W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja Starosty Hajnowskiego z dnia 28.09.2021 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Narewka

30.09.2021

Informacja -uniwersalna grafika wiadomości. Na niebieskim tle herb Powiatu Hajnowskiego oraz biały napis.

Informacja Starosty Hajnowskiego z dnia 28.09.2021 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Narewka

     § 1. Zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 2052) Starosta Hajnowski informuje, że dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego objęte modernizacją ewidencji gruntów i budynków, przeprowadzoną na obszarze jednostki ewidencyjnej  200509_ 2 Narewka - obszar wiejski w obrębach : Babia Bóra, Bernacki Most, Cieremki, Eliaszuki, Grodzisk, Gruszki, Guszczewina, Janowo, Kapitańszczyzna, Krynica, Leśna, Lewkowo Nowe, Łozowe, Łuka, Stare Masiewo, Michnówka, Minkówka, Mikłaszewo, Narewka, Ochrymy, Olchówka, Pasieki, Planta, Podlewkowie, Porosłe, Pręty, Siemieniakowszczyzna, Siemianówka, Skupowo, Stare Lewkowo , Masiewo Nowe, Stoczek,  Suszczy Borek, Zabłotczyzna, Zabrody., wyłożonym do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce w okresie od 19 lipca 2021 roku do 6 sierpnia 2021 roku, stały się z dniem 30 sierpnia 2021 roku danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

     §  2. Zgodnie z art. 24a ust. 9 w/w ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w operacie ewidencji gruntów i budynków, ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego niniejszej informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych.

     §  3. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji.

     § 4. Dane ujawnione w operacie opisowo - kartograficznym, co do których zostaną zgłoszone zarzuty, nie są wiążące do czasu ostatecznego zakończenia postępowania.

     § 5. Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w punkcie 2 niniejszego ogłoszenia traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków. 

Starosta Hajnowski 

Andrzej Skiepko

 

{"register":{"columns":[]}}