W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Kolejna inwestycja drogowa zakończona! Remont drogi powiatowej Nr 1646B ul. Lipowej w miejscowości Siemianówka

15.11.2022

W powiatowym inwestycyjnym kalendarzu odhaczmy kolejną, udaną realizację. Remont drogi powiatowej Nr 1646B ul. Lipowej w miejscowości Siemianówka na odcinku od skrzyżowania z ul. Szkolną do granicy miejscowości został oficjalnie zakończony.

Dyrektor Zarządu Dróg, Starosta Hajnowski, Wójt Gminy Narewka, Kierownik Działu Technicznego Zarządu Dróg Powiatowych oraz Naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg w trakcie odbioru drogi

Flaga i godło Polski

Roboty budowlane na drodze w ramach remontu polegały nawykonaniu nawierzchni jezdni o zmiennej szerokości metodą nakładki asfaltowej o grubości 4 cm (w miejscu istniejącej nawierzchni), chodników oraz zjazdów (w miejscu istniejących elementów), realizacji robót wykończeniowych i wymianie oznakowania pionowego. W efekcie remontowany odcinek drogi zmienił się nie do poznania! Mieszkańcy miejscowości Siemianówka a zwłaszcza zamieszkujący przy ul. Lipowej zyskali nową nawierzchnię, zjazdy do swoich posesji oraz chodnik – inwestycja znacząco podniosła poziom bezpieczeństwa na drodze. Ma również przełożenie na komfort jazdy oraz obsługę ruchu turystycznego – przez Siemianówkę biegnie ogólnopolski szlak Green Velo.

Remont wystartował z początkiem sierpnia br., został oficjalnie odebrany 14 listopada br. przy obecności Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, radnego wojewódzkiego Mikołaja Janowskiego, Starosty Hajnowskiego Andrzeja Skiepko, Wójta Gminy Narewka Jarosława Gołubowskiego, przedstawiciela Wykonawcy – przedsiębiorstwa MAKSBUD z Bielska Podlaskiego a także pracowników Zarządu Dróg Powiatowych oraz Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

Całkowita wartość remontu to 864 075,81, inwestor – samorząd Powiatu Hajnowskiego pozyskał na realizację zadania 339 664,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD), kolejne 300 tys. dołożyła Gmina Narewka.

Modernizacja istniejącej infrastruktury drogowej to ważny bodziec rozwoju regionu. Dzięki intensywnemu pozyskiwaniu funduszy mamy szansę zniwelować dotychczasowe braki w zakresie infrastruktury drogowej. Potrzeb jest wiele, w miarę środków budżetowych staramy się reagować i inwestować tam, gdzie jest to konieczne. Realizujemy nie tylko wielkie inwestycje - działania w ramach bieżącego utrzymania dróg, gdzie niwelowane są ubytki na drogach powiatowych, mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa. Jednocześnie VI kadencja Rady Powiatu jest rekordowa pod względem zrealizowanych inwestycji drogowych.  Sukcesywnie zmniejszamy komunikacyjne białe plamy – podkreśla Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Remont ul. Lipowej w Siemianówce to kolejna inwestycja, zrealizowana przez Powiat Hajnowski z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Tylko z tego instrumentu finansowego w VI kadencji Rady Powiatu zrealizowaliśmy dotąd 7 inwestycji o łącznej, całkowitej wartości ponad 16,5 mln zł, z czego 8 mln to efekt skutecznego pozyskania środków zewnętrznych -  uściśla Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, radny wojewódzki Mikołaj Janowski.

Szybki przegląd inwestycji z RFRD

Sprawdźmy. W latach 2019-2020, gdy Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg funkcjonował pod nazwą Funduszu Dróg Samorządowych, za pozyskane środki powiat zrealizował rozbudowę odcinka drogi powiatowej nr 1774B na odcinku granica powiatu w Miedwieżykach – droga krajowa, rozbudowę ulicy Pałacowej w Białowieży i remont drogi powiatowej nr 1628B w miejscowości Kutowa. W kolejnych latach – przebudowę drogi powiatowej nr 1481B na odcinku granica powiatu – Puchły – Trześcianka, remont drogi powiatowej nr 1779B na odcinku drogi krajowej nr 66 do ul. Topolowej w Czeremsze, a także rozpoczynającą się przebudowę ul. Górnej w ramach I etapu

A to nadal tylko fragment inwestycyjnej rzeczywistości. Na ten moment, w 2022 r. zmodernizowaliśmy 44 km dróg powiatowych. W historii powiatu to rekord  – podkreśla Mikołaj Janowski – Remont metodą nakładki asfaltowej to skuteczny sposób modernizacji dróg o niskim i umiarkowanym natężeniu ruchu. Remonty, które przeprowadziliśmy tą metodą posłużą mieszkańcom jeszcze wiele lat.  Jako mieszkaniec powiatu i radny wojewódzki, wybrany głosami mieszkańców, cieszę się, że nasz powiat się zmienia – na lepsze. Zmienia się na lepsze dzięki owocnej współpracy Powiatu Hajnowskiego z samorządami gminnymi, Zarządem Województwa Podlaskiego i Wojewodą Podlaskim. Jako Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – jednostki budżetowej powiatu, odpowiadającej za nadzór nad powiatowymi drogami, chciałbym podkreślić pracę moich pracowników. Za każdym sukcesem stoi sztab ludzi, którzy wykonują ciężką pracę administracyjną, związaną z przygotowaniem i rozliczeniem wniosków, wykonują i monitorują również prace w terenie i bardzo się cieszę, że efekty naszego wysiłku będą „pracować” na rozwój regionu i budować jego pozytywny wizerunek.

Katarzyna Miszczuk

Zdjęcia (6)

{"register":{"columns":[]}}