W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Interreg Region Morza Bałtyckiego: Projekt MARA – mobilność i dostępność na obszarach wiejskich

27.09.2021

Artykuł ukazał się 27.09.2021 w serwisie Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Artykuł powstał przy współpracy Zespołu MARA - Powiat Hajnowski, Zespołu MARA - Politechniki Białostockiej z Wydziałem Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach Departamentu Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Rozwój koncepcji e-rowerów w regionie Puszczy Białowieskiej. 12 partnerów z 9 krajów basenu Morza Bałtyckiego. Całkowita wartość projektu: ponad 2,3 mln euro, w tym budżet powiatu hajnowskiego jako partnera 77 660,00 euro

Powiat Hajnowski bierze udział w międzynarodowym projekcie badawczym MARA – (pełna nazwa angielska: Mobility and Accessibility in Rural Areas – New approaches for developing mobility concepts in remote areas). Dotychczas wspólnie z Politechniką Białostocką - drugim polskim partnerem projektu – zrealizował szereg przedsięwzięć mających na celu opracowanie studium badawczego innowacji, jakim jest system transportowy z wypożyczeniem rowerów elektrycznych. Zostały przeprowadzone badania ankietowe, spotkania z samorządowcami, branżą turystyczną oraz przedstawicielami branży transportowej. Efekty pracy włączono do Planu Działania (Action Plan), określającego kierunki rozwoju mobilności regionu z wykorzystaniem e-nowinek.

Dzięki projektowi Starostwo Powiatowe dysponuje kompleksową analizą uruchomienia stacji e-bike w Powiecie Hajnowskim. Wskazuje ona m.in. najkorzystniejszy model współpracy oraz parametry techniczne stacji oraz rowerów, co umożliwia w przyszłości wdrożenie inwestycji przy relatywnie niskich kosztach.

Choć przed samorządem długa droga do urzeczywistnienia koncepcji  uruchomienia systemu stacji ładowania rowerów elektrycznych oraz wypożyczalni rowerów, już dziś mogę powiedzieć, że samorząd Powiatu Hajnowskiego włączy przedmiotową innowację do swoich dokumentów strategicznych. Przygotowania do prac nad nowym planem rozwoju dla Powiatu Hajnowskiego trwają – deklaruje Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

O projekcie MARA

Prace projektowe dotyczą zrównoważonego transportu i ruchu turystycznego na obszarach peryferyjnych państw basenu Morza Bałtyckiego. W ramach realizacji przedsięwzięcia opracowane i przetestowane zostały konkretne rozwiązania dotyczące mobilności, dostosowane do potrzeb każdego z obszarów. Dodatkowo projekt umożliwia dzielenie się dobrymi praktykami i doświadczeniami między partnerami na poziomie transnarodowym. Docelowo projekt ma przyczynić się do podniesienia mobilności mieszkańców i turystów. W projekcie uczestniczy 12 partnerów z 9 krajów, a liderem jest Ministerstwo Energetyki, Digitalizacji i Infrastruktury z Niemiec (Mecklenburg-Vorpommern). Projekt realizowany w okresie wrzesień 2018 - wrzesień 2021, jest dofinansowany z programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020. Jest to projekt flagowy Obszaru Tematycznego Planowanie Przestrzenne Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.

Komplementarność projektu MARA z innymi działaniami w Powiecie Hajnowskim

Projekt MARA  promuje mobilność proekologiczną. Inne projekty prowadzone przez Powiat Hajnowski oraz towarzyszące inwestycje konsekwentnie dążą do zwiększenia możliwości w tej sferze:

Zarządzany przez Powiat Hajnowski projekt „Transgraniczne dziedzictwo Puszczy Białowieskiej” ma na celu ulepszenie istniejącej i utworzenie nowej infrastruktury turystycznej w transgranicznym regionie Puszczy Białowieskiej po obu stronach granicy, poprzez stworzenie nowego Centrum w Polsce i poprawienie funkcjonowania Centrum Białorusi, a także utworzenie nowego zielonego szlaku rowerowego (42 km) i odnowienie istniejących szlaków turystycznych. Projekt dofinansowanych jest z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Projekt „Szlakiem bioróżnorodności Regionu Puszczy Białowieskiej i Doliny Narwi”, dofinansowany z Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego 2014-2020 dotyczy budowy trasy, opracowanej na bazie istniejących szlaków rowerowych, która będzie biegła przez stare, puszczańskie wsie i osady a także dolinę górnej Narwi oraz będzie uzupełniona o małą infrastrukturę rowerową.

Potencjał turystyki rowerowej zwiększy również kończąca się przebudowa drogi wojewódzkiej nr 685 łączącej Hajnówkę – stolicę Powiatu Hajnowskiego z Białymstokiem – stolicą Województwa Podlaskiego - inwestycja zakłada budowę ścieżki rowerowej biegnącej równolegle w stosunku do pasa drogowego. Równolegle w regionie trwają przygotowania do budowy ścieżki rowerowej Hajnówka – Białowieża.

źródło tekstu: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Materiały

Link do artykułu
{"register":{"columns":[]}}