W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

II LO z DNJB w Hajnówce w gronie najlepszych szkół w Polsce!

16.01.2023

II LO z DNJB w Hajnówce punktuje w kolejnej edycji ogólnopolskiego prestiżowego rankingu miesięcznika Perspektywy. W 2023 r. szkoła może poszczycić się znakiem jakości – Tytułem Brązowej Szkoły.

Na tle grafiki budynku II LO znak jakości - Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2023

To już w zasadzie tradycja – hajnowski „Białorus” jako jedyna szkoła średnia z Hajnówki po raz kolejny znalazła się w gronie najlepszych liceów w Polsce, najlepszych szkół olimpijskich w skali kraju i najlepszych szkół w Podlaskiem. Potencjał szkoły w zakresie kształcenia, kreacji działań na rzecz (wielo-)kultury i ochrony przyrody regionu Puszczy Białowieskiej, czyni z II LO regionalny ośrodek promocji dorobku niematerialnego hajnowszczyzny. II LO to coś więcej niż szkoła – to miejsce umiejętnie łączące tradycję i nowoczesność w tyglu kultury regionu, w którym wszechstronnie kształcone są przyszłe kadry kraju – i to na najwyższym poziomie, co udowadnia stała obecność w rankingu Perspektywy.

II LO z DNJB – nowoczesny system kształcenia

"Białorus" to nowoczesna szkoła, oferująca innowacyjny model kształcenia, oparty na indywidualnych preferencjach ucznia: składając papiery aplikant nie dokonuje wyboru pomiędzy poszczególnymi profilami klas (typu humanistyczna, matematyczna itp.), ale sam je tworzy. Odbywa się to poprzez wskazanie trzech przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym – do wyboru m.in. język polski, biologia, matematyka, geografia, fizyka, informatyka oraz języki – II LO z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce to jedyna placówka w powiecie oferująca naukę języka francuskiego. Ponadto w szkole wdrożono autorski program indywidualnego wsparcia uczniów przygotowujących się do konkursów. Uczeń, który przygotowuje się do olimpiady może liczyć na pomoc i wyrozumiałość nauczycieli – nawet na zwolnienie z klasówki.

Efekty? II LO z DNJB to prawdziwa kuźnia talentów - uczniowie z powodzeniem od lat uczestniczą w olimpiadach przedmiotowych, są laureatami i zdobywcami miejsc na podium. W obecnym roku szkolnym wśród uczniów II LO są także liczni stypendyści: powiatowego Stypendium im. prof. Simony Kossak, Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów oraz Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Atut szkoły-  wspieranie rozwoju mniejszości narodowych

To, co czyni szkołę wyjątkową, to możliwość nauki języka białoruskiego – placówka jest jedną z trzech szkół w Polsce, w którym wprowadzono dodatkową naukę tego języka w ramach zapewnienia przez państwo polskie dostępu do edukacji dla białoruskiej mniejszości narodowej (w oparciu o rozporządzenie   Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym). Niemniej, dzięki zaangażowaniu nauczycieli nawet te osoby, które nie miały okazji uczyć się z języka białoruskiego, zdają egzaminy maturalne w bardzo dobrym skutkiem. Z resztą, nie tylko z białoruskiego – szkoła świetnie przygotowuje do matury, w 2022 r. zdawalność sięgnęła 92%, przewyższając średnią krajową (dla porównania, w skali kraju maturę zdało 84% absolwentów LO).

Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego

Szkoła ciągle się rozwija, stale poszerzając swoją ofertę edukacyjną oraz angażuje się w projekty promujące również lokalną kulturę i przyrodę, a w swoich działaniach wychodzi daleko poza mury szkoły. Od 2021 r. w II LO funkcjonuje Izba Regionalna – dzięki zaangażowaniu uczniów, rodziców, kadry pedagogicznej i dyrekcji, w szkole powstało wyjątkowe miejsce. Izba jest prezentacją wnętrza dawnej podlaskiej chaty, znajdują się tu przepiękne przedmioty rękodzieła ludowego: ruczniki, makatki, kapy czy chodniki, jak również przedmioty codziennego użytku: czyhuny, masłobojki, czoweny, czajnik, maszyna do szycia oraz krosna i inne. Podlaskim zwyczajem, w szkolnej Izbie wszyscy goście są mile widziani – np. podczas zajęć z historii i kultury mniejszości lub godzin do dyspozycji wychowawcy. Izba powstała w ramach realizacji projektu „Mniejszości narodowe bogactwem Europy” z programu Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa Współpracy Szkół.

