W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Kadra Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce podnosi swoje kompetencje

28.03.2023

Informacja -uniwersalna grafika wiadomości. Na niebieskim tle herb Powiatu Hajnowskiego oraz biały napis.

W celu przeciwdziałaniu używaniu dziadurzenia tj. specyficznego i dyskryminującego osoby starsze języka czterech Pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce w dniu 27.03.2023 r. wzięło udział w warsztatach „O słowach i godności.” Spotkanie miało miejsce w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hajnówce.

Cytując organizatorów: „Wyniki badań oraz codzienne obserwacje wskazują, że dziadurzenie jest zjawiskiem powszechnym, którego doświadcza ponad 1/3 osób 60+. Ponad 1/4 osób 60+ doświadcza go w formie instytucjonalnej dyskryminacji (badania własne Forum 4 Czerwca przeprowadzone w 2021/2022). Dziadurzenie narusza godność osób starszych. Jego główną przyczyną jest stereotypowe postrzeganie osób starszych, jako „niesprawnych intelektualnie” i wymagających „prowadzenia za rękę”.  Stąd np. przerywanie wypowiedzi osoby starszej i „uzupełnianie” za nią dalszego ciągu, częste zadawanie pytań zamkniętych, sugerujących odpowiedź, zwroty w rodzaju „zjemy obiadek” zamiast „będzie obiad”. Osoby używające dziadurzenia często nie mają świadomości jego dyskryminującego charakteru. Część starszych osób, – mimo, że protekcjonalny język im nie odpowiada – nie reaguje, gdyż uważają, iż jest on w takim samym stopniu związany ze starzeniem się, jak np. mniejsza sprawność ruchowa.”  

Planowane warsztaty antydyskryminacyjne z zakresu komunikacji społecznej, praw człowieka mają za zadanie ograniczyć przyczyny i zmniejszyć skalę występowania dziadurzenia – poprzez: uświadomienie jego negatywnych skutków dla społecznego funkcjonowania osób w wieku 60+.

Adresatami działań są osoby w wieku 60+ oraz osoby pracujące z osobami starszymi. Pracownicy PCPR dzięki udziale w warsztacie mogli uzyskać świadomość języka, jaki osoby ze środowiska używają wobec osób starszych, nabyć umiejętności rozpoznawania dziadurzenia oraz umiejętności reagowania na protekcjonalny styl komunikacji w roli świadka/obserwatora dziadurzenia.

Projekt „Twoje słowa. Moja godność” finansowany jest przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez Stowarzyszenie Forum 4 Czerwca w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kulturalnym „Pocztówka” 

Hajnówka, dnia 28 marca 2023 r. 

Jolanta Prusinowska PCPR w Hajnówce

{"register":{"columns":[]}}