W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Kolejne spotkanie promujące koncepcję e-rowerów w regionie

Rozwój koncepcji e-rowerów w regionie. 77 660 euro - wartość projektu

logotypy projektu MARA

Powiat Hajnowski kontynuuje realizację projektu MARA – Mobility and Accesibility in Rural Areas (Mobilność i dostępność na obszarach wiejskich) mającego na celu badanie możliwości wdrożenia innowacyjnych systemów transportu w państwach basenu Morza Bałtyckiego. W związku z powyższym w dniu 22 lipca 2021 r. ponownie zaprosiliśmy mieszkańców, przedstawicieli branży transportowej i turystycznej do rozmowy na temat opracowanej przez Powiat Hajnowski koncepcji wdrożenia w regonie e-rowerów.

W związku z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, spotkanie odbyło się online, z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Podczas dwugodzinnej rozmowy uczestnikom zaprezentowaliśmy efekty dwuletniej pracy tj. strategiczne założenia  budowy systemu e-rowerów w regionie. Podczas części warsztatowej wspólnie zastanowiliśmy się nad słabymi i mocnymi stronami tego modelu mobilności, a podczas dyskusji padło wiele trafnych argumentów dot. systematycznego poszerzenia i modernizacji infrastruktury rowerowej  - uczestnicy zwrócili uwagę na brak systemów miejskich rowerów w turystycznych miejscowościach, szczególnie w Hajnówce i Białowieży. Przy okazji Zespół MARA Powiat Hajnowski – Barbara Budnik i Katarzyna Miszczuk zaprezentowały uczestnikom zaplanowane i częściowo już realizowane działania samorządu powiatu w tym zakresie (w ramach realizacji projektów: Szlakiem bioróżnorodności Regionu Puszczy Białowieskiej i Doliny Narwi oraz Transgraniczne dziedzictwo Puszczy Białowieskiej). W trakcie rozmowy padło wiele ważnych argumentów dotyczących m.in. konieczności współpracy z branżą turystyczną i biznesem w ramach wdrożenia w przyszłości tego modelu innowacji (współpraca oparta o partnerstwo publiczno – prywatne) oraz podjęcia dodatkowych działań promujących turystykę rowerową, obejmującą swym zasięgiem cały region.

Ostatnie z trzech spotkań odbędzie się 13 sierpnia br., więcej informacji na stronie Powiatu Hajnowskiego.

Katarzyna Miszczuk

{"register":{"columns":[]}}