Tradycją jest organizacja Pikniku z Białousem przez uczniów szkoły dla młodszych kolegów ze szkół podstawowych. Impreza znana jest z koleżeńskiej atmosfery, podczas której młodzież bawi się przy regionalnej muzyce, rozmawiając i piekąc kiełbaski (jak na piknik przystało, trzeba wrzucić coś na ruszt! :)). Piknik z Białorusem to też doskonała okazja do zaprezentowania walorów szkoły.

Nauka z wykorzystaniem nowinek technicznych

 II LO z DNJB to szkoła wprost modelowa –  świetnie wyposażone sale (w każdej klasie znajduje się rzutnik, TV oraz tablica multimedialna) oraz pracownie. Szkoła dysponuje także nowoczesnym zapleczem laboratoryjnym – w pracowni chemicznej i szkolnym laboratorium uczniowie przeprowadzają swoje pierwsze doświadczenia, eksperymentując z chemią (spokojnie, ofiar nie ma :)),  z kolei w pracowni biologicznej na każdym biurku stoi profesjonalny mikroskop.

Od 2022 r. w szkole funkcjonuje  także nowoczesne Przyrodnicze Centrum Edukacyjne, prezentujące bogactwo bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej, roli roślin na życiu człowieka oraz zasady ochrony przyrody. Materiały dydaktyczne – zielniki, grę edukacyjną „Nasza przyrodnicza skarbnica” oraz  prezentacje tematyczne nt. roślin, ich ochrony oraz wykorzystywania przez człowieka w kulturze i codziennym życiu - w kuchni czy w medycynie, zostały samodzielnie opracowane przez uczniów. Centrum zostało wyposażone w nowoczesny sprzęt służący dydaktyce – monitor interaktywny, kamerę do mikroskopu stereoskopowego, wskaźniki laserowe, cyfrowy rejestrator dźwięku, aparat fotograficzny z funkcją wideo, a z myślą o zajęciach w terenie – mikroskop terenowy oraz  teczki z artykułami papierniczymi do pracy. Całość uzupełnia system ekspozycyjny  X- banerów prezentujących przyrodniczo – kulturowe bogactwo flory Puszczy Białowieskiej. Przyrodnicze Centrum Edukacyjne stanowi kompendium wiedzy zgromadzonej przez społeczność szkolną w czasie realizacji projektu z udziałem funduszy unijnych „Przyrodnicza skarbnica ponad granicami”, i które będzie służyć kolejnym pokoleniom uczniów.  A w 2023 r. w szkole wdrażany będzie autorski program nauczania w ramach zajęć dodatkowych z informatyki dla przedmiotów: robotyka, grafika komputerowa oraz programowanie zaawansowane. Zajęcia odbędą się pod patronatem Politechniki Białostockiej, w ramach projektu „Hajnówka odnowa – zielona transformacja”.

II LO  robi wiele, by zapewnić uczniom jak najlepsze warunki do nauki i realizacji swoich zainteresowań i pasji. Osiągane wyniki i efekty pracy bardzo cieszą, zwłaszcza skuteczność szkoły w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Odzwierciedleniem pracy dyrekcji i kadry pedagogicznej są sukcesy uczniów. Cieszy mnie również fakt, że swój mały udział ma także samorząd powiatu hajnowskiego – w 2018 r. budynek szkoły przeszedł kompleksową termomodernizację – na ten cel samorząd powiatu pozyskał 1,3 mln zł środków unijnych. Z kolei w 2022 r. szkoła powiększyła księgozbiór biblioteki o nowe pozycje wydawnicze, a także  wymieniła oświetlenie w pomieszczeniach bibliotecznych  na energooszczędne LED – za sprawą pozyskania przez samorząd dodatkowych środków w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Wspólna praca sprawia, że II LO z DNJB po raz kolejny znalazło się w gronie najlepszych szkół w Polsce i w województwie uzyskując znak jakości – Tytuły Brązowej Szkoły. Dziękuję Radzie Pedagogicznej oraz dyrekcji – Panu Igorowi Łukaszukowi, za zaangażowanie i pracę. Jestem pełen podziwu dla pasji uczniów i rodziców, gratuluję ogromnych sukcesów – puentuje Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko.

Katarzyna Miszczuk

{"register":{"columns":[]}}