W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Konferencja na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rzecz mieszkańców Powiatu

02.12.2021

To kolejna inicjatywa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce na rzecz przeciwdziałania pomocy

Widok z rzutnika ekranu: slajd wprowadzający do prezentacji. Na niebieskim tle napis "Konferencja przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 28.10.2021"

Tematem Konferencji skierowanej do przedstawicieli rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej z terenu powiatu hajnowskiego oraz instytucji współpracujących, Jednostek Pomocy Społecznej i Zespołów Interdyscyplinarnych było przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec dzieci i innych osób zależnych. Konferencja odbyła się dnia 28.10.2021 roku w Hajnowskim Domu Kultury w Hajnówce.

Pierwszy wykład pt.: „poMOC, a nie przeMOC” został wygłoszony przez przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku - Panią Marlenę Połowianiuk, młodszego aspiranta. Celem wykładu było zwiększenie świadomości potencjalnych odbiorców w kwestii zjawiska przemocy w rodzinie. Omówione zostały rodzaje przemocy (ekonomiczna, psychologiczna, fizyczna jak również zaniedbanie). Wykład poruszył wszystkich uczestników konferencji i uświadomił, iż każdy na różnych etapach życia może zetknąć się ze zjawiskiem przemocy.

Drugi wykład przedstawiła Pani Anna Kowalska, psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Hajnówce. Wykład pt.: „Umiejętność wychowywania dzieci krzywdzonych”, mówił o konsekwencjach stosowania różnych form przemocy wobec dzieci, począwszy od życia płodowego, przez dzieciństwo, adolescencję, aż do dorosłości. Pani psycholog opowiadała również o zniszczeniach w umyśle dziecka, jakie stwarza lęk, trauma czy brak akceptacji. Uwieńczeniem Konferencji był występ artystyczny uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowych w Hajnówce.

W konferencji uczestniczyło 60 osób, w tym: Pani Joanna Kojło Wicestarosta Hajnowski przedstawiciele rodzinnej (rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka) i instytucjonalnej (Dom Dziecka im. Haliny Kopalińskiej w Białowieży) pieczy zastępczej z powiatu hajnowskiego oraz instytucji współpracujących (Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Hajnówce, Warsztat Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy), jednostek pomocy społecznych (MOPS w Hajnówce, GOPS w Hajnówce, GOPS w Dubiczach Cerkiewnych, GOPS w Czyżach) i zespołów interdyscyplinarnych (Przedszkole Nr 1, Nr 2 i Nr 3 w Hajnówce, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Hajnówce), a także Koordynatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Pracownicy Socjalni i Dyrekcja PRCR w Hajnówce.

Najważniejszym aspektem konferencji było to, aby każdy z nas reagował na krzywdę drugiej osoby. Nikt nie powinien być obojętny.

W imieniu Pracowników i Dyrekcji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce, pragniemy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom za liczne przybycie, wkład i zaangażowanie w Konferencję. Szczególne podziękowania kierujemy do prelegentów Pani Anny Kowalskiej Psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Hajnówce i Pani Marleny Połowianiuk Podkomisarz Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Bez Państwa  udziału realizacja konferencji nie byłaby możliwa. Dziękujemy.

Poza wyrażeniem słów podziękowania, poniżej przedstawiamy galerię zdjęć z Konferencji oraz prezentacje prelegentów, zapraszając jednocześnie Państwa do udziału w naszych kolejnych przedsięwzięciach.

Kadra Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce, 2021 r.

Materiały

Przemoc - pozwól sobie pomóc
INFORMATOR przeciwdziałanie przemocy w rodzinie powiat hajnowski 2021

Zdjęcia (5)

{"register":{"columns":[]}}