenia kancelarii tajnej.
sszymaniuk@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682-51-63, 500 266 342
Pokój: 4/1

Do zakresu działania należy:

 • Realizacja zadań z ustawy o stanie klęski żywiołowej:
 • podjęcie działań w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcie,
 • koordynacja zorganizowanej akcji społecznych na obszarze gmin znajdujących się w jednym powiecie,
 • powołanie Powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego oraz jego obsługa.
 • realizacja zadań z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej:
 • organizowanie doręczenia kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 • realizacja zadań z ustawy o ochronie przeciwpożarowej,
 • Opracowanie planu ochrony przeciwpowodziowej powiatu hajnowskiego.
 • Opracowanie Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
 • Obsługa organizacyjno - techniczna Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
Biuro Rady Powiatu Hajnowskiego

Nazwisko: MINIUK
Imię: VIOLETTA
Stanowisko: główny specjalista
Kompetencje:  główny specjalista ds. obsługi Rady Powiatu
e-mail:
biuro.rady@powiat.hajnowka.pl
Telefon: (85) 682 45 77
Pokój: 23

Kompetencje i zadania:

 • Zapewnienie obsługi Rady i Zarządu:
 • obsługa kancelaryjno - biurowa Rady i radnych;
 • organizacyjne przygotowanie posiedzeń i narad organów kolegialnych (Rady, Zarządu, Komisji stałych i nadzwyczajnych powoływanych przez Radę), opracowanie protokółów z obrad, ich uchwał, wniosków i opinii oraz przekazywanie odpowiednim organom do wykonania;
 • prowadzenie rejestru Uchwał organów Rady , wniosków i opinii komisji, interpelacji i zapytań radnych;
 • zapewnienie terminowego przygotowania materiałów dla potrzeb Rady i jej komisji oraz Zarządu przy współpracy z Naczelnikami Wydziałów;
 • organizowanie przyjęć obywateli w ramach skarg i wniosków przez Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących Rady oraz przekazywanie skarg do załatwienia wg kompetencji;
 • opracowywanie  okresowych informacji, ocen i analiz działalności Rady i jej organów wewnętrznych;
 • koordynowanie prac związanych z udzielaniem odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 • Nadzór nad wykonywaniem zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej w tym prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.
 • Prowadzenie prac związanych z ustawą o petycjach.
 • Wykonywanie zadań związanych z nadawaniem tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”.
 • Nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

 

{"register":{"columns":[]}}