W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Kolejne drogi gminne w ramach scaleń oficjalnie otwarte

04.02.2022

3 lutego 2022 r. dokonano oficjalnego otwarcia dróg gminnych, urządzonych w ramach zagospodarowania poscaleniowego w zakresie przebudowy dróg dojazdowych do pól na obiekcie „Kotłówka”. To kolejne inwestycje zrealizowane w ramach projektów scaleniowych – dokładnie dwa miesiące temu, 3 grudnia 2021 podobna uroczystość odbyła się w gminie Narewka. Na obiekcie Tarnopol w 2021 r. w pierwszym etapie prac dokonano modernizacji odcinków dróg o łącznej długości 5,06 km.

4,1 mln zł
na przebudowę dróg gminnych w ramach prac poscaleniowych na obiekcie "Kotłówka", obejmujących wsie: Kotłówka, Koweła, Łopuchówka, gm. Narew
Beneficjent: Powiat Hajnowski

Tym razem beneficjent – samorząd Powiatu Hajnowskiego dokonał przebudowy dróg dojazdowych do pól na obiekcie scaleniowym "Kotłówka i inne" o łącznej długości ponad 3,5 km. Wartość inwestycji to ponad 4,1 mln zł. W efekcie gruntowe, piaszczyste drogi to już przeszłość – w ramach prac przygotowano nawierzchnię z betonu asfaltowego oraz wykonano roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych oraz elementy przepustów.

3 lutego 2021 obyło się podsumowanie przedsięwzięcia. Wzięła w nim udział Wiesława Burnos, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, nadzorująca prowadzące scalenia przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku, radny wojewódzki Mikołaj Janowski, dyrektor Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku Magdalena Borowska, przedstawiciele samorządu Powiatu: członkowie Zarządu Powiatu Hajnowskiego – Wicestarosta Joanna Kojło oraz Roman Ostapczuk, a także radny Mateusz Gutowski i Sekretarz Powiatu Danuta Rola, wójt gminy Narew Andrzej Pleskowicz oraz przedstawiciele firm i instytucji zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia.

Prace poscaleniowe na drogach gminnych na obiekcie „Kotłówka” zostały wykonane w ramach projektu "Scalanie gruntów w gminie Narew i gminie Narewka w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest przez powiat hajnowski od 2016 r.

Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym obiektu „Kotłówka i inne”: 834,1620 ha

  • w tym pow. gruntów rolnych: 740,0240 ha
  • pow. gruntów leśnych: 62,9158 ha

Operacja jest realizowana w miejscowościach: Kotłówka, Koweła, Łopuchówka, gm. Narew.

Inne projekty scaleniowe realizowane przez samorząd powiatu

Realizacja projektu „Scalenia gruntów wraz zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Kotłówka” to jedno z czterech postępowań scaleniowych, w jakie zaangażował się samorząd celem poprawy struktury obszarów gospodarstw rolnych. W Powiecie Hajnowskim trwa realizacja czterech, wieloletnich projektów scaleniowych o łącznej wartości ponad 51,6 mln zł.

Równolegle, wraz z obiektem „Kotłówka”, samorząd realizował prace scaleniowe na obiekcie „Tarnopol” w gminie Narewka. W ramach tego projektu w 2021 dokonano modernizacji odcinków dróg o łącznej długości 5,06 km w kwocie 4,7 mln zł. Przygotowania do prac poscaleniowych trwają na obiekcie „Eliaszuki i inne” - gmina Narewka:  po zakończeniu i rozliczeniu w 2021 r. I etapu prac scaleniowych na tym obiekcie, rozpoczynamy II etap – zagospodarowanie poscaleniowe. Aktualnie jesteśmy na etapie przygotowania przetargu na dokumentację projektową. Z kolei na obiekcie „Dubicze – Istok”  trwają prace scaleniowe, których zakończenie przewidziane jest do 30.11.2022.

Proces scaleń gruntów „od kuchni” – czym jest i czemu służy?

Scalania gruntów są istotne z punktu widzenia gospodarki powiatu, zważywszy, że użytki rolne stanowią ok. 39 % jego powierzchni.  Scalenia wpływają na eliminacje niekorzystnego zjawiska, jakim jest duże rozdrobnienie użytków rolnych a które charakteryzujące nasz powiat. W wyniku zmniejszania liczby działek ewidencyjnych uzyskuje się poprawę efektywności gospodarowania poprzez zmniejszenie kosztów transportu oraz ułatwienie mechanizacji upraw polowych, jednocześnie zapewniając każdej z poscaleniowych działek ewidencyjnych dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej – tłumaczy w rozmowie z redakcją Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Prace scaleniowe realizowane są w celu:

  • poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych, oraz gruntów leśnych,
  • zmniejszenia ilości działek ewidencyjnych w poszczególnych gospodarstwach rolnych i likwidacji szachownicy działek,
  • dostosowania granic działek do systemu urządzeń melioracji wodnych oraz rzeźby terenu, likwidacji współwłasności i wspólnot gruntowych, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowanie na rynek, a także zróżnicowanie produkcji rolnej.

Podczas uroczystego otwarcia dróg gminnych na obiekcie Kotłówka, samorządowcy podkreślali również znaczenie prac poscaleniowych, stanowiących realne wsparcie dla rozwoju regionu:

– Mamy zalane asfaltem ok. 4 km, to i dla gminy, i dla powiatu bardzo duża pomoc, bo nie musieliśmy ponosić kosztów własnych, były one zrobione ze środków scaleniowych – zaznaczył Roman Ostapczuk, radny powiatu hajnowskiego

– Dzięki temu rolnicy mają bardzo dobry dojazd do pól, a to z pewnością wpływa i na komfort pracy, i na jej efektywność – mówiła Joanna Kojło, wicestarosta powiatu hajnowskiego.

Głos zabrała także Pani Wiesława Burnos, członek Zarządu Województwa Podlaskiego:

– Jak ważne są scalenia, wszyscy samorządowcy doskonale wiedzą. Porządkują stan prawny gruntów, ułatwiają pracę rolnikom, ale przede wszystkim zapewniają ogromne pieniądze na prace poscaleniowe, czyli m.in. na drogi. W stosunku do budżetów gmin i powiatów to naprawdę duże wsparcie – mówiła Pani Wiesława Burnos  na uroczystym otwarciu. – Scalenia będą kontynuowane, będziemy pozyskiwać na ten cel pieniądze – dodała.

Pierwsze prace scaleniowe w Powiecie Hajnowskim miały miejsce jeszcze w poprzedniej perspektywie finansowej [PROW 2007-2014 przy. red.] – będąc wówczas Wicestarostą, w porozumieniu z ówczesnym Zarządem Powiatu ze Starostą Włodzimierzem Pietroczukiem na czele, zdecydowaliśmy o realizacji małego obiektu scaleniowego „Olchówka”, który liczył zaledwie 365 ha. Cieszę się, że zaprojektowana przez nas wizja rozwoju gospodarki przestrzennej powiatu jest kontynuowana a nawet się rozwinęła – dziś Powiat Hajnowski jest czołówce powiatów w województwie, skutecznie pozyskujących fundusze na kolejne scalenia. Nie osiadamy na laurach, przygotowujemy dokumentację do kolejnych projektów, by móc skorzystać ze środków finansowych w przyszłości – puentuje Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Katarzyna Miszczuk
Foto z uroczystości: Piotr Babulewicz UMWP
W tekście wykorzystano materiały prasowe Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku

Zdjęcia (6)

{"register":{"columns":[]}}